Află mai multe despre Loteria bonurilor fiscale

feature photo


Loteria bonurilor fiscale este o măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.

În data de 13 aprilie 2015 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale, la care participă bonurile fiscale emise între 2 februarie – 28 martie 2015, fond de premiere – 1.000.000 lei.

Pentru anul 2015, următoarea extragere lunară are loc în luna iulie 2015.

Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.

Sumele de bani acordate reprezintă premii în înţelesul art. 75 din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003).

Cum se organizează şi în ce constă loteria bonurilor fiscale?

LUNAR şi constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:
a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv TVA. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;
b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

OCAZIONAL:
cu ocazia sărbătorilor legale;
– în situaţiile în care la extragerile lunare nu există câştigători două luni consecutive;
– în alte situaţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Extragerile sunt organizate de către Compania Naţională „Loteria Română” – S.A., sunt publice şi sunt efectuate în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A.

Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se transmite Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aparat central, în prima zi lucrătoare după data extragerii. Procesul-verbal se postează, în termen de 24 de ore de la momentul comunicării, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Costurile aferente organizării şi desfăşurării extragerilor sunt suportate de către Compania Naţională „Loteria Română” – S.A.

Care bon fiscal este considerat câştigător?

Bonul fiscal care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă;
d) a fost emis în ziua extrasă;
e) nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, prin depunerea:
– bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
– copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului;
– cerere.

Lista persoanelor care au revendicat premiile se transmit la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de către unităţile teritoriale, în termen de 10 zile de la depunerea cererilor, urmând ca plata câştigurilor să se facă de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.

!La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câştigător eliberează o copie care poartă menţiunea „conform cu originalul”.

În vederea determinării valorii câştigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului.

În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Baza legală:
– O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
– O.M.F.P. nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

Sursa: DGFP Brașov

— ♦ —

Codul fiscal
si Normele metodologice
Codul de procedura fiscala
si Normele metodologice

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close