Hotararea CAFR nr. 62/2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand SEE ori Confederatiei Elvetiene

feature photo

In M.Of. nr. 193 din 23.03.2015 s-a publicat Hotararea CAFR nr. 62/2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene:
„Avand in vedere prevederile:
— art. 6 alin. (3) si ale art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
— art. 15 alin. (1) si (3) si art. 38 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;
— Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tari, cu modificarile si completarile ulterioare;
— art. 12 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de procesul-verbal intocmit la data de 26 noiembrie 2014 de Comisia de examinare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania hotaraste:

Art. 1.
Se aproba Lista cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si care au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania, in urma testului de aptitudini organizat in data de 26 noiembrie 2014, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.
Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea listei cuprinzand persoanele care au participat la testul de aptitudini in vederea aprobarii ca auditori financiari.

Art. 3.
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close