Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc incepand cu 13 februarie 2015

feature photo

Care sunt veniturile din jocuri de noroc?
Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot.
Prin castiguri de tip jack-pot se inteleg castigurile acordate aleatoriu, prin  intermediul masinilor mecanice sau electronice cu castiguri, din sumele rezultate ca urmare a aditionarii separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatarii acestor mijloace de joc, in scopul acordarii unor castiguri suplimentare persoanelor participante la joc in momentul respectiv.
Aditionarea sumelor din care se acorda castigurile de tip jack-pot se realizeaza in cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel putin doua masini mecanice sau electronice cu castiguri, evidentierea acumularii putand fi realizata prin dispozitive auxiliare sau in cadrul sistemului uneia sau mai multor mijloace de joc interconectate in sistem.
Organizatorii activitatii de exploatare a masinilor mecanice sau electronice cu castiguri au obligatia de a evidentia distinct castigurile de tip jack-pot acordate.
Sunt considerate castiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participantilor la joc de catre orice persoana juridica autorizata sa exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislatiei in materie [art. 75 alin. (2) Cod fiscal si pct.150-150¹ din norme].

Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc
Prin retinerea la sursa cu o cota de 1% aplicata asupra tuturor sumelor incasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.
Veniturile din jocuri de noroc care depasesc echivalentul a 15.000 euro se impoziteaza cu 16%, iar veniturile care depasesc echivalentul a 100.000 euro se impoziteaza cu 25% [art. 77 alin. (2) Cod fiscal].

Obligatiile organizatorului de jocuri de noroc
Depunerea, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, a unei declaratii centralizatoare privind veniturile totale platite, precum si impozitele totale calculate, retinute si virate la bugetul general consolidat al statului, fara a mentiona datele de identificare a beneficiarilor de venit [art. 93 alin. (3) Cod fiscal].

Se excepteaza de la retinerea impozitului la sursa:
Veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

Obligatiile persoanelor fizice
Depunerea declaratiei privind venitul realizat – formular 200, la organul fiscal de domiciliu, pentru fiecare an fiscal pana la 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului [art. 77 alin. (7) si (8) Cod fiscal].

Cota de impozitare
-1% pentru sumele de pana la echivalentul a 14.999 euro;
-16% pentru sumele cuprinse intre 15.000 – 99.999 euro;
-25% pentru sumele care depasesc echivalentul a 100.000 euro [art. 77 alin. (9) Cod fiscal].

Stabilirea impozitului
Organul fiscal de domiciliu are obligatia de a stabili impozitul datorat, aferent venitului incasat din jocurile de noroc, pe baza formularului 200 privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere [art. 77 alin. (9) Cod fiscal].

Termen de plata a impozitului
60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere [art. 84 alin. (8) Cod fiscal].

Obligatiile organizatorului de jocuri de noroc
Pastrarea unei evidente nominale a persoanelor fizice care au obtinut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro si a le declara organului fiscal competent, pana la 25 mai inclusiv a anului urmator, celui de realizare a venitului.
Depunerea, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, a unei declaratii centralizatoare privind veniturile totale platite, precum si impozitele totale calculate, retinute si virate la bugetul general consolidat al statului, fara a mentiona datele de identificare a beneficiarilor de venit [art. 77 alin. (9), art. 93 alin. (3) Cod fiscal].

Baza legala: Codul fiscal, astfel cum a fost modificat de OUG nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative.

Sursa: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close