Hotarare CJUE  in cauza Mihai Manea impotriva Instituției Prefectului din Județul Brașov, Serviciul public comunitar regim de permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

„Trimitere preliminara – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxa perceputa de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei inmatriculari sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate intre autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare disponibile pe piata nationala”

In cauza C‑76/14, avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Brasov (Romania), prin decizia din 29 ianuarie 2014, primita de Curte la 12 februarie 2014, in procedura Mihai Manea impotriva Institutiei Prefectului – Judetul Brasov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor,

 

1   Cererea de decizie preliminara priveste interpretarea articolului 110 TFUE.

2       Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre domnul Manea, pe de o parte, si Institutia Prefectului – Judetul Brasov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, pe de alta parte, cu privire la o taxa pe care domnul Manea a trebuit sa o plateasca pentru a inmatricula in Romania un autovehicul rulat provenit dintr‑un alt stat membru.

 Cadrul juridic

 Dreptul Uniunii

3        „Normele europene de emisii” stabilesc limitele permise ale emisiilor de gaze de evacuare pentru autovehiculele noi comercializate in statele membre ale Uniunii Europene. Prima dintre aceste norme (denumita in general „norma Euro 1”) a fost introdusa prin Directiva 91/441/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule (JO L 242, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 10, p. 135), care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1992. De atunci, normele in materie au fost inasprite progresiv in vederea imbunatatirii calitatii aerului in Uniune.

4        Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva‑cadru) (JO L 263, p. 1) distinge vehiculele din categoria M, care cuprinde „[autovehiculele] cu cel putin patru roti, […] pentru transportul pasagerilor”, de cele din categoria N, care cuprinde „[autovehiculele] cu cel putin patru roti, […] pentru transportul marfurilor”. Aceste categorii cuprind subdiviziuni in functie de numarul de locuri si de masa maxima (categoria M) sau numai in functie de masa maxima (categoria N).

 Dreptul romanesc

5        Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006) a introdus in Codul fiscal o taxa speciala pentru autovehicule, aplicabila incepand de la 1 ianuarie 2007, datorata cu ocazia primei inmatriculari a autovehiculului in Romania (denumita in continuare „taxa speciala”).

6        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 50/2008”), aplicabila incepand de la 1 iulie 2008, instituia o taxa pe poluare pentru autovehiculele din categoriile M1-M3 si N1-N3. Obligatia de plata a acestei taxe lua nastere printre altele cu ocazia primei inmatriculari a unui astfel de autovehicul in Romania.

7        OUG nr. 50/2008 a fost modificata de mai multe ori inainte de a fi abrogata prin Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule din 6 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012), care a intrat in vigoare la 13 ianuarie 2012.

8        Ca si OUG nr. 50/2008, Legea nr. 9/2012 instituia o taxa pe poluare pentru autovehiculele din categoriile M1-M3 si N1-N3.

9        In temeiul articolului 4 alineatul (1) din Legea nr. 9/2012, obligatia de a plati aceasta taxa lua nastere printre altele la prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania.

10      In temeiul articolului 4 alineatul (2) din aceasta lege, obligatia de a plati taxa mentionata lua nastere, in anumite conditii, si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat. Aceasta dispozitie avea urmatorul cuprins:

„Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.”

11      Notiunea „prima transcriere a dreptului de proprietate” privea, dupa cum preciza articolul 2 litera i) din Legea nr. 9/2012, „primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat dupa intrarea in vigoare a prezentei legi”.

12      Totusi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (2) din lege din 30 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2012, denumita in continuare „OUG nr. 1/2012”), intrata in vigoare la 31 ianuarie 2012, a suspendat aplicarea articolului 4 alineatul (2) din Legea nr. 9/2012 pana la 1 ianuarie 2013. OUG nr. 1/2012 prevedea, pe de alta parte, ca contribuabilii care au achitat aceasta taxa in conformitate cu articolul 4 alineatul (2) mentionat in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Legii nr. 9/2012 si cea a intrarii in vigoare a OUG nr. 1/2012 pot solicita restituirea acesteia.

