Instructiunile de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative

declaratie
In M.Of. nr. 160 din 6 martie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 614/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative.

Din cuprins:

ART. 1. Se aproba Instructiunile de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii.

ART. 3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga art. 73 – 77 din Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobat prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.626/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 1. In situatia in care aplicatiile informatice vamale de declarare a marfurilor la import si la export nu functioneaza, se aplica procedura alternativa utilizand formularele declaratiei vamale mentionate in prezentele instructiuni.

ART. 2. (1) Utilizarea procedurii alternative si a formularelor utilizate se agreeaza de catre biroul vamal.
(2) Declarantul/Reprezentantul este obligat sa informeze in scris biroul vamal in legatura cu orice operatiune de import/export, inregistrata in aplicatie si care nu a primit liber de vama, pentru a carei finalizare se solicita utilizarea procedurii alternative.

ART. 3. (1) Declaratiile vamale de import/export, intocmite in procedura alternativa se inregistreaza in registrul sumar.
(2) Declaratiile vamale de import/export, indiferent de formularele utilizate prevazute la art. 5 lit. a) si b) si art. 6 lit. a) si b), se completeaza potrivit anexei nr. 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar si se depun la biroul vamal.

ART. 4. (1) Orice declaratie de import/export introdusa in aplicatiile informatice, care nu a fost procesata datorita nefunctionarii aplicatiei si pentru care a fost luata decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalideaza de biroul vamal imediat ce a fost restabilita functionarea aplicatiei.
(2) Declaratiile vamale care au fost intocmite in procedura alternativa si au primit liber de vama sunt preluate in sistemul informatic in maximum 24 de ore de la restabilirea functionarii aplicatiei.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale la import

ART. 5. Biroul vamal de import accepta o declaratie vamala de import pe suport hartie, cu conditia ca aceasta sa fie intocmita:
a) prin intermediul documentului administrativ unic tiparit pe hartie speciala, in conformitate cu prevederile Conventiei privind simplificarea formalitatilor in comertul cu marfuri, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, si a modelului prevazut in anexele nr. 31 – 34 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei; sau
b) utilizand un formular de declaratie vamala de import tiparit pe hartie obisnuita, cu conditia ca acesta sa cuprinda datele cerute potrivit anexei nr. 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii speciale la export

ART. 6. Biroul vamal de export accepta o declaratie vamala de export pe suport hartie, cu conditia ca aceasta sa fie intocmita:
a) prin intermediul documentului administrativ unic tiparit pe hartie speciala, in conformitate cu prevederile Conventiei privind simplificarea formalitatilor in comertul cu marfuri, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, si a modelului prevazut in anexele nr. 31 – 34 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, la care se adauga documentul de siguranta si securitate care corespunde modelului din anexa nr. 45i si o lista de articole-securitate si siguranta care corespunde modelului din anexa nr. 45j la acelasi regulament; sau
b) prin intermediul documentului administrativ unic de export/securitate care corespunde modelului din anexa nr. 45k si o lista de articole export/securitate care corespunde modelului din anexa nr. 45l la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

ART. 7. La utilizarea procedurii alternative, indiferent de formularul utilizat precizat la art. 6 lit. a) sau b), se aplica cu cerneala rosie stampila “Procedura alternativa ECS”, pe toate exemplarele declaratiei vamale de export, in caseta A. Modelul stampilei este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.

ART. 8. In cazul prevazut la art. 6 lit. a), cand declaratia vamala de export se depune impreuna cu documentul de siguranta si securitate, numarul de inregistrare al declaratiei se inscrie de biroul vamal si pe acest din urma document.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close