RIL respins. Decizia nr. 6/2014

In M.Of. nr. 87 din 2 februarie 2015 a fost publicata Decizia nr. 6/2014 a ICCJ – Completul competent sa judece recursul in interesul legii.

Din cuprins:
Completul competent sa judece recursul in interesul legii este legal constituit conform dispozitiilor art. 516 alin. (2) din Codul de procedura civila si ale art. 27^2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta este prezidata de doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna Antonia Constantin, procuror sef adjunct al Sectiei judiciare.
La sedinta de judecata participa doamna Mihaela Lorena Mitroi, magistrat-asistent desemnat in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009 si art. 169 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si pentru care, in procedura de recalculare a pensiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea in munca prevazuta de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Magistratul asistent prezinta referatul cauzei, aratand ca la dosarul cauzei a fost depus raportul intocmit de judecatorii-raportori.
Se invedereaza faptul ca pentru acest dosar au fost transmise la 16 octombrie 2014, prin fax, Adresa nr. 1/14.084/S7 din 29 septembrie 2014 a Sectiei a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, precum si Hotararea nr. 267 din data de 9 octombrie 2014 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, din care rezulta ca nu mai exista practica neunitara la nivelul acestei curti de apel, solicitandu-se retragerea recursului.
Doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, presedintele completului de judecata, acorda cuvantul reprezentantului Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, pentru sustinerea recursului in interesul legii, precum si reprezentantului procurorului general.
Doamna judecator Crina Bianca Tramindan sustine recursul in interesul legii, astfel cum a fost formulat in scris, punand concluzii de admitere a acestuia si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii, in sensul ca stagiul complet de cotizare, prevazut de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, este un stagiu special, derogator de la regula generala, prevazuta de art. 8 din aceeasi lege, astfel ca persoanele care au beneficiat, la recalcularea pensiei, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, de stagiul complet de cotizare mentionat anterior, sunt exceptate de la acordarea punctajului suplimentar in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si a art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Arata ca mandatul incredintat la momentul intocmirii sesizarii, 22 aprilie 2013, si nemodificat pana in prezent este in sensul sustinerii recursului in interesul legii.
Doamna procuror Antonia Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sustine ca, in cauza, nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute de art. 515 din Codul de procedura civila, practica judiciara neunitara existand la nivelul unei singure curti de apel. In subsidiar, a apreciat ca este in litera si in spiritul legii practica judiciara majoritara, potrivit careia persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si pentru care, in procedura de recalculare a pensiei prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, stagiul complet de cotizare prevazut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot beneficia de prevederile art. II lit. a) teza I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si nici de cele cuprinse in art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Presedintele completului, doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, a declarat dezbaterile inchise, iar completul de judecata a ramas in pronuntare asupra recursului in interesul legii.

