RIL admis. Decizia nr. 2/2015

In M.Of. nr. 117 din 13 februarie 2015 a fost publicata Decizia nr. 2/2015 a ICCJ – Completul competent sa judece recursul in interesul legii.

Din cuprins:
Completul competent sa judece recursul in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 8/2014 este legal constituit conform dispozitiilor art. 516 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura civila) si ale art. 27^1 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta este prezidata de doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror-sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.
La sedinta de judecata participa domnul magistratul-asistent-sef Bogdan Georgescu.
Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj privind stabilirea taxei judiciare de timbru in cazul plangerii impotriva hotararilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in aplicarea art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dupa prezentarea referatului cauzei de catre magistratul-asistent, presedintele completului acorda cuvantul reprezentantului procurorului general.
Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pune concluzii de admitere a recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor legale, expunand argumentele cuprinse in punctul de vedere depus la dosar.
Presedintele completului, doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, constatand ca nu sunt intrebari de formulat din partea membrilor completului, declara dezbaterile inchise, iar completul de judecata ramane in pronuntare asupra recursului in interesul legii.

INALTA CURTE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitara
Prin recursul in interesul legii formulat Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj se arata ca nu exista un punct de vedere unitar in practica judiciara cu referire la stabilirea taxei judiciare de timbru in cazul plangerii formulate impotriva hotararilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in aplicarea art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare, in cuprinsul prezentului decizii, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006).

2. Examenul jurisprudential
Prin recursul in interesul legii se arata ca, in practica judiciara, nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor mentionate la pct. 1, fiind atasate hotarari judecatoresti definitive, in sensul art. 515 din Codul de procedura civila.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti
3.1. Intr-o orientare jurisprudentiala, instantele au interpretat dispozitiile art. 285^1 raportate la prevederile art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 in sensul ca plangerea este supusa taxei judiciare in suma fixa de 2 lei, respectiv de 4 lei.
In acest sens, instantele au retinut ca art. 285^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 este o norma incompleta, deoarece face trimitere la un alt text de lege cu ajutorul caruia poate fi interpretata si aplicata, respectiv la art. 287^17 din ordonanta de urgenta, text introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice, aprobata prin Legea nr. 346/2013, in cuprinsul sectiunii a 9-a – “Solutionarea litigiilor in instanta” a capitolului IX – “Solutionarea contestatiilor” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Plangerea a fost calificata ca o cale de atac specifica materiei achizitiilor publice si, avand ca obiect decizia adoptata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in solutionarea contestatiei formulate impotriva unui act administrativ, nu are legatura nemijlocita cu un contract deja incheiat ori cu repararea prejudiciului cauzat.
In raport cu prevederile art. 255 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, contestatia administrativa de competenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si, ulterior, plangerea impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se situeaza, de regula, in faza precontractuala si nu in etapa ulterioara incheierii contractului de achizitie publica.
Din aceasta perspectiva, s-a considerat ca dispozitiile art. 285^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 fac trimitere la suma de 4 lei prevazuta expres la art. 287^17 alin. (2) din ordonanta de urgenta, deoarece acest text vizeaza ipoteza careia i se circumscrie plangerea, ca cerere neevaluabila in bani.
Unele nuantari ale acestei opinii pornesc de la aplicarea directa a dispozitiilor art. 16 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, dar care se refera la stabilirea taxei judiciare de timbru pentru contenciosul administrativ de drept comun, asa cum rezulta si din prevederile art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac trimitere la reglementarea de drept comun in materia taxelor judiciare de timbru.
3.2. Intr-o alta orientare jurisprudentiala, instantele au apreciat ca plangerea este supusa taxei judiciare de timbru la valoare, conform art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
In acest sens, s-a argumentat ca art. 285^1 face trimitere la sumele prevazute de art. 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, fiind aplicabile dispozitiile primului alineat al acestui ultim articol referitoare la anumite sume de bani.
Pe de alta parte, s-a apreciat ca stabilirea taxei judiciare de timbru se face in functie de valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale capitolului II – “Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica”, sectiunea a 2-a – “Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, indicator utilizat de altfel si pentru aplicarea altor institutii aferente procedurii de achizitii publice (spre exemplu, art. 256^2 pentru calculul termenului de introducere a contestatiei la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor).
Totodata, s-a considerat ca stabilirea taxelor judiciare de timbru la valoare se impune si din perspectiva aspectelor cuprinse in Nota de fundamentare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prin care a fost introdus art. 285^1.
In acelasi sens, s-a apreciat ca stabilirea taxei judiciare de timbru la valoare rezulta si din interpretarea gramaticala a prevederilor art. 285^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, care contine o norma de trimitere la “sumele” prevazute la art. 287^17 din ordonanta de urgenta.
De asemenea, in considerarea principiului potrivit caruia in situatii identice se impun solutii identice, a fost invocat argumentul referitor la egalitatea de tratament intre persoanele care aleg calea contestatiei la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si cele care aleg calea procedurii contencioase in fata tribunalului.
Astfel, contestatia in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este scutita de taxa judiciara de timbru, dar plangerea este supusa taxei la valoare, dupa cum, daca se renunta la calea contestatiei si se utilizeaza procedura contencioasa in fata tribunalului, taxarea se face tot la valoare, in functie de reperele prevazute de art. 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

