Modificarea Nomenclatorului „Subventii/scutiri/reduceri”

In M.Of. nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii nr. 141/2256/1569/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Din cuprins:

ART. I. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 21 august 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului Sanatatii, precum si directiile de specialitate si structurile subordonate sau cele care functioneaza sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.”
2. Anexa nr. 3 “Nomenclatorul <<Subventii/Scutiri/Reduceri>>” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II. (1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente primei luni in care s-au acordat sumele lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare, pentru angajatorii care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pana la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Pentru acordarea si declararea sumelor lunare prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, de care beneficiaza angajatorii care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, aferente perioadei care a trecut de la data incheierii contractului de stagiu in conditiile acestei legi, angajatorii care beneficiaza de sumele respective au obligatia de a declara aceste sume prin depunerea de declaratii rectificative, conform prevederilor prezentului ordin, pana in ultima zi calendaristica a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica angajatorilor prevazuti la alin. (2) care au depus Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate conform prevederilor legale in vigoare anterior modificarilor si completarilor aduse prin prezentul ordin, inclusiv in situatia in care suma cuvenita lunar a fost dedusa de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj si evidentiata in cuprinsul declaratiei lunare prin selectarea din anexa nr. 3 “Nomenclatorul <<Subventii/Scutiri/Reduceri>>” la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, cu modificarile ulterioare, a oricarui tip de subventie, scutire si/sau reducere.
(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratii rectificative conform alin. (3), suma cuvenita lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, nu se acorda.

ART. III. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012)

NOMENCLATORUL “SUBVENTII/SCUTIRI/REDUCERI”

______________________________________________________________________________
|Valoare| Explicatie |
|_______|______________________________________________________________________|
| 1 | Subventii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul |
| | asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu |
| | modificarile si completarile ulterioare |
|_______|______________________________________________________________________|
| 2 | Scutire de la plata contributiei datorate de angajator conform art. |
| | 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare |
|_______|______________________________________________________________________|
| 3 | Subventii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si |
| | completarile ulterioare |
|_______|______________________________________________________________________|
| 4 | Scutire de la plata contributiei datorate de angajator conform |
| | art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si |
| | completarile ulterioare |
|_______|______________________________________________________________________|
| 6 | Subventii conform art. 93^4 si 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu |
| | modificarile si completarile ulterioare (sau subventii conform art. 8|
| | din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea |
| | marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare, pentru |
| | angajatorii care mai pot beneficia, in conditiile legii, de aceste |
| | subventii) |
|_______|______________________________________________________________________|
| 7 | Reduceri ale contributiei datorate de angajator conform art. 93 din |
| | Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare |
|_______|______________________________________________________________________|
| 8 | Subventii conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind |
| | ucenicia la locul de munca, republicata |
|_______|______________________________________________________________________|
| 10 | Subventii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea |
| | incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile |
| | ulterioare |
|_______|______________________________________________________________________|
| 11 | Subventii conform art. 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea |
| | stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile |
| | ulterioare |
|_______|______________________________________________________________________|

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close