Modificarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii CAFR

situatie financiaraIn M.Of. nr. 144 din 26 februarie 2015 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 11/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar.

Din cuprins:

ART. I. Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 15 mai 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (3) se abroga.
2. La articolul 3, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7) – (10), cu urmatorul cuprins:
“(7) Auditorii financiari persoane fizice si juridice care solicita inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari in primul semestru al anului achita integral cotizatia pentru anul respectiv, conform art. 2 alin. (2) si art. 3 alin. (1) si (2).
(8) Auditorii financiari care solicita inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari in cel de-al doilea semestru al anului achita cotizatia fixa anuala pentru anul respectiv, in cuantum de:
a) auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei;
b) auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei;
c) auditorii financiari persoane juridice: 550 lei.
(9) Cotizatia fixa anuala la care se face referire la alin. (8) se achita la momentul depunerii documentelor de inscriere in Registrul public al auditorilor financiari.
(10) Pentru obtinerea vizei anuale inainte de data de 31 martie a fiecarui an, auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice si persoane juridice, dupa caz, achita prima transa din cotizatia fixa, conform art. 2 alin. (2) si art. 3 alin. (1), si integral cotizatia fixa, conform art. 2 alin. (2) si art. 3 alin. (2).”
3. La articolul 6 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane fizice care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice este in suma de 2.600 lei;
………………………………………………………………..
d) taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane juridice care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane juridice este in suma de 2.600 lei;”.
4. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
“d^1) taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane fizice si juridice din terte tari, atribuirea calitatii de membru al Camerei si inregistrarea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice si juridice este in suma de 4.000 lei;”.
5. La articolul 6 alineatul (1), literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“f) taxa pentru inscrierea la cursul pentru auditorii financiari persoane fizice care pot desfasura activitate de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este in suma de 850 lei;
g) taxa pentru inscrierea la cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori este in suma de 450 lei;”.
6. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
“h) taxa pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori este in suma de 100 lei;
i) taxa pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane juridice care pot audita proiecte finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori este in suma de 100 lei.”
7. La articolul 6, alineatul (2) se abroga.
8. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Taxa stabilita la alin. (1) lit. c) se achita la momentul depunerii dosarului pentru echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar. In caz de respingere a dosarului se restituie 50% din suma achitata. In cazul in care dosarul a fost aprobat, dar solicitantul nu s-a inscris la stagiu, in termenele stabilite prin reglementarile Camerei, taxa nu se restituie.”

ART. II. Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. III. Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close