Masuri privind protectia consumatorilor la incheierea unor tipuri de contracte

contracte
In M.Of. nr. 166 din 10 martie 2015  a fost publicata Legea nr. 25/2015 privind aprobarea OUG  nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb.

Articol unic.
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 16 februarie 2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 22 februarie 2011, cu urmatoarele modificari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung care au ca obiect dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb, pentru a se asigura un inalt nivel de protectie a consumatorilor.”

2. La articolul 4, literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) contract privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare — contractul cu durata mai mare de un an, in temeiul caruia consumatorul dobandeste, cu titlu oneros, dreptul de folosinta a unuia sau a mai multor spatii de cazare peste noapte, pentru mai mult de un sejur neintrerupt;
b) contract pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta — contractul cu durata mai mare de un an, in temeiul caruia consumatorul dobandeste, cu titlu oneros, in principal dreptul de a beneficia de reduceri sau de alte avantaje privind cazarea, cu sau fara excluderea transportului ori a altor servicii;
c) contract de revanzare — contractul in temeiul caruia un consumator este asistat cu titlu oneros de catre un profesionist, care acorda asistenta pentru vanzarea sau cumpararea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia ori a mai multor spatii de cazare sau dintr-un contract pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta;”.

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7
(1) In cazul in care in cadrul unei oferte promotionale sau al unui eveniment de promovare, і se propune consumatorului incheierea oricaruia dintre contractele prevazute la art. 4 lit. a)-d), profesionistul trebuie sa precizeze in invitatie, in mod clar, scopul comercial si natura evenimentului.”

4. La articolul 9 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) cu suficient timp inainte ca un consumator sa incheie un contract sau sa accepte o oferta.”

5. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.

6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11
Contractul se incheie in forma scrisa, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, si se redacteaza in mod vizibil si usor de citit, cu font de minimum 12.”

7. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16
La momentul incheierii contractului, consumatorul primeste cel putin un exemplar din acesta.”

8. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 21
(1) In cazul in care consumatorul are intentia de a-si exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifica in scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hartie sau pe alt suport durabil, inainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi valabila, notificarea se comunica inainte de expirarea termenului de retragere din contract.”

9. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 25
In cazul unui contract de revanzare, definit la art. 4 lit. c), sunt interzise orice plati in avans, acordarea de garantii, rezervarea oricaror sume din conturi, recunoasterea explicita a sumelor datorate, precum si orice alte plati sau contraprestatii efectuate de consumator catre profesionist ori catre orice tert inainte ca vanzarea efectiva sa aiba loc sau ca respectivul contract de revanzare sa inceteze pe alte cai.”

10. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27
(1) Incepand cu data primirii solicitarii scrise de plata pentru cea de a doua dintre ratele prevazute la art. 26 alin. (3), consumatorul are dreptul de a inceta contractul, fara penalizari.”

11. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 28
In cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere din contractul privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, orice contract de schimb accesoriu sau orice alt contract accesoriu inceteaza in mod automat, fara niciun fel de cost pentru consumator.”

12. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 29
(1) Fara a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010, cu modificarile ulterioare, in cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), iar pretul este acoperit in intregime sau partial de un credit acordat consumatorului de catre profesionist ori de catre un tert, pe baza unei intelegeri intre acel tert si profesionist, contractul de credit inceteaza fara niciun fel de cost pentru consumator.”

13. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse in conformitate cu alin. (1), in termenele si in conditiile prevazute in procesele-verbale de constatare a contraventiei sau savarsirea repetata, in decurs de 3 luni de la prima constatare a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 32 alin. (1)-(5), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lеі.”

14. La articolul 34, alineatul (3) se abroga.

15. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 38
(1) Atunci cand legislatia aplicabila contractului este legislatia unui stat membru, consumatorul nu poate renunta la drepturile sale care ii sunt conferite prin legislatia nationala a respectivului stat membru.”

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close