A fost modificata procedura comunicarii prin mijloace electronice intre ANAF si persoanele fizice

In M.Of. nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat OMFP nr. 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul nr. 1.154/2014.

Art. I. Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Actiunile asigurate si permise de serviciul «Spatiul privat virtual» sunt:
a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului si schimbarea modalitatii de anuntare;
b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum si a altor documente si informatii;
c) descarcari de documente;
d) renuntarea la folosirea serviciului;
e) monitorizarea istoricului accesului si actiunilor prevazute la lit. a)—d).”
2. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
„f) informatii referitoare la istoricul actiunilor.”
3. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
4. Titlul anexei nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Categoriile de informatii publice fiscale comunicate prin serviciul «Buletinul informativ fiscal»”

Art. II. Prevederile art. I pct. 3 se aplica pentru deciziile emise incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA (Anexa nr. 1 la procedura)

Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul „Spatiul privat virtual”
A. Documente emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului
a) Automat
1. Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2013
2. Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015
3. Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015
b) La cererea contribuabilului
1. „Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de…”
2. „Nota obligatiilor de plata”
3. „Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”
4. „Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»”
B. Documente emise de contribuabil si comunicate organului fiscal
1. Cerere privind „Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de….”
2. Cerere privind „Nota obligatiilor de plata”
3. Cerere privind „Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”
4. Cerere privind „Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»”.

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close