Modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

 

In M. Of. nr. 521 din 14 iulie 2014 a fost publicata Norma ASF nr. 17/2014 pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative.

Din cuprins:

ART. I

Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 30 noiembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 punctul 2 litera e), punctul (v) se abroga.

2. La articolul 5 punctul 2, litera f) va avea urmatorul cuprins:

“f) informatii privind suspendarea contributiei:

(i) in situatia in care angajatorul nu isi indeplineste obligatia de plata a contributiei stabilite prin actul individual de aderare pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive de la scadenta obligatiei si nu a instiintat in scris administratorul, acesta din urma poate sa considere suspendata plata contributiei, fara ca activul personal al participantului pentru care se plateste si calitatea de participant sa fie afectate;

(ii) in notificarea catre participant cu privire la suspendarea platii contributiei, administratorul trebuie sa mentioneze faptul ca plata contributiei este suspendata ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a acesteia, iar reluarea platii se poate efectua oricand;”.

3. La articolul 5 punctul 2 litera h), punctele (ii) si (iii) se abroga.

4. La articolul 5 punctul 2, litera v) va avea urmatorul cuprins:

“v) informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, administratorul avand dreptul sa prelucreze datele personale ale participantilor numai in scopuri legate de indeplinirea obligatiilor acestuia, conform prevederilor prospectului schemei de pensii facultative, pentru colectarea contributiilor participantilor la fondul de pensii, pentru statistici, marketing direct din partea administratorului, in vederea prezentarii altor produse proprii de pensii private, precum si in cadrul relatiilor administratorului cu autoritatile competente si, in general, in legatura cu realizarea unui interes legitim sau cu indeplinirea unei obligatii legale a administratorului.”

5. La articolul 6 punctul 2 litera f), punctul (i) va avea urmatorul cuprins:

“(i) sa plateasca contributia minima stabilita de comun acord in actul individual de aderare;”.

ART. II

Administratorii de fonduri de pensii facultative au obligatia ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, sa solicite Autoritatii avizarea modificarii prospectelor, in conformitate cu prevederile Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta norma.

ART. III

In tot cuprinsul prospectelor modificate conform art. I, precum si al prospectelor noi, sintagma “Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private” se va inlocui cu sintagma “Autoritatea de Supraveghere Financiara”.

ART. IV

Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close