INALTA CURTE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitara
Prin Sesizarea nr. 1/5.952/C din 22 aprilie 2013 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a fost supusa examinarii, in baza dispozitiilor art. 516 alin. (2) din Codul de procedura civila, problema de drept vizand interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si art. 169 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si pentru care, in procedura de recalculare a pensiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea in munca prevazuta de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Examenul jurisprudential
Prin actul de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a sustinut ca, in practica tribunalelor din circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, precum si in practica Sectiei a IX-a civile si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale si a Sectiei a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, cu competente functionale in materia asigurarilor sociale, problema de drept enuntata a fost solutionata neunitar.
Examenul jurisprudential a relevat ca in practica instantelor judecatoresti s-au conturat doua orientari.
2.1. Intr-o prima opinie (majoritara) au fost respinse cererile reclamantilor, care beneficiasera la recalcularea pensiei de stagiul complet de cotizare prevazut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, respectiv ale art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele argumente:
Scopul adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, este, astfel cum legiuitorul delegat a constatat in expunerea de motive, de a inlatura unele inechitati in ceea ce priveste cuantumul pensiilor calculate persoanelor pentru care bonusul acordat potrivit art. 14 alin. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare (cate 6 luni in plus pentru fiecare an lucrat in grupa I de munca si, respectiv, cate 3 luni in plus pentru fiecare an lucrat in grupa a II-a de munca), la stagiul de cotizare recunoscut de legislatia anterioara datei de 1 aprilie 2001 nu reprezinta o perioada contributiva. Pe aceasta cale, persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupele speciale de munca mai mici decat stagiul complet rezultat din aplicarea art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, li s-a acordat o majorare a punctajului mediu anual. Aceleasi dispozitii sunt reluate in norma tranzitorie reprezentata de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.
In aplicarea art. II lit. a) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si a art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 au fost exceptati de la acordarea beneficiului majorarii de punctaj prevazuta de aceasta ordonanta de urgenta si de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cei in cazul carora, la recalcularea pensiei dispusa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special. Aceasta dispozitie legala de exceptie se aplica, pentru identitate de ratiune, si celor care au beneficiat de majorari ale punctajelor medii anuale pe baza dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, prin cresterea directa a punctajului rezultat din aplicarea algoritmului prevazut la art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
S-a aratat ca, in aceste situatii, activitatea desfasurata in grupele superioare de munca a fost deja recompensata in procedura de recalculare prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, prin impartirea numarului total de puncte realizate nu la numitorul de 30 de ani, stagiul prevazut de art. 8 din lege, ci la numitorul de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, potrivit art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, ce constituie, in aceasta situatie, stagiul complet de cotizare, astfel cum s-a statuat si prin Decizia nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite.
Stagiul complet de cotizare de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, prevazut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta o dispozitie legala cu caracter special, in raport cu norma generala continuta de art. 8 din lege, care stabileste un stagiu complet de cotizare de 30 de ani pentru barbati si 25 de ani pentru femei.
Imprejurarea ca stagiul complet de cotizare de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, nu este prevazut intr-un act normativ distinct de legea generala (Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare) nu poate constitui un argument in favoarea acordarii punctajului suplimentar prevazut de art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat caracterul special al unei reglementari de drept poate imbraca fie forma unui act normativ distinct, fie a unor texte incluse intr-o lege care are valoarea unei reglementari generale in materia asigurarilor sociale, esential fiind ca norma sa reglementeze o situatie de exceptie de la regula generala.
Fiind o dispozitie derogatorie de la dreptul comun, persoanele care au beneficiat de prevederile acesteia nu mai pot beneficia legal de majorarea pensiei in baza dispozitiilor art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceasta solutie este circumscrisa principiului de interpretare ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet, precum si considerentelor de echitate ce trebuie sa guverneze aplicarea in concret a normei.
2.2. Intr-o a doua opinie (minoritara), instantele au admis aceste actiuni cu urmatoarele argumente:
Art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ii excepteaza doar pe beneficiarii actelor normative speciale, astfel incat persoanele carora li s-a recalculat pensia in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu stagii complete de cotizare speciale, de 20 de ani sau de 25 de ani, rezultate din aplicarea dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt exceptate de la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si a dispozitiilor art. 169 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, nu reprezinta o lege speciala, ci legea in vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, iar dispozitia referitoare la stagiul complet de cotizare, mai favorabila celor care au prestat munca in grupa I sau a II-a o anumita perioada de timp, nu este nici ea o lege speciala in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, ci o prevedere derogatorie de la stagiul complet de cotizare general, continuta tot de legea generala care reglementa stabilirea si calculul pensiilor.
Dispozitiile art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, sunt de stricta interpretare si aplicare, neputand fi extinse pe cale de analogie si/sau de interpretare in privinta altor situatii decat cele expres stabilite de legiuitor si, ca atare, nu pot fi aplicate la o norma cu caracter derogator (art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare) de la o alta norma cu caracter general si care se regasesc deopotriva in legea generala (drept comun) privind drepturile la pensie din sistemul public de asigurari sociale.
Pentru aceleasi argumente, s-a considerat ca nici dispozitiile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nu exclud de la procedura recalcularii persoanele care au lucrat in fostele grupe de munca I si a II-a si ale caror drepturi de pensie au fost stabilite in raport cu vechimea in munca reglementata de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece aceasta norma nu are caracter special, iar stagiul complet de cotizare si acordarea de puncte suplimentare reprezinta doua probleme diferite care nu se exclud, date fiind natura si finalitatea lor.

3. Opinia Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti
Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a apreciat ca opinia majoritara este in acord cu litera si spiritul legii.

