Normele metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre

 

In M.Of. nr. 693 din 23 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba Normele metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplica sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, denumite in continuare sucursale.

(3) Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu raportarile periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, denumite in continuare raportari periodice, intocmite pentru data de 30 septembrie 2014.

(4) Ca exceptie de la prevederile alin. (3), prima data de referinta pentru raportare aferenta raportarilor periodice “3. Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire” si “4. Informatii privind expunerile performante si neperformante”, prevazute in anexa, este data de 31 decembrie 2014.

————

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

(1) Sucursalele au obligatia sa intocmeasca raportari periodice in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Raportarile periodice se transmit Bancii Nationale a Romaniei electronic si se depun in forma letrica la Directia supraveghere din Banca Nationala a Romaniei, la termenele stabilite prin normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

ART. 3

Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea sucursalelor sau alte persoane autorizate trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 si 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close