MFP emite noi certificate de trezorerie cu discount si obligatiuni de tip benchmark

 

Art. 1. In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna ianuarie 2015 se aproba prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 3.200 milioane lei, la care se poate adauga suma de 285 milioane lei din alocarile sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. Directia generala de trezorerie si datorie publica va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
a certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna ianuarie 2015
Art. 1. In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna ianuarie 2015, Ministerul Finantelor Publice anunta lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Cod ISIN Data licitatiei Data emisiunii Data scadentei Nr. de zile Valoare emisiune — lei —
RO1515CTN013 5.01.2015 7.01.2015 8.06.2015 152 500.000.000
RO1515CTN021 22.01.2015 26.01.2015 28.12.2015 336 800.000.000

Art. 2. Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. Metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.

Art. 4. Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. (1) Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.1 la Normele Bancii
Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Numarul de transe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restrictionat.
(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.1 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecarei emisiuni anuntate. Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. Pretul si randamentul se vor determina utilizand urmatoarele formule:

Y= r/P,
in care:
P = pretul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului, exprimata cu doua zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu doua zecimale.

Art. 7. (1) Ofertele de cumparare se transmit la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, in intervalul orar 10,00-12,00.
(2) Sedinta de licitatie incepe dupa incheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumparare specificat la alin. (1).

Art. 8. Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.

Art. 9. Evenimentele de plata aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 10. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlurilor de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
a obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate in luna ianuarie 2015
Art. 1. In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna ianuarie 2015, Ministerul Finantelor Publice anunta redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3, 5, 10 si 15 ani si organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*) Data licitatiei Data SSON Data emisiunii Data scadentei Maturitate Nr. de ani Maturitate reziduala Nr. de ani Ratacuponului-% — Dobanda acumulata — lei/titlu — Valoarea nominala licitatie de referinta — lei — Valoarea nominala SSON — lei —
R01418DBN040 8.01.2015 9.01.2015 12.01.2015 17.01.2018 3 3,02 3,25 160,27 500.000.000 75.000.000
RO1425DBN029 12.01.2015 13.01.2015 14.01.2015 24.02.2025 10 10,12 4,75 210,82 300.000.000 45.000.000
RO1419DBN014 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 24.06.2019 5 4,43 4,75 135,99 500.000.000 75.000.000
RO1227DBN011 19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 26.07.2027 15 12,52 5,80 284,44 200.000.000 30.000.000
RO1323DBN018 26.01.2015 27.01.2015 28.01.2015 26.04.2023 10 8,25 5,85 443,96 400.000.000 60.000.000

*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmeaza a fi tranzactionate si pe piata reglementata administrata de Societatea Comerciala „Bursa de Valori Bucuresti” – S.A., aceste serii se tranzactioneaza simultan pe piata secundara administrata de Banca Nationala a Romaniei si pe piata reglementata administrata de Societatea Comerciala „Bursa de Valori Bucuresti” – S.A.

Art. 2. Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark emise inainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominala individuala a noilor obligatiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. (1) Pentru obligatiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobanda (cuponul) se plateste la datele specificate in prospectele de emisiune aferente, dupa cum urmeaza:

 ISIN  Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii initiale  Luna lansarii
R01418DBN040 1.344/2.10.2014 Octombrie 2014
RO1425DBN029 855/27.06.2014 Iulie 2014
RO1419DBN014 119/30.01.2014 Februarie 2014
RO1227DBN011 107/30.01.2012 Februarie 2012
RO1323DBN018 1.750/21.12.2012 Ianuarie 2013

(2) Dobanda se determina conform formulei:
D = VN* r/frecventa anuala a cuponului (1),
in care:
D = dobanda (cupon);
VN – valoarea nominala;
r = rata cuponului.
(3) Pentru licitatiile de referinta, metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la datele mentionate in tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu patru zecimale.
(4) Pentru SSON, metoda de vanzare este subscriptia si va avea loc la datele mentionate in tabelul de la art. 1, pretul de vanzare fiind pretul mediu de adjudecare stabilit in licitatia de referinta.

Art. 5. (1) La licitatia de referinta, obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor transmite oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.
(2) In cadrul SSON, obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte in nume si cont propriu.

Art. 6. La licitatia de referinta:
1. Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
2. In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Numarul cotatiilor de pret nu este restrictionat.
4. Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
5. In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.2 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitatiei de referinta aferente fiecarei emisiuni anuntate. Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
6. Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va avea o valoare minima egala cu valoarea nominala unitara aferenta fiecarui instrument emis.

Art. 7. Pentru SSON:
1. Ofertele de cumparare sunt necompetitive.
2. Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din sectiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresata dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piata primara” din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei.
3. In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Valoarea minima a ofertei necompetitive transmise in cadrul SSON va fi egala cu valoarea nominala unitara aferenta fiecarui instrument emis, plafonul maxim fiind, dupa caz, cel prevazut in art. 24 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei.

Art. 8. (1) Ofertele de cumparare se transmit la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei de referinta in intervalul orar 10,00-12,00, respectiv in ziua SSON in intervalul orar 10,00-11,00.
(2) Sedinta de licitatie incepe dupa incheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumparare specificat la alin. (1).

Art. 9. Rezultatele licitatiei de referinta/SSON se vor stabili in ziua desfasurarii, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si vor fi date publicitatii.

Art. 10. Evenimentele de plata aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare – SaFIR.

Art. 11. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlurilor de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

 
Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close