Formularele pentru raportarea anuala a membrilor CAFR au fost aprobate

Art. 1. Se aproba formularele pentru raportul anual privind activitatea desfasurata de membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), persoane fizice si juridice, prezentate in anexele nr. 1 si 2.

 

Art. 2. Se aproba formularele pentru declaratia membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), care nu au desfasurat activitate, persoane fizice si juridice, prezentate in anexele nr. 3 si 4.

 

Art. 3. Auditorii financiari persoane fizice, membri ai CAFR, care au obtinut venituri din activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 1 „Raport anual privind activitatea desfasurata — persoane fizice”.

 

Art. 4. Auditorii financiari persoane juridice, membri ai CAFR, care au obtinut venituri din activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 2 „Raport anual privind activitatea desfasurata — persoane juridice”.

 

Art. 5. Auditorii financiari persoane fizice, membri activi ai CAFR, care nu au obtinut venituri din activitati specifice de audit financiar, vor declara anual la CAFR prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 3 „Declaratie pentru auditorii financiari — persoane fizice, membri activi, care nu au desfasurat activitate”. Angajatii, administratorii, asociatii sau actionarii unor firme de audit membre ale CAFR, care nu desfasoara activitate in calitate de auditor financiar in nume propriu, ci doar in numele sau in contul firmei respective, vor transmite CAFR acelasi formular completat.

 

Art. 6. Auditorii financiari persoane juridice, membri ai CAFR, care nu au obtinut venituri din activitati specifice de audit financiar, vor declara anual la CAFR prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 4 „Declaratie pentru auditorii financiari — persoane juridice, care nu au desfasurat activitate”.

 

Art. 7. Prezenta hotarare se aplica incepand cu anul 2015, pentru anul de raportare 2014, formularele putand fi depuse incepand cu 1 februarie 2015.

 

Art. 8. Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 9. Departamentul de servicii pentru membri va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Art. 10. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 239/2011 pentru aprobarea formularelor de raport anual, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 17 august 2011.

 

ANEXA Nr. 1
RAPORT ANUAL privind activitatea desfasurata Persoane fizice

 

ANEXA Nr. 2
RAPORT ANUAL privind activitatea desfasurata Persoane juridice

 

ANEXA Nr. 3
DECLARATIE
pentru auditorii financiari — persoane fizice, membri activi, care nu au desfasurat activitate
Subsemnatul(a), …………………………, domiciliat(a) in …………………, str. …………………… nr. ……………., bl. ………………, sc. ……………, et. ………, ap. ……………., judetul/sectorul ………….., telefon fix …………………, mobil ………………., fax ………………, e-mail ……………………. angajat(a) la ………………… in functia de ……………………. avand calitatea de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, posesor/posesoare al/a carnetului de auditor financiar numarul …………, declar pe propria raspundere ca NU desfasor activitati de audit financiar, audit intern sau orice alte activitati in calitate de auditor financiar si, prin urmare, nu am obtinut venituri din exercitarea acestei profesii.
Mentionez ca:
□ sunt membru si al urmatoarelor organisme profesionale de profil din tara si/sau strainatate ……………………. ………………………………………………………
□ NU sunt membru al altor organisme profesionale de profil din tara si/sau strainatate.
Data …………..
Semnatura …………..
L. S.
Declaratia se va lua in considerare pentru fiecare an calendaristic in care nu desfasor activitati in calitate de auditor financiar. Ma oblig sa anunt Camera Auditorilor Financiari din Romania la schimbarea situatiei de fapt, respectiv situatia in care o sa desfasor activitati de audit financiar, o sa completez si o sa transmit Camerei Auditorilor Financiari din Romania formularul de Raport anual privind activitatea desfasurata — persoane fizice — anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuala a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
Prezenta declaratie reprezinta realitatea si orice denaturare a acesteia va atrage asupra mea sanctiuni de natura disciplinara, civila sau penala, in functie de gravitatea faptelor.

 

ANEXA Nr. 4
DECLARATIE
pentru auditorii financiari — persoane juridice, care nu au desfasurat activitate
Societatea Comerciala ……………………., membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. …………….., cu sediul in ………….., str. ……………. nr. ……., bl. ……, sc. …………., et. …………, ap. ………….., judetul/sectorul…………, telefon fix …………………….., mobil …………….., fax …………………….., e-mail …………………, reprezentata prin declar ca societatea mai sus mentionata, in anul NU a desfasurat activitati de audit financiar, audit intern sau orice alte activitati in calitate de auditor financiar si, prin urmare, nu a obtinut venituri din exercitarea acestei profesii.
Mentionez ca societatea:
□ este membru si al urmatoarelor organisme profesionale de profil din tara si/sau strainatate.
□ NU este membru al altor organisme profesionale de profil din tara si/sau strainatate.
Data …………………
Semnatura reprezentantului legal
…………………….
L. S.

 

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close