Exceptie de neconstitutionalitate admisa. DCC nr. 297/2014

 

In M. Of. nr. 521 din 14 iulie 2014 a fost publicata DCC nr. 297/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Din cuprins:

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Asztalos Csaba Ferencs in Dosarul nr. 3.460/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 668D/2013.

2. Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 6 mai 2014, in prezenta reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer, si au fost consemnate in incheierea din acea data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, in conformitate cu dispozitiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amanat pronuntarea pentru data de 22 mai 2014.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

3. Prin Sentinta civila nr. 2.852 din 30 septembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 3.460/2/2013, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Asztalos Csaba Ferencs cu ocazia solutionarii unei contestatii impotriva deciziilor emise de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

4. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 se refera la primirea in profesia de avocat, nefacand distinctie intre avocatii cu drept de exercitare a profesiei si cei incompatibili. Astfel, primirea in profesia de avocat desemneaza dreptul de a valorifica examenul sau interviul pe care candidatul il sustine. Nu exista nicio distinctie relevanta intre persoanele care au promovat examenul de primire in profesia de avocat si sunt in situatia de incompatibilitate, respectiv persoanele inscrise pe tabloul avocatilor suspendati, incompatibili. Ambele categorii sunt in situatia de incompatibilitate, ambele categorii au avut ca si conditie de primire in profesia de avocat examenul (interviul pana la modificarea legii). Nu exista nicio o justificare obiectiva care sa urmareasca un scop legitim pentru impunerea acestei interdictii, textul criticat fiind, astfel, discriminatoriu.

5. De asemenea, impunerea termenului de doua luni de la data emiterii deciziei de primire in profesia de avocat, in vederea inlaturarii incompatibilitatii, incalca dreptul la incadrarea in munca (dreptul de a valorifica un examen) in conditii de egalitate a cetatenilor care ocupa functii de demnitate publica, pe o perioada determinata. Cetatenii aflati in functii de demnitate publica numiti pe o perioada determinata, care promoveaza examenul de primire in profesia de avocat (interviu pana la modificarea legii), se afla in situatia fie de a demisiona din functia publica incompatibila cu profesia de avocat, fie de a pierde valorificarea examenului de primire in profesia de avocat. Cetatenii care exercita o functie de demnitate publica pe o perioada determinata, fara posibilitatea intreruperii temporare a mandatului, pentru a valorifica examenul de primire in profesia de avocat sunt dezavantajati fata de acei cetateni care au aceasta posibilitate legala. Solutia echitabila si legala, care sa corespunda principiului egalitatii si nediscriminarii, ar fi ca in aceste cazuri termenul obligatoriu de 2 luni sa curga din momentul expirarii mandatului de demnitate publica.

6. Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal remarca faptul ca, prin Decizia nr. 219/2013, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 51/1995.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

8. Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Textul de lege criticat se refera la ipoteza in care persoana admisa in profesia de avocat – indiferent ca admiterea are loc in urma examenului prevazut la art. 17 alin. (1) si (2) din lege sau la cerere, cu scutire de examen, pentru anumite categorii de persoane – se afla intr-o situatie de incompatibilitate, prin suprapunerea, temporara, a calitatii de avocat cu cea pe care o avea inainte de promovarea examenului de admitere in profesie, respectiv inainte de aprobarea cererii de inscriere cu scutire de examen. Prevederile legale criticate instituie regula potrivit careia, in cazul in care o persoana ce desfasoara o activitate incompatibila cu cea de avocat, decizia Consiliului baroului de primire in profesie va produce efecte numai de la data incetarii starii de incompatibilitate, care trebuie rezolvata in termen de doua luni de la emiterea deciziei.

9. Dispozitiile legale criticate nu pot fi considerate ca instituind o discriminare intre o anumita categorie de persoane (persoanele care exercita o functie de demnitate publica) si celelalte persoane vizate de ipoteza normei legale criticate, intrucat se aplica in mod egal tuturor acelora care se afla intr-o situatie de incompatibilitate cu profesia de avocat. Textele de lege criticate nu incalca dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie privitor la dreptul la munca, deoarece libertatea alegerii profesiei, a meseriei si a locului de munca nu este incompatibila cu stabilirea conditiilor in care poate fi exercitata o profesie, pentru ca aceasta sa corespunda naturii si finalitatii sale.

10. Astfel, apreciaza ca textul de lege ce formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate are rolul de a preveni intrunirea concomitenta de catre aceeasi persoana a doua calitati care, prin natura lor, sunt incompatibile – cea de avocat si cea de persoana aflata in exercitarea unei functii de demnitate publica -, conflictul de interese fiind, intr-o asemenea situatie, evident. In acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin deciziile nr. 219/2013 si nr. 223/2013.

11. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

12. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

13. Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 51/1995. Din motivarea exceptiei rezulta insa ca autorul acesteia critica, in realitate, doar alin. (2) al art. 25, astfel ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu urmatorul continut: “(2) In cazurile in care exista incompatibilitate, decizia de primire in profesie va produce efectele numai de la data incetarii starii de incompatibilitate, care trebuie rezolvata in termen de doua luni de la emiterea deciziei.”

14. In opinia autorului exceptiei, prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 16 referitor la egalitatea in drepturi a cetatenilor si art. 41 alin. (1) referitor la dreptul la munca.

15. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca, potrivit art. 17 din Legea nr. 51/1995, primirea in profesia de avocat se realizeaza in baza unui examen organizat de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. De asemenea, inainte de modificarile survenite prin Legea nr. 270/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, potrivit art. 16 din lege, la cerere, putea fi primita in profesie, cu scutire de examen, persoana care era titularul diplomei de doctor in drept sau persoana care a indeplinit functia de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani cu conditia de a nu-i fi incetat activitatea din motive disciplinare care il fac nedemn pentru profesia de avocat, acesta fiind si cazul autorului exceptiei de neconstitutionalitate. Totodata, dispozitiile art. 15 si art. 16 din Legea nr. 51/1995 reglementeaza incompatibilitatile si compatibilitatile in exercitarea profesiei de avocat.

16. Avand in vedere cele retinute, Curtea observa ca dispozitiile Legii nr. 51/1995 dispun in legatura cu doua notiuni diferite, anume primirea in profesia de avocat si exercitarea acestei profesii, fara ca acestea sa se suprapuna. Astfel, daca primirea in profesia de avocat presupune promovarea examenului de primire in profesie (sau emiterea de catre Consiliul Baroului a unei hotarari de primire in profesie in cazul scutirii de examen) si emiterea deciziei consiliului baroului in acest sens, exercitarea profesiei de avocat presupune desfasurarea efectiva a activitatii de avocat prin modalitatile prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1995.

17. In continuare, din interpretarea sistematica a dispozitiilor art. 15 si a celor ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, Curtea retine ca, in cazul avocaturii, starea de incompatibilitate nu intervine prin simplul fapt al ocuparii simultane a doua functii, ci, in cazul acestei profesii, relevanta in stabilirea starii de incompatibilitate este exercitarea simultana si efectiva a acelor functii/atributii.

18. Aceasta concluzie se desprinde si din faptul ca pentru avocatii a caror incompatibilitate intervine dupa primirea in profesie, Consiliul Baroului, la cerere sau din oficiu, emite decizii de trecere a acestora pe tabloul avocatilor incompatibili (cu posibilitatea reinscrierii pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei dupa incetarea starii de incompatibilitate), fara a le fi influentata in vreun fel apartenenta la aceasta profesie.

19. Prin urmare, Curtea observa ca, desi, in cazul avocaturii incompatibilitatea este indisolubil legata de exercitarea efectiva a acestei profesii, efectul constatarii starii de incompatibilitate este diferit in functie de momentul in care aceasta intervine. Astfel, daca incompatibilitatea intervine dupa primirea in profesie, ca efect al constatarii acestei stari, astfel cum s-a aratat, persoanele in cauza sunt trecute pe tabloul avocatilor incompatibili, in vreme ce in cazul in care starea de incompatibilitate este chiar efectul primirii in profesia de avocat, persoana nerenuntand la functia detinuta anterior, in termen de doua luni de la emiterea deciziei de primire in profesie, ca efect al constatarii acestei stari persoanei in cauza i se aplica o veritabila sanctiune, acea a excluderii din profesie.

20. Asa fiind, Curtea observa ca pentru persoane aflate in situatii analoage – persoane primite in profesie de avocat care se afla intr-o stare de incompatibilitate – se instituie un tratament juridic diferit.

21. Pentru a constata daca in cauza a fost incalcat principiul egalitatii in drepturi, Curtea urmeaza sa realizeze o analiza structurata pe doua paliere. Astfel, Curtea apreciaza ca, pentru inceput, trebuie stabilit daca scopul urmarit este unul legitim, iar, daca acest criteriu este indeplinit, trebuie, in continuare, analizat daca exista un raport de proportionalitate rezonabil intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.

22. Aplicand aceste criterii cauzei de fata, Curtea retine ca scopul urmarit de legiuitor este acela de a crea o independenta efectiva a avocatilor in exercitarea profesiei lor, prin evitarea existentei unor influente de natura sa creeze suspiciuni referitoare la desfasurarea corecta a actului de justitie, ceea ce reprezinta un scop legitim.

