CNIPMMR solicita eliminarea practicilor exagerate asupra IMM-urilor

 

Pentru rezolvarea numeroaselor probleme semnalate de membrii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) privind controalele si practicile exagerate aplicate IMM-urilor in domeniul controalelor fiscale, Consiliul solicita autoritatilor competente adoptarea masurilor organizatorice, administrative si legislative corespunzatoare, care sa asigure aplicarea principiilor europene recunoscute pentru toate domeniile dreptului, res­pectiv: principiul proportionali­tatii; principiul protectiei drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la aparare; principiul certitudinii legale; principiul neretroactivitatii si respectarii drepturilor castigate; dreptul la protectie juridica si la un proces echitabil; principiul protectiei asteptarii legitime (predictibili­tatii legii).

Astfel, CNIPMMR formuleaza trei seturi de masuri. Prima categorie de masuri sunt cele privind cresterea accesului IMM-urilor la informatii, aplicate in mod continuu si constant: Sistematizarea reglementarilor si obligatiilor fiscale pe categorii de contribuabili (in special pentru IMM-uri); Publicarea Codului fiscal, a Codului de procedura fiscala si a celorlalte acte normative cu caracter fiscal in forma actualizata si consolidata; Publicarea datei inregistrarii unei societati in Registrul Contribuabililor inactivi; Asigurarea accesului gratuit pentru IMM-uri la informatii din Registrul Comer­tului, cu imbunatatirea accesibili­tatii si continutului platformei on-line; Realizarea inventarului complet al taxelor fiscale si nefiscale, al avizelor, autorizatiilor si licentelor necesare desfasurarii activitatilor comerciale.

A doua categorie de masuri sunt cele administrative si vizeaza: Stabilirea planurilor de control cu prioritate pentru combaterea marii evaziuni fiscale; Adaptarea resurselor umane/materiale si a mijloacelor aplicate la situatiile concrete; Previzionarea si realizarea de actiuni de informare a IMM-urilor si diseminarea informatiilor privind cadrul legal din domeniul fiscal – si aducerea lor la cunostinta opiniei publice pana pe data de 30 aprilie 2015; Previzionarea si realizarea de actiuni pentru exercitarea functiei preventive a controlului, cu acordarea de avertismente inainte de aplicarea amenzilor; Individualizarea cuantumului amenzilor raportata la gravitatea faptei si diferentiat pe categorii de contribuabili; Colaborarea cu confe­deratiile patronale; Eliminarea subiectivismului si a promo­varii/protectiei unor interese in activitatea de control prin a­doptarea unor masuri de perfectionare a procedurilor si trainingului in cadrul ANAF; Imbunatatirea comunicarii institutiilor cu atributii de control cu mediul de afaceri, stabilind un mecanism coerent.

A treia categorie de masuri sunt cele legislative si au in vedere: Pro­puneri de imbunatatire (completare/modificare) a cadrului legal formulate de CNIPMMR; Reglemen­tarea bacsisului pentru sectorul de servicii (exp.restaurante, holeluri etc.); Tratament egal in executare pentru credite bugetare si plati intarziate in cadrul contractelor de achizitii publice – pana pe 13 aprilie 2015; Imbunatatirea reglementarilor privind controalele; Reglementarea principiului „in dubio contra fiscum”; Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative si fiscale; Reducerea cu minimum 25% a numarului de plati fiscale pentru intreprinzatori; Reducerea cuantumului amenzilor pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, raportat la cifra lor de afaceri, numarul de salariati si valoa­rea indicatorului social de referinta (500 lei) – in trimestrul II 2015; Revenirea la reglementarea suspendarii executarii in cazul contestarii contraventiilor (art. 32 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor); Controlul in conditii normale sa nu fie pentru IMM-uri la perioade mai scurte de 3 ani – in trimestrul II 2015; Asigurarea unui cadru legal stabil si predictibil in domeniul fiscal si contabil pentru IMM-uri, bazat pe reducerea birocratiei – in trimestrul II 2015.

Sursa: Curierul National

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close