Decizia Curtii Constitutionale nr. 667/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Codul fiscal

In M.Of. nr. 3 din 5 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 667/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea, in sedinta publica din data de 11 noiembrie 2014, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Volksbank Romania” – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 22.516/300/2013 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 304D/2014.
2. Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 11 noiembrie 2014, in prezenta reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, cand, in temeiul prevederilor art. 57 si ale art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 12 noiembrie 2014, data la care este pronuntata prezenta decizie.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
3. Prin Incheierea din 14 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 22.516/300/2013, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Volksbank Romania” – S.A. din Bucuresti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea plangerii formulate impotriva unei incheieri pronuntate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, prin care s-a dispus respingerea cererii de intabulare a actului de adjudecare emis de executorul judecatoresc pentru imobilul aflat in proprietatea Societatii Comerciale “Volksbank Romania” – S.A.
4. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata, in esenta, ca dispozitiile art. 44 din Constitutie instituie o garantare expresa si fara echivoc a dreptului de proprietate. Or, prevederile criticate sunt neconstitutionale, deoarece dreptul de proprietate este incalcat in mod flagrant de catre registratorii de carte funciara prin solutia de respingere a intabularii dreptului de proprietate. Totodata, considera ca se realizeaza si o inegalitate “intre cetatenii romani”, intrucat, desi au dobandit in mod legal un drept de proprietate, identic din punctul de vedere al continutului juridic, unii nu pot beneficia si nu pot utiliza, in niciun fel, acest drept de proprietate. Astfel, prin neintabularea dreptului de proprietate, se creeaza o situatie juridica nereala, prejudiciatoare, discriminatorie, o inegalitate juridica in privinta drepturilor de proprietate dobandite in mod legal de diverse persoane fizice sau juridice romane.
5. Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat prevederile criticate nu incalca dispozitiile constitutionale si conventionale invocate, intrucat dreptului de care cetateanul se bucura pe teritoriul unui stat, in speta Romania, ii incumba obligatia corelativa de a achita taxele si impozitele datorate statului, care confera la randul sau cetatenilor sai drepturile de care acestia se bucura pe teritoriul sau. Asadar, cetatenii nu se pot bucura de drepturile conferite de statul ai caror cetateni sunt, in afara unui cadru legal, fiscal etc. Mai mult, chiar art. 15 alin. (1) din Constitutie statueaza principiul potrivit caruia “Cetatenii beneficiaza de drepturile si libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea”.
6. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
7. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
8. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.
9. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile art. 77^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Din analiza dosarului cauzei, Curtea observa ca, in realitate, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate critica doar dispozitiile art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dispozitii care au urmatorul cuprins: “Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului”.
10. In sustinerea exceptiei sunt invocate dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (5) potrivit caruia, “In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”, art. 15 alin. (1) care statueaza ca “Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea”, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 44 alin. (1) si (2) referitor la garantarea dreptului de proprietate privata. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitor la protectia proprietatii.
11. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca, ulterior sesizarii, prin Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, nepublicata la data pronuntarii prezentei decizii, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt neconstitutionale in masura in care legea il obliga pe cumparatorul adjudecatar sa faca dovada platii impozitului datorat de instrainatorul debitor pentru a-si putea inscrie in cartea funciara dreptul sau de proprietate.
12. In acest context, Curtea retine ca, potrivit jurisprudentei sale constante, deciziile pronuntate de instanta de contencios constitutional ii sunt opozabile din momentul pronuntarii lor, iar nu de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I (Decizia nr. 124 din 27 martie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003). Ca atare, intrucat situatia din prezenta cauza este similara celei retinute in Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila.

13. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Volksbank Romania” – S.A. in Dosarul nr. 22.516/300/2013 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Decizia se comunica Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pronuntata in sedinta din data de 12 noiembrie 2014.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close