Modificarea si completarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

feature photo

 

In M. Of. nr. 246 din 10 aprilie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 837/2015 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 3392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La anexa nr. 1, la capitolul II “Stabilirea din oficiu a obligatiilor de plata”, punctul 2 “Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata”, subpunctul 2.6.6, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, care va avea urmatorul cuprins:

“Decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza si din initiativa organului fiscal, potrivit dispozitiilor art. 90 alin. (2) din Codul de procedura fiscala. Constatarile organului fiscal se mentioneaza in Referatul privind impunerea din oficiu.”

  1. La anexa nr. 2, formularele “Referat privind impunerea din oficiu”, precum si “Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu” se modifica si se inlocuiesc cu formularele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.”

ART. II

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2015.

Nr. 837.

 

ANEXA

 

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Sigla DGRFP  Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice ___________

Unitatea fiscala _______________________

 

Nr. inregistrare _________

Data __________________

 

REFERAT

PRIVIND IMPUNEREA DIN OFICIU

_

|_| In temeiul art. 83 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaratiei/declaratiilor fiscale (formular ……….),

_

|_| In temeiul art. 83 alin. (4^1) si art. 90 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a emiterii Deciziei de impunere din oficiu nr. ……./…………,

 

s-au constatat urmatoarele:

 

  1. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

Denumire/Nume, prenume ___________________________________________

Cod de identificare fiscala/Cod de inregistrare in scopuri de TVA ________

Domiciliul fiscal: Localitate _____________ Strada _____________ Nr. ____, Bloc. ____ Scara. ___ Ap. ____ Judet/Sector___________.

 

  1. ANALIZA DOCUMENTARA SI MODUL DE CALCUL AL OBLIGATIEI DE PLATA

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

B1. SINTEZA CONSTATARILOR

______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumire impozit,  | Perioada de raportare    | Impozit, taxa,          |

|crt.| taxa, contributie  | pentru impozitul, taxa,  | contributie stabilit(a) |

|    |                    | contributia stabilita    | din oficiu (lei)        |

|    |                    | din oficiu               |                         |

|____|____________________|__________________________|_________________________|

|    |                    |                          |                         |

|____|____________________|__________________________|_________________________|

|    |                    |                          |                         |

|____|____________________|__________________________|_________________________|

|    |                    |                          |                         |

|____|____________________|__________________________|_________________________|

 

B2. ALTE CONSTATARI

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Prezentul referat constituie anexa la:

_

|_| formularul 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa”,

_

|_| formularul 161 “Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu”,

 

care se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

Aprobat:                Avizat:                 Intocmit:

Conducatorul unitatii   Sef compartiment        Functie ………………

fiscale,                specialitate,

 

Nume, prenume           Nume, prenume           Nume, prenume

…………………   …………………   …………………

 

Data …………….   Data …………….   Data …………….

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Sigla DGRFP  Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice ___________

Unitatea fiscala _______________________

 

Nr. inregistrare _________

Data __________________

 

DECIZIE DE DESFIINTARE

A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU

 

Catre:                               Cod de identificare fiscala/

Denumire/Nume ________________       Cod de inregistrare in scopuri de TVA:

Prenume _____________       _____________________________________

Domiciliu fiscal :

Localitate ___________________       Avand in vedere dispozitiile art. 83

Cod postal ___________________       alin. (4^1) si ale art. 90 alin. (2)

Strada __________ Numar ______       din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003

Bloc ______ Scara ____ Ap. ___       privind Codul de procedura fiscala,

Judet (sector) _______________       republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, va comunicam

ca, Decizia de impunere din oficiu

  1. ……./………… a fost

desfiintata, pentru urmatoarele

obligatii fiscale:

______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumire impozit, | Perioada de raportare     | Impozit/taxa/contributie|

|crt.| taxa, contributie | pentru care s-au stabilit | stabilit(a) din oficiu  |

|    |                   | din oficiu obligatiile    |          (lei)          |

|    |                   | fiscale                   |                         |

|____|___________________|___________________________|_________________________|

 

Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 206 alin. (3) din acelasi act normativ.

 

Director general/Sef administratie,

 

Numele si prenumele ……………………

 

Semnatura si stampila unitatii ………….

 

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….

Cod 14.13.02.99/d

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close