Calendarul obligatiilor fiscale pentru saptamana 23-29 martie

zi 25Conform Calendarului obligatiilor fiscale publicat de ANAF, data de 25 martie este ultima zi pentru depunerea unor declaratii, printre care formularele 097, 100, 101, 104, 112, 224, 301, 307, 311, 390 VIES si 394.

1. depunerea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”, de catre persoanele impozabile a caror perioada fiscala este luna, care la data de 1 ianuarie 2015 aplica sistemul TVA la incasare si care se afla intr-una din urmatoarele situatii:
– au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna februarie 2015
– nu au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
[art. 156^3 alin. (12), art. 134^2 alin. (4) Cod fiscal, art. II OUG nr. 111/2013 si OPANAF nr. 3884/2013]

2. efectuarea platilor anticipate de impozit, pentru trimestrul I 2015, de catre persoanele fizice care obtin venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, prevazute la art. 71 alin. (5), precum si din silvicultura si piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare, si a veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
[art. 53 si art. 82 alin (1)-(3) din Codul fiscal]

3. efectuarea platilor anticipate de contributii sociale, pentru trimestrul I 2015, de catre persoanele fizice, prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e), si i), care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, prevazute la art. 71 alin. (5), precum si din silvicultura si piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare si a celor care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic.
[art. 296^24 alin. (4) din Codul fiscal]

4. depunerea formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligatii
[OPANAF 1950/2012, modificat si completat prin OPANAF nr. 4024/2014]

5. depunerea formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” de catre persoanele juridice platitoare de impozit pe profit, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b), alin. (14) si (15), respectiv organizatiile nonprofit si contribuabilii care au obtinut venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, cei care s-au dizolvat in cursul anului
[art. 3 5 alin. (1) din Codul fiscal, OPANAF nr. 1950/2012, modificat si completat prin OPANAF nr. 4024/2014]

6. depunerea formularului 104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor” pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2014, de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecarei persoane si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente
[art. 14 lit. c) si e), art. 28 alin. (4), art. 35 alin. (2) din Codul fiscal si OPANAF nr. 1950/2012]

7. depunerea formularului 112 „Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” cu termen lunar si plata acestor obligatii de catre:
– persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
– entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
– platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, altele decat cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate si contributiei individuale de asigurari sociale de stat, dupa caz;
– institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului;
– angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, in cazul incheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenti privind declararea si plata si contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului;
– angajatorii nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, pentru contributiile sociale individuale si cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obtinute de angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in Romania, in cazul in care nu se incheie un acord privind declararea si plata contributiilor obligatorii de catre angajati, impozitul pe venit declarandu-se de angajati in D224.
[art. 29619 Cod fiscal si OPANAF nr. 1045/2012 modificat prin OMFP nr. 1977/2013, OPANAF nr. 17/2013]

8. depunerea formularului 112 „Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” pentru luna ianuarie si februarie 2015 si de catre:
– persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator
– entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor a caror perioada fiscala este trimestrul, dar in cursul lunii februarie 2015 a intervenit concediul medical sau a incetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariati.
ATENTIE! In acest caz, termenul de plata a obligatiilor este trimestrul (25 aprilie 2015) [art. 29619 alin. (18) Cod fiscal si OPANAF nr. 1045/2012] Conform instructiunilor de completare, introduse prin OMFP nr. 1977/2013, impozitul retinut pentru veniturile declarate in D112 se detaliaza pentru fiecare beneficiar de venit, in noua sectiune E „Date privind impozitul pe venit” din Anexa 1.2 Asigurat.
ATENTIE! Plata contributiilor sociale de catre platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din:
– activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1),
– asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e), se face in CONTUL UNIC 55.02,
conform Ordinului ANAF nr. 223/2014, publicat in MO 114/2014, care modifica si inlocuieste anexa 2 privind nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale care se platesc in contul unic, prevazut de Ordinul ANAF nr. 1294/2007.

