Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

 

In M. Of. nr. 683 din 18 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se tine de catre politia rutiera din cadrul Politiei Romane, prin intermediul unei aplicatii informatice.

(2) Inspectoratul General al Politiei Romane este abilitat sa efectueze prelucrari de date cu caracter personal si este desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

(1) Mentiunile privind permisele de conducere retinute si sanctiunile aplicate se introduc, se modifica sau se sterg in/din aplicatia informatica de catre structurile de politie autostrazi, Brigada Rutiera sau serviciul rutier competent, denumite in continuare politia rutiera competenta.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), mentiunile privind permisele de conducere retinute si sanctiunile aplicate de ofiterii si agentii de politie rutiera din cadrul Directiei Rutiere, precum si cele aplicate prin recunoasterea unor sanctiuni dispuse impotriva titularilor permiselor de conducere eliberate de autoritatea romana competenta, pentru abateri de la regimul rutier savarsite in afara Romaniei, se introduc, se modifica sau se sterg in/din aplicatia informatica de catre Directia Rutiera.

(3) Introducerea mentiunilor in aplicatia informatica se realizeaza de personalul desemnat in acest scop prin dispozitie a sefului structurilor de politie prevazute la alin. (1) si (2).

(4) Mentiunile privind permisele de conducere retinute se introduc in aplicatia informatica in baza rapoartelor de retinere intocmite de catre agentii constatatori sau a referatului cu propunerea corespunzatoare, in cazul permiselor de conducere eliberate de autoritatea romana competenta retinute in afara teritoriului Romaniei.

ART. 3

(1) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, incheiate de ofiterii si agentii de politie rutiera din cadrul Politiei Romane, prin care au fost aplicate sanctiuni contraventionale complementare, se transmit cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care au fost intocmite, in copie, politiei rutiere competente, care asigura implementarea mentiunilor in aplicatia informatica.

(2) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, incheiate de politistii de frontiera, prin care au fost aplicate sanctiuni contraventionale complementare la regimul circulatiei pe drumurile publice, se transmit cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care au fost intocmite, in copie, politiei rutiere competente, care asigura implementarea mentiunilor in aplicatia informatica.

(3) Odata cu operationalizarea activitatilor prevazute la art. 43 alin. (1) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, introducerea in baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatarii unor abateri la regimul circulatiei rutiere de catre Politia Locala, se realizeaza de catre compartimentele functionale proprii cu atributii in domeniul circulatiei rutiere.

(4) Un exemplar al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se pastreaza o perioada de 5 ani, calculata de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost savarsita fapta.

ART. 4

(1) Mentiunile privind permisele de conducere retinute si sanctiunile aplicate, implementate in aplicatia informatica, se sterg automat in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost savarsita fapta.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) mentiunile introduse in urmatoarele situatii:

  1. a) ca urmare a constatarii unor fapte ce constituie infractiuni care au avut ca rezultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsite din cauza nerespectarii regulilor de circulatie;
  2. b) ca urmare a constatarii unor fapte ce constituie infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice;
  3. c) ca urmare a existentei unei hotarari judecatoresti definitive care prevede interzicerea exercitarii dreptului de a conduce vehicule;
  4. d) cand permisul de conducere a fost obtinut cu incalcarea normelor legale, precum si atunci cand a fost obtinut in perioada in care titularul permisului de conducere era cercetat sau judecat in cadrul unui proces penal pentru savarsirea unei infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice.

(3) In situatiile prevazute la alin. (2), mentiunile privind permisele de conducere retinute si sanctiunile aplicate se sterg automat din aplicatia informatica in termen de:

  1. a) 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care titularul unui permis de conducere anulat in conditiile ordonantei de urgenta a obtinut un nou permis de conducere;
  2. b) 15 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost savarsita fapta, in situatia in care titularul unui permis de conducere anulat in conditiile ordonantei de urgenta nu a obtinut un nou permis de conducere.

ART. 5

(1) Mentiunile privind permisele de conducere retinute si sanctiunile aplicate, introduse in aplicatia informatica in baza proceselor-verbale de constatare a contraventiilor care ulterior au fost anulate in conditiile legii, se sterg din aplicatia informatica in termen de 30 de zile de la data la care politia rutiera competenta a luat cunostinta de hotararea definitiva prin care a fost admisa plangerea.

(2) In cazul suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, pentru fapta urmarita ca infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, precum si in cazul accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane, atunci cand instanta de judecata sau procurorul, dupa caz, a dispus clasarea, renuntarea la urmarirea penala, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei, mentiunile privind suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se sterg automat din aplicatia informatica, in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au fost dispuse solutiile in cauza.

(3) In situatia in care, pentru faptele prevazute la alin. (2), ordonanta de urgenta, nu prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, datele referitoare la aceste fapte se sterg din aplicatia informatica in termen de 5 zile de la data la care politia rutiera competenta a luat cunostinta de incetarea cauzelor care au determinat introducerea acestor date.

ART. 6

Permisul de conducere care a fost retinut ca urmare a savarsirii unei infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice sau a producerii unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat decesul sau vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane se pastreaza la sediul politiei rutiere pe a carei raza a fost savarsita fapta pana la restituirea sau anularea documentului in cauza ori suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

ART. 7

Istoricul sanctiunilor la regimul circulatiei pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunica la cererea acestuia, pentru perioada solicitata, de catre politia rutiera pe raza careia titularul permisului de conducere isi are domiciliul sau resedinta, potrivit evidentei din aplicatia informatica, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii.

ART. 8

(1) Cu ocazia inregistrarii datelor cu caracter personal in aplicatia informatica sau dezvaluirii acestora catre terti sau catre persoana vizata, se verifica ca datele sa fie exacte, actuale si complete prin raportare la scopul pentru care sunt colectate si pentru care sunt ulterior prelucrate.

(2) Structurile care introduc mentiuni privind permisele de conducere retinute si sanctiunile aplicate in aplicatia informatica efectueaza verificari anuale, cel tarziu pana la data de 30 ianuarie pentru anul anterior, prin sondaj, rezultatele fiind consemnate intr-un raport intocmit in acest sens.

ART. 9

Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close