Ce modificari importante aduce Legea 20/2015 in domeniul ajutoarelor de stat si concurentei

feature photo

 

In M.Of. nr. 160 din data de 6 martie 2015 a fost publicata Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.

Legea modifica si introduce inter alia urmatoarele definitii:

  • administrator– orice entitate delegata de catre un furnizor sa deruleze proceduri in domeniul ajutorului de stat/de minimis in numele furnizorului;
  • ajutor de stat– avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice forma, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau sectoare de productie, in masura in care acesta afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre;
  • avantaj economic– orice forma de acordare a unui avantaj cuantificabil in bani, indiferent de forma acestuia: subventii, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptari, reduceri sau amanari de la plata taxelor si impozitelor, renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale, garantii acordate in conditii preferentiale, participari cu capital ale statului, ale autoritatilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, daca rata profitului acestor investitii este mai mica decat cea normala, anticipata de catre un investitor privat prudent, reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de catre autoritati publice centrale sau locale ori de catre alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, inclusiv vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al statului sau autoritatilor publice locale, sub pretul pietei, crearea unei piete sau intarirea pozitiei beneficiarului pe o piata etc.

PROCEDURA DE AVIZARE

Potrivit noii reglementari, cu prilejul analizarii legalitatii actelor administrative prin care se instituie masuri de sprijin de catre autoritatile locale, prefectul are obligatia de a verifica existenta avizului emis de Consiliul Concurentei. In ceea ce priveste masurile de ajutor de minimis, cu prilejul analizarii existentei avizului Consiliului Concurentei, prefectul va verifica si indeplinirea prevederilor legale in materia ajutorului de stat.

Totodata, in situatia adoptarii de catre autoritatile publice locale, fara avizul Consiliului Concurentei, a unor masuri prin care se acorda un avantaj economic unei intreprinderi, prefectul va solicita punctul de vedere al Consiliului Concurentei cu privire la incidenta normelor nationale si ale Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat.

MONITORIZAREA AJUTOARELOR DE STAT SI A AJUTOARELOR DE MINIMIS

O alta noutate introdusa prin Lege vizeaza deciziile Comisiei Europene. Astfel, deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, nesuspendate conform legislatiei comunitare in vigoare, reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de catre furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal.

DECIZIILE COMISIEI EUROPENE PRIN CARE SE DISPUNE INITIEREA PROCEDURII DE INVESTIGATIE

Legea reglementeaza in mod detaliat deciziile Comisiei Europene prin care se dispune initierea procedurii de investigatie. Potrivit prevederilor Legii, in cazul in care este declansata procedura de investigatie de catre Comisia Europeana privind acordarea unui presupus ajutor ilegal, furnizorul va solicita instituirea masurilor asiguratorii, in conditiile Codului de procedura fiscala, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, intr-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal analizat de Comisia Europeana, astfel cum este acesta estimat de furnizor.

De asemenea, in ipoteza in care Comisia Europeana a decis deschiderea unei proceduri de investigatie pentru masuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce consta intr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala, de la data comunicarii deciziei Comisiei Europene privind declansarea procedurii de investigatie catre furnizor, orice executare silita a acestui titlu nu va putea incepe sau, dupa caz, se va suspenda de drept.

In ceea ce priveste punerea in executare a titlului executoriu, in termen de o zi lucratoare de la data comunicarii deciziei Comisiei Europene, furnizorul ajutorului de stat va solicita Trezoreriei Statului, la care acesta are deschise conturile, deschiderea unui cont cu afectatiune speciala, purtator de dobanzi, pe numele creditorilor si, dupa caz, la dispozitia executorului judecatoresc. Dobanda aplicabila la disponibilitatile in contul cu afectatiune speciala este dobanda la vedere practicata de Trezoreria Statului, iar sursa de plata a acestei dobanzi este bugetul Trezoreriei Statului.

In termen de maximum 30 de zile de la data deschiderii contului pe numele creditorilor si, dupa caz, la dispozitia executorului judecatoresc, furnizorul ajutorului de stat va consemna, in contul deschis la Trezoreria Statului, suma necesara stingerii obligatiei care face obiectul titlului executoriu, precum si, dupa caz, a cheltuielilor de executare silita efectuate pana la data suspendarii de drept, mai putin obligatiile stinse pana la data suspendarii de drept. La calculul sumelor consemnate, furnizorul va tine cont de modalitatea de calcul al dobanzii avuta in vedere la stabilirea sumelor din titlurile executorii, inclusiv de cele emise de executorul judecatoresc. Dupa consemnarea sumelor in contul deschis la Trezoreria Statului, furnizorul va informa, de indata, creditorii si executorul judecatoresc.

Creditorii nemultumiti de cuantumul sumelor consemnate, precum si executorul judecatoresc nemultumit de cuantumul cheltuielilor de executare consemnate pot solicita furnizorului majorarea sumei.

La finalizarea investigatiei, furnizorul ajutorului de stat va comunica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piata interna creditorilor si, dupa caz, executorului judecatoresc.

Totodata, de la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constata compatibilitatea ajutorului de stat cu piata interna, pe baza acesteia, va inceta inclusiv indisponibilizarea sumei consemnate sau, dupa caz, suspendarea executarii silite.

Potrivit noii reglementari, furnizorul de ajutor de stat va transmite unitatii Trezoreriei Statului, la care a fost deschis contul cu afectatiune speciala, decizia Comisiei Europene si lista cuprinzand sumele individualizate care pot fi utilizate de catre fiecare creditor sau executor judecatoresc, dupa caz, precum si datele de identificare si specimenele de semnaturi ale persoanelor care pot dispune operatiuni din cont.

ROLUL INSTANTELOR NATIONALE IN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT

O alta noutate introdusa de catre Lege vizeaza reglementarea rolului instantelor de judecata in domeniul ajutorului de stat.

Un prim rol al instantelor nationale consta in asigurarea aplicabilitatii directe a art. 108 alin. (3) din TFUE, adoptand orice masuri necesare conform normelor procedurale nationale aplicabile. In acest sens, potrivit Legii, hotararea instantei poate impune, inter alia: suspendarea platii unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobanzii corespunzatoare, despagubiri pentru concurentii afectati.

In egala masura, instantele nationale vor avea obligatia de a verifica daca masura contestata a fost declarata sau nu ajutor de stat de catre Comisia Europeana sau de furnizor. In cazul in care masura a fost declarata de Comisia Europeana ajutor de stat, instanta nationala va putea modifica caracterul de ajutor de stat al masurii de sprijin.

Potrivit noii reglementari, Consiliul Concurentei si/sau Comisia Europeana pot interveni in cauza in calitate de amicus curiae.

Totodata, Legea prevede ca intreprinderile afectate de acordarea unui ajutor ilegal pot formula actiune in contradictoriu cu furnizorul impotriva acestei masuri, la Curtea de Apel Bucuresti.

In cazurile in care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se afla in procedura de insolventa, instanta nationala ce deruleaza respectiva procedura de insolventa va accepta sa inscrie creanta privitoare la restituirea ajutorului in cauza in tabelul creantelor si va asigura recuperarea imediata a ajutorului de stat/de minimis, chiar daca acest lucru presupune incetarea activitatii intreprinderii.

 

Sursa: Vass Lawyers

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close