23. Referitor la existenta unui raport de proportionalitate rezonabil intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia, Curtea retine ca, in esenta, principiul proportionalitatii impune ca mijloacele utilizate sa ramana in limitele a ceea ce este adecvat si necesar pentru atingerea scopului avut in vedere. De asemenea, Curtea considera ca in evaluarea proportionalitatii este relevant daca obiectivul urmarit ar putea fi indeplinit prin mijloace mai putin discriminatorii decat cele folosite.

24. Curtea apreciaza ca scopul urmarit putea fi atins prin trecerea, din oficiu sau la cerere, a avocatilor aflati in stare de incompatibilitate la data primirii in profesie pe tabloul avocatilor incompatibili, astfel cum, de altfel, se intampla cu acei avocati a caror stare de incompatibilitate survine dupa primirea in profesie.

25. Astfel, Curtea constata ca, prin instituirea, in cazul primei categorii de avocati, a obligatiei incetarii starii de incompatibilitate in termen de doua luni de la emiterea deciziei de primire in profesie, cu consecinta, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, a excluderii din profesie, constituie o veritabila sanctiune, care depaseste limitele a ceea ce este adecvat si necesar pentru atingerea scopului avut in vedere.

26. Avand in vedere cele de mai sus, Curtea constata ca, desi se circumscrie unui obiectiv legitim, mijloacele utilizate nu sunt proportionale cu scopul urmarit, contravenind astfel principiului nediscriminarii consacrat de prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1).

 

27. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Asztalos Csaba Ferencs in Dosarul nr. 3.460/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si constata ca sintagma “care trebuie rezolvata in termenul de doua luni de la emiterea deciziei” prevazuta in art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat este neconstitutionala.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pronuntata in sedinta din data de 22 mai 2014.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

 

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

*

 

OPINIE SEPARATA

 

Nu impartasim solutia adoptata prin decizia de mai sus. Apreciem ca exceptia de neconstitutionalitate trebuia respinsa, ca neintemeiata, pentru motivele pe care le prezentam in continuare.

1. Chestiunea incompatibilitatii avocatilor este rezolvata suficient de clar prin Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare. Chiar daca textul art. 25 criticat nu este foarte riguros, din ansamblul reglementarii rezulta ca exista doua categorii de situatii distincte in care se pune problema incompatibilitatii si carora li se adreseaza prevederile normative care formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Prima situatie priveste cazul avocatului aflat in exercitiul profesiei*1) care – devenind incompatibil in conditiile legii*2) – poate solicita inscrierea pe tabloul avocatilor incompatibili*3). Unui asemenea caz i se aplica dispozitiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 51/1995*4).

Cea de-a doua situatie se refera la persoana care – detinand, in momentul intrarii in profesie, o functie incompatibila cu avocatura*5) – dobandeste calitatea de avocat*6). Acestui din urma caz ii sunt aplicabile dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995*7).

————

*1) Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte.

*2) Conform dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 51/1995, “Exercitarea profesiei de avocat este incompatibila cu: a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii decat cea de avocat (s.n.); b) ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de avocat sau bunele moravuri; c) exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert.”

*3) In conformitate cu prevederile art. 28 lit. a) din Legea nr. 51/1995, calitatea de avocat este suspendata, in caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari.

*4) Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 prevede: “Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocatilor incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reinscrierea pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, dupa incetarea starii de incompatibilitate” (s.n.). Din textul de lege reprodus mai sus rezulta – indubitabil – ca reinscrierea pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei se refera exclusiv la acei avocati care se aflau in exercitiul profesiei la momentul cand au intrat in stare de incompatibilitate.

*5) Potrivit dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 51/1995, “Exercitarea profesiei de avocat este compatibila numai cu: a) calitatea de deputat sau senator, consilier in consiliile locale sau judetene; b) activitati si functii didactice in invatamantul juridic superior; c) activitatea literara si publicistica; d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier in proprietate intelectuala, consilier in proprietate industriala, traducator autorizat, administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara, in conditiile legii.” Prin urmare, orice alta functie sau demnitate publica nu este compatibila cu avocatura.

*6) Dobandirea calitatii de avocat este reglementata prin cap. II sectiunea I (art. 12 – 26) din Legea nr. 51/1995.

*7) Art. 25 alin. (2) statueaza ca “In cazurile in care exista incompatibilitate, decizia de primire in profesie va produce efectele numai de la data incetarii starii de incompatibilitate, care trebuie rezolvata in termen de doua luni de la emiterea deciziei”.

 

2. Dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 stabilesc – prin teza finala – conditia rezolvarii, in termen de doua luni, a starii de incompatibilitate in care se afla persoana careia, in urma examenului de admitere in avocatura, i s-a emis decizia de primire in profesie; este vorba despre o conditie suspensiva si in acelasi timp o conditie de fond, intrucat pana la indeplinirea ei avocatul nu poate exercita profesia*8), iar neindeplinirea conditiei legale are ca efect lipsirea de efecte juridice a deciziei de primire in profesie.

