Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman”

In M.Of. nr. 187 din 19 martie 2015 a fost publicata HG nr. 180/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Articol unic. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”
Calea Grivitei nr. 391 A, sectorul 1, Bucuresti
Cod unic de inregistrare R01590236

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2015

INDICATORI Nr.

rd.

Propuneri an curent 2015
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 293.092,00
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 290.095,00
a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4
2 Venituri financiare 5 2.997,00
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 225.304,00
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 225.293.00
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 45.118.00
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 53.409.00
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 112.279,00
CO Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14) 12 89.096.00
C1 ch. cu salariile 13 79.677.00
C2 bonusuri 14 9.419.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 150,00
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 660.00
C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 18 22.373.00
D. alte cheltuieli de exploatare 19 14.427,00
2 Cheltuieli financiare 20 11,00
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 67.788.00
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 11.347.00
V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 56.441.00
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27
4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 28
5 Alte repartizari prevazute de lege 29
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26. 27. 28, 29 30 56.441.00
7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 31 5.985,00
8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 31.213,00
a) – dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) – dividende cuvenite bugetului local 33a
c) – dividende cuvenite altor actionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 – Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 35 25.228,00
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 37.972,00
1 Alocatii de la buget 44
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 37.972,00
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1.669
2 Nr.mediu de salariati total 49 1.669
3 Castigul mediu lunar pe salariat {lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata 50 4.261,58
4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 3.978,28
5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) 52 173,81
6 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 768,71
8 Plati restante 55
9 Creante restante 56 55,00

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close