Noul OMFP nr. 325/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark in aprilie 2015

In M.Of. nr. 217 din 31.03.2015 a fost publicat OMFP nr. 325/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2015: 

„In temeiul:

— art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei si al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare, si al Conventiei nr. 184.575/13/2005 incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

 

Art. 1.

In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna aprilie 2015 se aproba prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 2.500 milioane lei, la care se poate adauga suma de 225 milioane lei din alocarile sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

Directia generala de trezorerie si datorie publica va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1 – PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna aprilie 2015

Art. 1.

In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna aprilie 2015, Ministerul Finantelor Publice anunta lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Codul ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii —lei —

RO1516CTN078

28.04.2015

30.04.2015

29.03.2016

334

1.000.000.000

Art. 2.

Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3.

Metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.

Art. 4.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5.

(1) Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

(2) In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.1 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Numarul de transe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.1 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecarei emisiuni anuntate. Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6.

Pretul si randamentul se vor determina utilizand urmatoarele formule:

Click pentru poza mare

Y = r/P,

in care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numar de zile pana la scadenta;

r = rata discontului, exprimata cu doua zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu doua zecimale.

Art. 7.

(1) Ofertele de cumparare se transmit la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, in intervalul orar 10,00—12,00.

(2) Sedinta de licitatie incepe dupa incheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumparare specificat la alin. (1).

Art. 8.

Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.

Art. 9.

Evenimentele de plata aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat — SaFIR.

Art. 10.

Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlurilor de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

 

ANEXA Nr. 2 – PROSPECT DE EMISIUNE a obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate in luna aprilie 2015

 

Art. 1.

In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna aprilie 2015, Ministerul Finantelor Publice anunta redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3, 5, 7 si 10 ani si organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduala

Nr. de ani

Rata cuponului

— % —

Dobanda acumulata

— lei/titlu —

Valoarea nominala a licitatiei de referinta

— lei —

Valoarea nominala SSON

— lei —

RO1418DBN040

02.04.2015

03.04.2015

06.04.2015

17.01.2018

3

2,79

3,25

35,17

400.000.000

60.000.000

RO1320DBN022

09.04.2015

10.04.2015

14.04.2015

29.04.2020

7

5,05

5,75

551,37

300.000.000

45.000.000

RO1425DBN029

16.04.2015

17.04.2015

20.04.2015

24.02.2025

10

9,86

4,75

35,79

200.000.000

30.000.000

RO1121DBN032

20.04.2015

21.04.2015

22.04.2015

11.06.2021

10

6,14

5,95

513,49

200.000.000

30.000.000

RO1419DBN014

23.04.2015

24.04.2015

27.04.2015

24.06.2019

5

4,16

4,75

199,76

400.000.000

60.000.000

Art. 2.

Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3.

Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark emise inainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominala individuala a noilor obligatiuni de stat de tip benchmark fiind de 5.000 lei.

Art. 4.

(1) Pentru obligatiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobanda (cuponul) se plateste la datele specificate in prospectele de emisiune aferente, dupa cum urmeaza:

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii initiale

Luna lansarii

RO1418DBN040

1344/02.10.2014

Octombrie 2014

RO1320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1121DBN032

1924/26.04.2011

Mai 2011

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

(2) Dobanda se determina conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuala a cuponului (1),

in care:

D = dobanda (cupon);

VN = valoarea nominala;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitatiile de referinta, metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la datele mentionate in tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu.

Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vanzare este subscriptia si va avea loc la datele mentionate in tabelul de la art. 1, pretul de vanzare fiind pretul mediu de adjudecare stabilit in licitatia de referinta.

Art. 5.

(1) La licitatia de referinta, obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor transmite oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.

(2) In cadrul SSON, obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte in nume si cont propriu.

Art. 6.

La licitatia de referinta:

  1. Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
  2. In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. Numarul cotatiilor de pret nu este restrictionat.
  4. Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
  5. In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.2 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitatiei de referinta aferente fiecarei emisiuni anuntate. Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
  6. Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va avea o valoare minima egala cu valoarea nominala unitara aferenta fiecarui instrument emis.

Art. 7.

Pentru SSON:

  1. Ofertele de cumparare sunt necompetitive.
  2. Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din sectiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresata dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piata primara” din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei.
  3. In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Valoarea minima a ofertei necompetitive transmise in cadrul SSON va fi egala cu valoarea nominala unitara aferenta fiecarui instrument emis, plafonul maxim fiind, dupa caz, cel prevazut in art. 24 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012.

Art. 8.

(1) Ofertele de cumparare se transmit la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei de referinta in intervalul orar 10,00—12,00, respectiv in ziua SSON in intervalul orar 10,00—11,00.

(2) Sedinta de licitatie incepe dupa incheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumparare specificat la alin. (1).

Art. 9.

Rezultatele licitatiei de referinta/SSON se vor stabili in ziua desfasurarii, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si vor fi date publicitatii.

Art. 10.

Evenimentele de plata aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare — SaFIR.

Art. 11.

Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlurilor de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close