Regulamentele BNR privind institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au fost completate

In M.Of. nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2015 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata si a Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica.

Din cuprins:

ART. I
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
– La articolul 15 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(2) Solicitantii care nu indeplinesc cerinta prevazuta la alin. (1) din prezentul articol trebuie sa transmita documentele si informatiile indicate de Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maximum 3 luni de la data comunicarii deficientelor constatate.
(3) Informatiile si documentele solicitate potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt prezentate dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate in considerare la evaluarea cererii de autorizare si se restituie titularului cererii.
(4) In cazul in care solicitantii nu indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (2) din prezentul articol ori informatiile si documentele transmise potrivit alin. (2) nu indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 26. alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, termenul prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, incepe sa curga de la data expirarii termenului maxim prevazut la alin. (2) din prezentul articol.”

ART. II
(1) Cererile de autorizare si documentatia aferenta, depuse la Banca Nationala a Romaniei in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in cazul carora solicitantilor le-a fost comunicat, potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu indeplinesc cerinta prevazuta la art. 15 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi retrase si prezentate din nou de titulari dupa inlaturarea deficientelor constatate si comunicate de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Daca cererile si documentatia nu sunt retrase, solicitantii trebuie sa transmita documentele si informatiile indicate de Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(3) Informatiile si documentele solicitate potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt prezentate dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate in considerare la evaluarea cererii de autorizare si se restituie titularului cererii.
(4) In cazul in care solicitantii nu indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (2) din prezentul articol ori informatiile si documentele transmise potrivit alin. (2) nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 26 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, termenul prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepe sa curga de la data expirarii termenului maxim prevazut la alin. (2) din prezentul articol.

ART. III
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 508 din 18 iulie 2011, se completeaza dupa cum urmeaza:
– La articolul 15 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(2) Solicitantii care nu indeplinesc cerinta prevazuta la alin. (1) din prezentul articol trebuie sa transmita documentele si informatiile indicate de Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, in termen de maximum 3 luni de la data comunicarii deficientelor constatate.
(3) Informatiile si documentele indicate de Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, care sunt prezentate dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate in considerare la evaluarea cererii de autorizare si se restituie titularului cererii.
(4) In cazul in care solicitantii nu indeplinesc obligatia de la alin. (2) din prezentul articol ori informatiile si documentele transmise potrivit alin. (2) nu indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 25 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare. In aceasta situatie, termenul prevazut la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, incepe sa curga de la data expirarii termenului maxim prevazut la alin. (2) din prezentul articol.”

ART. IV
(1) Cererile de autorizare si documentatia aferenta, depuse la Banca Nationala a Romaniei in baza Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare, si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in cazul carora solicitantilor le-a fost comunicat, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, ca nu indeplinesc cerinta prevazuta la art. 15 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica, pot fi retrase si prezentate din nou de titulari dupa inlaturarea deficientelor constatate si comunicate de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Daca cererile si documentatia nu sunt retrase, solicitantii trebuie sa transmita documentele si informatiile indicate de Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(3) Informatiile si documentele solicitate potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, care sunt prezentate dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate in considerare la evaluarea cererii de autorizare si se restituie titularului cererii.
(4) In cazul in care solicitantii nu indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (2) din prezentul articol ori informatiile si documentele transmise potrivit alin. (2) nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 25 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare. In aceasta situatie, termenul prevazut la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, incepe sa curga de la data expirarii termenului maxim prevazut la alin. (2) din prezentul articol.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close