4. Opinia procurorului general
In primul rand, acesta apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute de dispozitiile art. 515 din Codul de procedura civila, pentru dezlegarea acestei probleme de drept pe calea recursului in interesul legii, deoarece examenul de jurisprudenta, referitor la problema de drept enuntata in sesizarea Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, a relevat ca practica judiciara majoritara este unitara in sensul ca persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe superioare de munca, ale caror drepturi de pensie au fost recalculate in procedura prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, prin aplicarea, ca stagiu de cotizare, a vechimii in munca prevazuta de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot beneficia de punctajele suplimentare prevazute de art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si nici de cele prevazute de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pe de alta parte, generalizand problema prin enuntarea acesteia ca referindu-se la posibilitatea cumularii celor doua beneficii rezultate, pe de o parte, din utilizarea, in procedura de recalculare a pensiilor, ca stagiu de cotizare, a vechimii in munca prevazute de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare si, pe de alta parte, din aplicarea punctajului suplimentar, prevazut de art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si, respectiv, de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a observat ca opinia minoritara in care se apreciaza ca cele doua beneficii pot fi aplicate cumulativ asupra acelorasi drepturi de pensie se regaseste doar la nivelul unor complete ale sectiilor a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale si a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale din cadrul Curtii de Apel Bucuresti.
Pe fondul sesizarii, procurorul general apreciaza ca fiind in litera si in spiritul legii orientarea jurisprudentiala circumscrisa opiniei majoritare, potrivit careia persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si pentru care, in procedura de recalculare a pensiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, stagiul complet de cotizare prevazut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot beneficia de prevederile art. II lit. a) teza I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si nici de cele cuprinse in art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele motive:
Efectul direct si imediat al aplicarii, in procedura de recalculare a pensiilor, desfasurata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ca stagiu complet de cotizare a vechimii in munca prevazute de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, a constat, pentru asiguratii care au desfasurat activitate cel putin 20 de ani in locuri de munca ce se incadrau in grupa I de munca sau cel putin 25 de ani, in locuri care se incadrau in grupa a II-a de munca, in majorarea punctajelor realizate, majorare determinata de impartirea punctajelor anuale la un numitor mai mic (stagiul complet de cotizare), de 20 de ani sau de 25 de ani, dupa caz.
Pe de alta parte, se observa ca acelasi efect, de majorare a punctajelor realizate de asiguratii care si-au desfasurat activitatea in grupele speciale de munca in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, il produce si aplicarea dispozitiilor art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, respectiv art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, majorarea rezulta din acordarea unui numar suplimentar de puncte pentru fiecare an de spor/pentru fiecare luna de spor aferenta activitatii desfasurate in grupele I sau a II-a de munca si, respectiv, dintr-o majorare a punctajelor realizate in aceste perioade.
Analizata din aceste perspective, se observa ca exceptia consacrata prin art. II lit. a) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, preluata cu acelasi continut de art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, referindu-se la situatiile in care, in procedura de recalculare a drepturilor de pensie, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special, se justifica prin vointa legiuitorului de a nu acorda un dublu beneficiu, fondat pe aceeasi cauza (desfasurarea activitatii in anumite conditii), o data prin utilizarea, la determinarea cuantumului pensiei, a unui stagiu complet de cotizare special, mai mic decat stagiul complet de cotizare general (vechimea in munca necesara deschiderii drepturilor de pensie, in vigoare la data pensionarii), iar a doua oara, prin majorarea de punctaj.
Or, ratiunile juridice care au stat la baza instituirii exceptiei, vizand persoanele ale caror drepturi de pensie au fost determinate, in procedura de recalculare prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza vechimii in munca prevazute de acte normative cu caracter special, se mentin si in privinta persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost recalculate, in aceeasi procedura, prin utilizarea stagiului de cotizare prevazut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a activitatii desfasurate in grupele superioare de munca (ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet).
Imprejurarea ca stagiul complet de cotizare, rezultat din aplicarea dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este prevazut intr-un act normativ separat de legea generala nu poate constitui un argument pentru aplicarea solutiei contrare, intrucat caracterul special al unei reglementari de drept poate imbraca fie forma unui act normativ distinct, fie a unor articole inserate intr-o lege care are valoarea unei reglementari generale, esential fiind ca norma sa reglementeze o situatie de exceptie de la regula generala.
Daca s-ar admite ca persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupele speciale de munca, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si pentru care, in procedura de recalculare a pensiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat, in scopul determinarii punctajului mediu anual, stagiul complet de cotizare prevazut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, sa beneficieze atat de stagiul redus de cotizare, cat si de majorarea de punctaj, in considerarea aceleiasi perioade lucrate, s-ar ajunge la o dubla recompensa si incalcarea principiului egalitatii in fata legii, prin comparatie atat cu persoanele pensionate, in aceeasi perioada, in baza unor acte normative speciale, cat si cu cele pensionate dupa data de 1 aprilie 2001, in privinta carora un atare cumul este exclus, in considerarea utilizarii, la stabilirea drepturilor de pensie, a unui stagiu redus de cotizare.

