Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate

REGULAMENTUL (UE) 2015/29 al COMISIEI din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce priveste Standardul International de Contabilitate 19
(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate (1), in special articolul 3 alineatul (1),
intrucat:
(1)    Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internationale si interpretari existente la 15 octombrie 2008.
(2)    La 21 noiembrie 2013, Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate a publicat amendamente la Standardul International de Contabilitate (IAS) 19 Beneficiile angajatilor intitulate Planuri de beneficii determinate: contributiile angajatilor. Amendamentele vizeaza simplificarea si clarificarea contabilitatii aferenta contributiilor angajatilor sau ale tertilor legate de planurile de beneficii determinate.
(3)    Consultarea Grupului de experti tehnici din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiara confirma faptul ca amendamentele la IAS 19 indeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.
(4)    Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat in consecinta.
(5)    Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabila,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
In anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008, standardul international de contabilitate IAS 19 Beneficiile angajatilor se modifica in conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Fiecare societate aplica modificarile mentionate la articolul 1 cel mai tarziu de la data initiala a primului sau exercitiu financiar care incepe la 1 februarie 2015 sau dupa aceasta data.

Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014.
Pentru Comisie
Presedintele
Jean-Claude JUNCKER
________________________________________
(1) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).
________________________________________

ANEXA
Planuri de beneficii determinate: contributii ale angajatului  (1)
(Amendamente la IAS 19)
Se modifica punctele 93 si 94 si se adauga punctul 175. Punctul 92 este inclus doar ca referinta.
Ipoteze actuariale: salarii, beneficii si costuri medicale

92    Unele planuri de beneficii determinate impun angajatilor sau partilor terte sa contribuie la costul planului. Contributiile angajatilor reduc costul beneficiilor pentru entitate. O entitate determina daca contributiile partilor terte reduc costul beneficiilor pentru entitate sau reprezinta un drept de rambursare conform descrierii de la punctul 116. Contributiile angajatilor sau ale partilor terte fie sunt stabilite in termenii oficiali ai planului (sau rezulta dintr-o obligatie implicita care depaseste acesti termeni), fie sunt discretionare. Contributiile discretionare ale angajatilor sau ale partilor terte reduc costul serviciilor odata cu plata acestor contributii la plan.
93    Contributiile angajatilor sau ale partilor terte, stabilite in termenii oficiali ai planului, fie reduc costurile serviciilor (in cazul in care acestea sunt legate de servicii), fie afecteaza reevaluarea datoriei (activului) net(e) privind beneficiul determinat (daca nu sunt legate de servicii). Un exemplu de contributii care nu sunt legate de servicii este reprezentat de situatia in care (contributiile sunt necesare pentru a reduce un deficit care decurge din pierderi aferente activelor planului sau din pierderi actuariale). In cazul in care contributiile de la angajati sau de la parti terte sunt legate de servicii, contributiile respective reduc costul serviciului dupa cum urmeaza:
(a)    in cazul in care cuantumul contributiilor depinde de numarul de ani de serviciu, o entitate atribuie contributiile perioadelor de serviciu utilizand aceeasi metoda de atribuire impusa la punctul 70 pentru beneficiile brute (cu alte cuvinte fie utilizand formula de contributii a planului, fie pe o baza liniara); sau
(b)    in cazul in care cuantumul contributiilor este independent de numarul de ani de serviciu, entitatea are voie sa recunoasca aceste contributii drept reducere a costului serviciilor in perioada in care este prestat serviciul conex. Exemple de contributii care sunt independente de numarul de ani de serviciu sunt cele care reprezinta un procentaj fix din salariul angajatului, o suma fixa de-a lungul perioadei de serviciu sau cele care depind de varsta angajatului.
Punctul A1 ofera indrumarile de aplicare aferente.
94    Pentru contributiile de la angajati sau parti terte care sunt atribuite unor perioade de serviciu in conformitate cu punctul 93 litera (a), modificarile contributiilor conduc la:
(a)    costuri aferente serviciilor curente si trecute (in cazul in care modificarile respective nu sunt stabilite in termenii oficiali ai planului si nu rezulta dintr-o obligatie implicita); sau
(b)    castiguri si pierderi actuariale (in cazul in care modificarile respective sunt stabilite in termenii oficiali ai planului sau rezulta dintr-o obligatie implicita).

DISPOZITII TRANZITORII SI DATA INTRARII IN VIGOARE

175    Planuri de beneficii determinate: Contributiile angajatilor (Amendamente la IAS 19), publicate in noiembrie 2013, a modificat punctele 93 si 94. O entitate aplica retrospectiv respectivele amendamente pentru perioadele anuale care incep la 1 iulie 2014 sau dupa aceasta data, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica aceste amendamente pentru o perioada anterioara, entitatea respectiva trebuie sa comunice acest fapt.
Amendamente la anexa la IAS 19 Beneficiile angajatilor
Se adauga anexa A.

Anexa A
Indrumari de aplicare
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS. Anexa descrie modul de aplicare a punctelor 92 si 93 si are aceeasi autoritate ca si celelalte sectiuni ale IFRS.
A1    Cerintele contabile privind contributiile de la angajati sau parti terte sunt ilustrate in diagrama de mai jos.

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close