Modificarea unor ordine ale presedintelui ANAF in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii

In M.Of. nr. 153 din 3 martie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii.

Din cuprins:

ART. I. Litera M din cap. I “Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili” din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2015, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“M. Procedura de executare silita a marilor contribuabili
1. Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili si sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, coordonarea executarii silite este realizata Directia generala de administrare a marilor contribuabili prin serviciile de executare silita proprii ale acesteia. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre serviciile de executare silita proprii ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
2. Serviciile regionale de executare silita ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile, sunt competente in sechestrarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.
3. La solicitarea conducerii Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, serviciile regionale de executare silita procedeaza la valorificarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.
4. Conducerea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili numeste comisiile de licitatie, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate ale marilor contribuabili.”

ART. II. Litera L din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2015, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“L. Procedura de executare silita a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
1. Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii si sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, organul de executare coordonator este administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre organul de executare coordonator.
2. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente sa aplice procedura de executare silita prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla bunurile, respectiv administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, in a caror raza teritoriala se afla bunurile.
3. Prin exceptie de la pct. 2, atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.
4. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente vor numi comisiile de licitatie, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate.
5. Organele fiscale competente in administrarea contribuabililor anterior datei de 1 ianuarie, care au infiintat popriri inainte de aceasta data asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica tertilor si tuturor bancilor unde sunt infiintate popriri codul IBAN de la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti ori de la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat in administrare contribuabilul, dupa caz, in care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare.
6. In cazul in care exista sume obtinute si nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira in contul 50.67 «Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in cadrul procedurii de executare silita» care functioneaza pe numele directiei generale regionale a finantelor publice. In acest sens, organul fiscal competent care a preluat in administrare contribuabilul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile titlului VIII «Colectarea creantelor fiscale» cap. X «Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita» din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.”

ART. III. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close