4. Opinia Colegiului de conducere al Curtii de Apel Cluj
Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj, in calitate de titular al sesizarii, nu si-a exprimat opinia cu privire la problema de drept care formeaza obiectul recursului in interesul legii.

5. Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a formulat punct de vedere, in cuprinsul caruia a opinat in sensul ca prima orientare jurisprudentiala este in litera si spiritul legii.

6. Raportul asupra recursului in interesul legii
Prin raportul asupra recursului in interesul legii, intocmit de judecatorii-raportori, este propusa solutia de admitere a recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii in sensul ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se taxeaza cu 50% din suma prevazuta la art. 287^17 alin. (2) din actul normativ mentionat.

7. Inalta Curte
In raport cu sesizarea formulata de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj, Inalta Curte constata ca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute de art. 515 din Codul de procedura civila, in sensul ca problema de drept ce formeaza obiectul judecatii a fost solutionata in mod diferit prin hotararile judecatoresti definitive anexate sesizarii.
Dispozitiile legale ce formeaza obiectul recursului in interesul legii sunt urmatoarele:
– art. 285^1 si art. 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006:
“Art. 285^1. – Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se taxeaza cu 50% din sumele prevazute la art. 287^17.”
“Art. 287^17. – (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la instantele judecatoresti, avand ca obiect contractele care intra in sfera de aplicare a acesteia, precum si cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxeaza, in functie de valoare, dupa cum urmeaza:
a) pana la valoarea de 40.000 lei inclusiv – 1% din aceasta valoare;
b) intre 40.001 lei si 400.000 lei inclusiv – 400 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 40.001 lei;
c) intre 400.001 lei si 4.000.000 lei inclusiv – 760 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 400.001 lei;
d) intre 4.000.001 lei si 40.000.000 lei inclusiv – 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 4.000.001 lei;
e) intre 40.000.001 lei si 400.000.000 lei inclusiv – 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 40.000.001 lei;
f) intre 400.000.001 lei si 4.000.000.000 lei inclusiv – 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 400.000.001 lei;
g) peste 4.000.000.000 lei – 2.200 lei.
(2) Cererile neevaluabile in bani se taxeaza cu 4 lei.
(3) Dispozitiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.”*1)
————
*1) Articolul 287^17 a fost modificat prin art. I pct. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 23 iunie 2009.
Alineatul (2) al articolului 287^17 a fost modificat prin art. I pct. 82 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010.

