OG nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare

In M.Of. nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare.

Din cuprins:

ART. I
Articolul 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) Trezoreria Statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, cu exceptia sumelor provenite din subventii bugetare.
(2) Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului, cu exceptia celor prevazute la art. 5 alin. (10), operatorii economici si beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevazuti la art. 5 alin. (14), altii decat institutiile publice, beneficiaza de dobanda.
(3) Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, prevazute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari – TRANSFOND – S.A.
(4) Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului, prevazute la alin. (1) si (2), pentru care se acorda dobanda la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisa a titularilor acestora.
(5) Institutiile si autoritatile publice, indiferent de forma de finantare si subordonare, nu beneficiaza de dobanda la vedere, cu exceptia disponibilitatilor acestora prevazute la alin. (1).
(6) La solicitarea scrisa a institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale anilor precedenti, inclusiv in situatia in care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub forma de depozite revine in totalitate ordonatorului de credite care isi gestioneaza bugetul de venituri si cheltuieli.
(7) Nivelul ratelor dobanzilor la vedere si al depozitelor la termen se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
(8) Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat.
(9) Pentru operatiunile efectuate in contul deschis pe numele Comisiei Europene prevazut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.
(10) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea institutiilor de credit si operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.”

ART. II
(1) Dobanda la vedere si la depozite la termen incasata pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ de institutiile si autoritatile publice finantate integral din venituri proprii, din administratia publica centrala si din administratia publica locala, la excedentele din anii precedenti ale bugetelor de venituri si cheltuieli si la rezultatul anului curent obtinut ca diferenta intre executia conturilor de venituri si de cheltuieli aferente respectivelor bugete, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se reconstituie si ramane la dispozitia acestora. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dobanda la vedere nu se mai calculeaza.
(2) Dobanda la depozitele la termen constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, de institutiile publice prevazute la alin. (1), se calculeaza conform conventiilor care au stat la baza constituirii acestora. La expirarea termenelor pentru care au fost constituite depozitele, dobanda calculata urmeaza regimul prevazut la alin. (1).

ART. III
Angajamentele legale incheiate in anul 2014 si care nu au fost platite, aferente contractelor de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala, se pot asigura, in conditiile art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare, din creditele bugetare aferente anului 2015, aprobate in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu aceasta destinatie, prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close