9. depunerea formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cu termen lunar, pentru declararea si plata impozitului pe venit, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, in cazul in care nu se incheie acorduri intre angajati si angajatorii nerezidenti privind declararea si plata contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului de angajati prin formularul 112.
[art. 60 alin. (2) Cod fiscal si OPANAF nr. 52/2012]

10. depunerea formularului 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat, de catre persoanele neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA pentru:
– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depasit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie inregistrata special ca platitoare de TVA cf. art. 1531 Cod fiscal);
– achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza astfel de achizitii nu are obligatia sa se inregistreze special ca platitoare de TVA cf. art. 1531 Cod fiscal);
– achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania cf. art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara Romaniei, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (2) Cod fiscal (persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal trebuie sa se inregistreze special ca platitoare de TVA cf. art. 1531 Cod fiscal);
– achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (5) Cod fiscal [OMFP 3418/2009];
– achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA cf. art. 150 alin. (3) si (6) Cod fiscal, daca achizitiile au avut loc in luna februarie 2015
Nota: Persoanele inregistrate normal ca platitoare de TVA cf. art. 153 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300
[art. 156^3 Cod fiscal si OPANAF 75/2010, modificat prin OPANAF nr. 30/2011]

11. depunerea formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”, in care se declara:
– ajustarea TVA-ului dedus de furnizor la achizitia de catre acesta a activelor respective, de catre beneficiarul transferului de active daca nu este inregistrat si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;
– ajustarea TVA-ului dedus aferent bunurilor de capital si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa anularea la cerere a codului de TVA a acestuia;
– ajustarile de TVA prevazute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorecte declarate, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal;
– ajustarile de TVA prevazute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorecte declarate, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;
– pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din regularizarile/ajustarile prevazute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal si pct. 152 din norme, atunci cand au fost emise facturi sau au fost incasate avansuri pentru contravaloarea partiala a livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile, inainte de anularea codului de TVA, iar livrarea/prestarea intervine dupa anularea codului de TVA, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;
– pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din ajustarile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pct. 161 alin. (4) si pct. 20 alin. (1) din norme, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;
– pentru exercitarea dreptului de deducere, la data platii, a TVA neachitate aferenta achiziitilor de bunuri efectuate inainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau in stoc la data anularii codului de TVA, rezultata din ajustarile prevazute la pct. 45 alin. (14) din norme, de persoanele impozabile care au efectuat achizitii pe perioada in care au aplicat sistemul TVA la incasare sau cele care au efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la incasare, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere.
Daca transferul de active, transferul dreptului de proprietate, obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii ale ajustarilor/regularizari efectuate, dupa caz, a intervenit in luna februarie 2015.
[art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 1563 alin. (8) si (9) din Cod fiscal, pct. 6 alin. (8), pct. 152, pct. 161 alin. (4), pct. 45 alin. (14), pct. 53 alin. (8), pct. 54 alin. (6) si pct. 61 alin. (8) si (9) norme si OPANAF nr. 2223/2013]

12. depunerea formularului 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” pentru declararea, de catre contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g), a TVA colectata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA (de exemplu: achizitii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.) pentru care exigibilitatea TVA a intervenit in luna februarie 2015.
[art. 1563 alin. (10) si (10^1) Cod fiscal si OPANAF nr. 2224/2013]
Observatii: Incepand cu 1 ianuarie 2012, conform art. 11 alin. (11) si (13), contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada in care nu au cod valid de TVA. Conform pct. 801 alin (2) din normele date in aplicarea art. 156^3 alin. (10), persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, care efectueaza livrari de bunuri prin organele de executare silita, depun declaratia 311, dar plata taxei se efectueaza de organul de executare silita sau, dupa caz, de cumparator, conform prevederilor pct. 75 din norme.

13. depunerea formularului 390 VIES „Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum si livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit in luna februarie 2015;
[art. 1564 Cod fiscal si OPANAF 76/2010 modificat de OPANAF nr. 3162/2011]

14. depunerea formularului 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, a caror perioada fiscala la TVA este luna.
Observatie: Se declara toate facturile emise/primite in perioada fiscala de raportare indiferent de momentul in care intervine exigibilitatea TVA.
ATENTIE! Incepand cu operatiunile efectuate in luna august 2013 nu se declara bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2016.
[art. 53 Cod de procedura fiscala si OPANAF 3596/2011, modificat de OPANAF nr. 4019/2014]

Sursa: DGFP Brasov

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close