Noi reguli pentru personalul care gestioneaza fonduri comunitare

In M.Of. nr. 109 din 11 februarie 2015  fost publicat Ordinul MFP nr. 116 din 4 februarie 2015 pentru modificarea Ordinului MFP nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara comunitara, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din HG nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare.

Articol unic. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667/2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 1
(1) Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul inspecţie fonduri europene din cadrul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară şi Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentele de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, responsabile cu verificarea procedurală a achiziţiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern şi structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control a fondurilor europene solicită Ministerului Finanţelor Publice avizarea structurii şi personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare.”
2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este compusă din următorii membri titulari:
a) secretarul general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice — preşedinte;
b) directorul general al Direcţiei generale juridice — membru;

c) directorul general al Direcţiei generale managementul resurselor umane — membru;
d) directorul general adjunct al Direcţiei generale economice — membru;
e) directorul general al Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară, în cazul solicitării avizării personalului Serviciului inspecţie fonduri europene din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, sau directorul general al UCVAP, în cazul solicitării avizării personalului UCVAP/CVAP — membru, sau directorul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în cazul solicitării avizării personalului din UCAAPI — membru, sau şeful structurii responsabile cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control fonduri europene — membru, în cazul solicitării personalului propriu din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.”

Articol unic. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667/2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 1
(1) Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)—(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul inspecţie fonduri europene din cadrul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară şi Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentele de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, responsabile cu verificarea procedurală a achiziţiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern şi structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control a fondurilor europene solicită Ministerului Finanţelor Publice avizarea structurii şi personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare.”
2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este compusă din următorii membri titulari:
a) secretarul general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice — preşedinte;
b) directorul general al Direcţiei generale juridice — membru;

c) directorul general al Direcţiei generale managementul resurselor umane — membru;
d) directorul general adjunct al Direcţiei generale economice — membru;
e) directorul general al Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară, în cazul solicitării avizării personalului Serviciului inspecţie fonduri europene din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, sau directorul general al UCVAP, în cazul solicitării avizării personalului UCVAP/CVAP — membru, sau directorul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în cazul solicitării avizării personalului din UCAAPI — membru, sau şeful structurii responsabile cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control fonduri europene — membru, în cazul solicitării personalului propriu din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.”

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close