Legea contabilitatii aplicabila de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie 2015 s-au aplicat prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2014 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.

 

In baza OUG nr. 79/2014:

– persoanele fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel;

– este definita persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef drept o persoana angajata potrivit legii si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii;

– se clarifica, faptul ca nu pot fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice mai multe seturi de situatii financiare anuale, pentru acelasi exercitiu financiar;

– Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si pentru persoanele juridice cu sediul in Romania.

 

Prin OUG 79/2014 se introduce posibilitatea optarii pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si de catre persoanele nou-infiintate, prevazute la art. 27 alin. (3) din lege. Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au urmatoarele obligatii:

1.a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice,

2.b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. Persoanele nou-infiintate depun instiintarea respectiva in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii.

– Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii. Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa.

Persoanele care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale. Aceasta obligatie revine si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii, in conditiile legii, caz in care situatiile financiare au aceleasi componente cu situatiile financiare anuale.

– Se introduce posibilitatea ca, atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale, raportul administratorilor, respectiv raportul de audit privind situatiile financiare anuale consolidate, sa poata fi intocmite sub forma unui raport unic.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare, in termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai tarziu de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama.

– Sfera entitatilor de interes public a fost restransa din categoria acestora fiind eliminate persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, precum si organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice.

Conform OUG 79/2014, prin persoane juridice de interes public se intelege: societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative si administratorii acestora; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contraparti centrale si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara; societatile/companiile nationale; societatile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.

– Se abroga Hotararea Guvernului nr. 401/2005 privind infiintarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare;

– Dezvoltarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii publice se va realiza prin intremediul Consiliului contabilitatii publice.

 

Sursa: CECCAR Bihor

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close