Normele metodologice pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementeaza asistenta medicala in sistemul de asigurari sociale de santate pentru 2014-2015

feature photo

In M.Of. nr. 220 din 01.04.2015 s-a publicat Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de sanatate nr. 388/2015 nr. 186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015:

„Avand in vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 3.194 din 31 martie 2015 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 558 din 30 martie 2015 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

in temeiul prevederilor:

— art. 217 alin. (4) si ale art. 281 alin. (2) din titlul VIII „Asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014—2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

 

Art. 1.

Se aproba Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014— 2015, prevazute in anexele nr. 1—48*), care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 aprilie 2015, data de la care se abroga Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014—2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 si 403 bis din 30 mai 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close