5. Raportul asupra recursului in interesul legii
Prin raportul intocmit, judecatorii-raportori au apreciat, pe fond, ca fiind conforma cu dispozitiile legale interpretarea potrivit careia prevederea art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la stagiul complet de cotizare de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, reprezinta o dispozitie legala cu caracter derogator in raport cu norma generala continuta de art. 8 din aceeasi lege, astfel ca sunt exceptati de la beneficiul majorarii de punctaj prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, aprobata prin Legea nr. 154/2009, respectiv de art. 169 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care, la recalcularea pensiei dispusa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, au beneficiat de stagiul complet de cotizare reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Inalta Curte de Casatie si Justitie
Inainte de a proceda la o analiza in fond a problemei de drept supuse dezbaterii, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a recursului in interesul legii, fata de prevederile art. 514 coroborate cu cele ale art. 515 din Codul de procedura civila, pentru considerentele aratate in continuare.
Potrivit dispozitiilor art. 514 din Codul de procedura civila, “Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele judecatoresti, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, colegiile de conducere ale curtilor de apel, precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti”.
Art. 515 din Codul de procedura civila prevede ca “Recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele de drept care formeaza obiectul judecatii au fost solutionate in mod diferit prin hotarari judecatoresti definitive, care se anexeaza cererii”.
Aceste texte de lege stabilesc mecanismul, scopul si conditiile de admisibilitate, determinand totodata aria restrictiva a examinarii pe care o face instanta in solutionarea recursului in interesul legii.
Astfel, unicul si fundamentalul scop al recursului in interesul legii este acela de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele judecatoresti.
Spre aceasta finalitate conduc si dispozitiile constitutionale care, in reglementarea art. 126 referitor la instantele judecatoresti, prevad expres, la alin. (3), ca “Inalta Curte de Casatie si Justitie asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti, potrivit competentei sale”.
Ca urmare, dispozitiile art. 515 din Codul de procedura civila, cu privire la admisibilitatea recursului in interesul legii, se circumscriu cerintei existentei unei practici judiciare neunitare.
Obiectul recursului in interesul legii in prezenta cauza priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si art. 169 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si pentru care, in procedura de recalculare a pensiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea in munca prevazuta de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Din examinarea solutiilor pronuntate de instantele judecatoresti s-a relevat existenta a doua opinii diferite in problema de drept expusa, cu observatia ca orientarea minoritara a fost identificata exclusiv la nivelul unor complete de judecata din cadrul sectiilor a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale si a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale ale Curtii de Apel Bucuresti.
La dosarul cauzei au fost depuse Adresa nr. 1/14.084/S7 din 29 septembrie 2014 a Sectiei a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, precum si Hotararea nr. 267 din data de 9 octombrie 2014 a Colegiului de conducere a Curtii de Apel Bucuresti, care atesta imprejurarea ca, in prezent, singura sectie care judeca in aceasta materie, in cadrul instantei, este Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, iar judecatorii din cadrul acestei sectii care sustineau punctul de vedere minoritar s-au raliat la opinia majoritara, astfel ca nu mai exista practica neunitara la nivelul acestei curti de apel.
Cum, la momentul sesizarii, practica neunitara s-a evidentiat exclusiv la nivelul Curtii de Apel Bucuresti, iar ulterior a intervenit unificarea practicii judiciare la aceasta curte de apel in acord cu orientarea majoritara a jurisprudentei, se constata ca in prezent nu mai exista practica divergenta.
Or, una dintre conditiile de admisibilitate a recursului in interesul legii, instituita prin art. 515 din Codul de procedura civila si enuntata, de altfel, si in art. 514 din Codul de procedura civila, se refera tocmai la solutionarea diferita a unor probleme de drept de catre instantele judecatoresti, care sa necesite intervenirea mecanismului recursului in interesul legii pentru a unifica o practica divergenta existenta.
Fata de cele mentionate se constata ca, in acest caz, conditia de admisibilitate referitoare la solutionarea diferita a unor probleme de drept nu este indeplinita.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 517 cu referire la art. 514 – 515 din Codul de procedura civila,

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibil, recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. II lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009, si art. 169 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si pentru care, in procedura de recalculare a pensiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea in munca prevazuta de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 8 decembrie 2014.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close