Neindeplinirea conditiei legale mentionate poate avea semnificatia renuntarii de catre solicitant la beneficiul optiunii intre profesiile incompatibile. Ca este asa, rezulta din jurisprudenta Curtii Constitutionale care a retinut ca – prin rezolvarea starii de incompatibilitate in termen de doua luni de la emiterea deciziei de primire in avocatura – legiuitorul a urmarit prevenirea intrunirii concomitente de catre aceeasi persoana a doua calitati care, prin natura lor, sunt incompatibile*9).

In aceste conditii, solicitarea autorului exceptiei – de a fi trecut pe tabloul avocatilor incompatibili, imediat dupa intrarea in profesie (dar inainte de a avea dreptul sa o exercite) – contravine dispozitiilor Legii nr. 51/1995 care califica drept admisibila o asemenea cerere doar daca ea este formulata de un avocat aflat in exercitarea profesiei (inscris pe tabloul avocatilor dintr-un barou al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania). Iar inscrierea pe tabloul avocatilor dintr-un barou se poate face numai de catre persoana care – primind decizia de admitere in profesie – isi rezolva incompatibilitatea (in cazul in care aceasta exista) in termenul prevazut de lege.

————

*8) Altfel spus, rezolvarea (inlaturarea) starii de incompatibilitate in termenul prevazut de lege reprezinta ea insasi o conditie pentru primirea in profesia de avocat (in sensul dobandirii dreptului de a exercita profesia, ca urmare a inscrierii pe tabloul avocatilor activi ai unui barou din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania).

*9) Prin aceeasi decizie, Curtea a stabilit ca durata de doua luni a termenului in care trebuie rezolvata starea de incompatibilitate nu afecteaza constitutionalitatea textului de lege dedus controlului sau (Decizia nr. 223 din 9 mai 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 18 iunie 2013).

 

3. Prin urmare, apreciem ca din coroborarea prevederilor art. 25 alin. (1) si alin. (2), precum si din analizarea lor prin prisma intregii reglementari in materie rezulta ca dispozitiile alin. (1) privesc exercitarea profesiei de catre avocat, iar cele ale alin. (2) se circumscriu conditiilor de dobandire a calitatii de avocat. Fiind vorba de situatii diferite, nu se poate invoca cu temei incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie*10).

Cu privire la celelalte prevederi constitutionale invocate de autorul exceptiei, apreciem ca art. 16 alin. (3) din Constitutie nu este aplicabil in cauza*11), iar critica formulata prin raportare la art. 41 alin. (1) din Legea fundamentala este nefondata, intrucat dispozitiile legale criticate nu ingradesc dreptul la munca si nici nu afecteaza libertatea alegerii profesiei*12).

Pentru cele aratate, fiind evident ca cerinta indeplinirii conditiei legale [prevazuta de dispozitia art. 25 alin. (2) ultima teza] nu prezinta niciun viciu de neconstitutionalitate, exceptia de neconstitutionalitate trebuia respinsa ca neintemeiata.

————

*10) Curtea Constitutionala a statuat, prin Decizia nr. 354 din 24 aprilie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 19 iunie 2012, ca “Principiul egalitatii in fata legii nu exclude, ci, dimpotriva, presupune un tratament juridic identic numai in situatii egale, iar situatiile in mod obiectiv diferite justifica chiar si din punct de vedere constitutional un tratament juridic diferit (…)”.

*11) Faptul rezulta din continutul normativ al dispozitiei constitutionale a art. 16 alin. (3), potrivit caruia “Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati”.

*12) Curtea Constitutionala a statuat, prin jurisprudenta sa, ca instituirea prin lege a unor conditii pentru exercitarea anumitor profesii nu reprezinta o incalcare a dreptului la munca sau la alegerea profesiei (a se vedea, Decizia nr. 679 din 18 mai 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 18 iunie 2010, Decizia nr. 300 din 6 iulie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 13 august 2004 sau Decizia nr. 379 din 30 septembrie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004). De asemenea, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca atunci cand legislatia nationala supune admiterea intr-o profesie determinata anumitor conditii, iar cel interesat le satisface, acesta are un drept de acces la profesia in discutie, drept de natura civila, in sensul art. 6 paragraful 1 din Conventie (a se vedea CEDO, 23 iunie 1994, De Moor c/Belgique, Serie A nr. 292-A, &43, in C. Birsan, Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Editia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p. 383)

 

JUDECATOR

Prof. univ. dr. Mircea Stefan Minea

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close