Din interpretarea dispozitiilor citate, se constata ca pot fi decelate urmatoarele elemente de rationament juridic.
Rezulta cu evidenta faptul ca art. 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 reglementeaza doua ipoteze diferite pentru determinarea taxelor judiciare de timbru datorate pentru cererile introduse, potrivit prevederilor ordonantei de urgenta, la instantele judecatoresti, si anume:
– ipoteza cererilor evaluabile in bani, reglementata de art. 287^17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, atunci cand cererea fie vizeaza contracte (care intra in sfera de aplicare a ordonantei de urgenta), fie are ca obiect repararea prejudiciului cauzat si se taxeaza in functie de valoare, conform criteriilor indicate la lit. a) – g) ale alineatului respectiv;
– ipoteza cererilor neevaluabile in bani, reglementata de art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, pentru care se datoreaza taxa judiciara de timbru in cuantum fix de 4 lei.
Art. 285^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 prevede expres ca plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se taxeaza cu 50% din sumele prevazute la art. 287^17 din actul normativ mentionat.
Corecta interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 285^1 coroborate cu cele ale art. 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 presupune lamurirea caracterului evaluabil sau neevaluabil in bani al plangerii formulate, la instanta judecatoreasca, impotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
Controlul administrativ-jurisdictional realizat de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor vizeaza legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate in procedura de achizitie publica, pana la atribuirea si semnarea contractului de achizitie publica.
Sub acest aspect, este de retinut ca, in situatia in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a fost sesizat cu o contestatie, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului, in acest sens fiind prevederile art. 256^3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, conform carora “In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul prevazut la art. 279 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv cand aceste termene privesc cazurile prevazute la art. 287^12 alin. (1) si la art. 287^13 lit. a). Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 287^7 se aplica in mod corespunzator.”
Or, in aceasta etapa a procedurii de achizitie publica, premergatoare incheierii si executarii contractului de achizitie publica, ne aflam in ipoteza reglementata de dispozitiile art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 referitoare la cereri neevaluabile in bani.
In aceasta etapa, contestatia adresata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor vizeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica prevazute de art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 (licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte), care au caracter administrativ si dau nastere unor raporturi juridice specifice in cadrul carora contestatorul invoca incalcarea drepturilor si intereselor sale legitime decurgand din conduita autoritatii contractante. Este de remarcat faptul ca, in cadrul procedurilor de atribuire, intre contestator si autoritatea contractanta nu sunt stabilite raporturi contractuale, de natura a genera cereri in baza si in executarea contractului, care sa atraga obligatia de plata a taxei la valoare in sensul art. 287^17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acelasi sens, este de retinut faptul ca, in cadrul procedurii de atribuire, conform datelor publicate de autoritatea contractanta in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat are doar o valoare estimata, care nu este corespunzatoare valorii finale consemnate in contractul ce urmeaza a fi incheiat dupa finalizarea procedurii de atribuire.
Per a contrario, un argument in sensul celor expuse rezida in faptul ca ipoteza reglementata de alin. (1) al art. 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 – in care taxa se calculeaza la valoare – are ca premisa necesara existenta unui contract, deja incheiat si aflat in derulare, iar ca premisa subsecventa eventuala, existenta unui prejudiciu cauzat in cursul executarii contractului. Abia in aceasta etapa, caracterizata de existenta unor raporturi juridice bilaterale nascute si derulate in baza contractului de achizitie publica, cererea introdusa la instanta judecatoreasca vizeaza un contract de achizitie publica sau repararea prejudiciului cauzat si este evaluabila in bani, taxa urmand a fi determinata in functie de criteriile prevazute de textul de lege mentionat.
Independent de aspectele aratate, se observa ca, in situatia in care, odata cu plangerea impotriva deciziei pronuntate de Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, partea formuleaza si capete de cerere vizand contractele aflate in sfera de aplicare a ordonantei de urgenta si/sau repararea prejudiciului, in aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere, dupa cum acesta este sau nu evaluabil in bani, respectiv: (i) o taxa fixa determinata potrivit art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, pentru capatul de cerere avand ca obiect plangerea impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; (ii) o taxa calculata la valoare, potrivit art. 287^17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru capetele de cerere avand ca obiect contractele aflate in sfera de aplicare a ordonantei si/sau repararea prejudiciului cauzat.
Totodata, fata de orientarea jurisprudentiala in care s-a retinut ca, in ipoteza prevazuta de art. 285^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, se datoreaza o taxa judiciara de timbru in cuantum de 50 de lei, in temeiul art. 16 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Inalta Curte retine ca aceste ultime dispozitii nu sunt aplicabile. In acest sens, este avut in vedere faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, nu cuprinde, in sensul art. 67 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitii de abrogare expresa a prevederilor art. 285^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, norme cu caracter special, derogatoriu de la dreptul comun in materia taxelor judiciare de timbru, aplicabile cu prioritate in virtutea principiului specialia generalibus derogant.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 517 cu referire la art. 514 din Codul de procedura civila,

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
In numele legii
DECIDE:

Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj, si in consecinta stabileste ca:
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se taxeaza cu 50% din suma prevazuta la art. 287^17 alin. (2).
Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19 ianuarie 2015.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close