13      Articolul 6 din Legea nr. 9/2012 prevedea urmatoarele:

„(1)      Suma de plata reprezentand taxa se calculeaza pe baza elementelor prevazute in anexele nr. 1-5, dupa cum urmeaza:

  1. a)       pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:
  2. pentru autovehiculele carora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei pentru emisiile poluante exprimate in euro/1 gram CO2, prevazute la anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei pentru emisiile poluante exprimate in euro/1 cm3, prevazute la anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4, dupa formula:

Suma de plata = [(A × B × 30 %) + (C × D × 70 %)] × (100 – E) %

unde:

A = valoarea combinata a emisiilor de CO2, exprimata in grame/km;

B = taxa pentru emisiile poluante, exprimata in euro/1 gram CO2, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindrica);

D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4;

  1. pentru autovehiculele carora le corespunde norma de poluare Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevazute la punctul 1, odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi […];
  2. b)       pentru autovehiculele din categoria M1 carora le corespund normele de poluare non‑Euro, Euro 1 sau Euro 2 si pentru care nu este specificata valoarea combinata a emisiilor de CO2, dupa formula:

Suma de plata = (C × D × (100 – E))/100;

unde:

C = cilindree (capacitatea cilindrica);

D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4;

[…].

(3)      Cota de reducere a taxei […] este stabilita in functie de vechimea autovehiculului.

(4)      Cu ocazia calculului taxei pot fi acordate reduceri suplimentare fata de cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4, in functie de abaterile de la situatia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, daca persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declara pe propria raspundere ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule, potrivit [N]ormelor metodologice de aplicare a [Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 13 ianuarie 2012, denumite in continuare «normele metodologice»]. In acest caz, calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 4, majorata cu cota de reducere suplimentara prevazuta in anexa nr. 5. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90 %, se aplica cota de reducere de 90 %.

(5)      Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor alineatului (1), poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit [normelor metodologice].

(6)      Vechimea autovehiculului se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia.

(7)      Atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei inmatricularii autovehiculului, taxa se calculeaza in functie de anul fabricatiei.”

14      Potrivit articolului 9 din Legea nr. 9/2012:

„(1)      Suma reprezentand taxa poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze sau sa transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s‑a depreciat intr‑o masura mai mare decat cea indicata de grila prevazuta in anexa nr. 4.

(2)      Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute in vedere la stabilirea cotei de reducere prevazute la articolul 6 alineatul (4).

(3)      In caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevazute la alineatul (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiza tehnica efectuata contra cost de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», pe baza procedurii prevazute de [normele metodologice].

(4)      Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» in functie de operatiunile aferente expertizei tehnice si nu poate depasi costul acestora.

(5)      Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr‑un document eliberat de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele prevazute la alineatul (2) si cota de reducere care decurge din acestea.

(6)      Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» se prezinta de catre platitorul taxei organului fiscal competent.

(7)      La primirea documentului prevazut la alineatul (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plata reprezentand taxa, care poate conduce la restituirea diferentei de taxa fata de cea platita cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.

[…]”

15      Articolul 11 din Legea nr. 9/2012 prevedea:

„Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de contencios, competente potrivit legii.”

16      Anexa nr. 4 la Legea nr. 9/2012 avea urmatorul cuprins:

„Grila privind cotele de reducere a taxei pentru emisiile poluante

Vechimea autovehiculului                  Cota de reducere (%)

Nou                               0

≤ 1 luna                                          3

> 1 luna-3 luni inclusiv                                     5

> 3 luni-6 luni inclusiv                                     8

> 6 luni-9 luni inclusiv                                     10

> 9 luni-1 an inclusiv                                        13

> 1 an-2 ani inclusiv                                     21

> 2 ani-3 ani inclusiv                                     28

> 3 ani-4 ani inclusiv                                        33

> 4 ani-5 ani inclusiv                                    38

> 5 ani-6 ani inclusiv                                    43

> 6 ani-7 ani inclusiv                                    49

> 7 ani-8 ani inclusiv                                    55

> 8 ani-9 ani inclusiv                                    61

> 9 ani-10 ani inclusiv                              66

> 10 ani-11 ani inclusiv                              73

> 11 ani-12 ani inclusiv                              79

> 12 ani-13 ani inclusiv                              84

> 13 ani-14 ani inclusiv                                     89

> 14 ani                                          90”.

17      Articolul 6 alineatul (1) din normele metodologice avea urmatorul cuprins:

„Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor articolului 6 din lege, poate fi ajustata atunci cand autovehiculul pentru care se solicita una dintre operatiunile prevazute la articolul 4 din lege nu se incadreaza in parametrii de referinta ai unui autovehicul considerat standard si care sunt:

  1. a)      rulajul mediu anual standard:

–      M1 − 15 000 km;

–      N1 − 30 000 km;

–      M2 si N2 − 60 000 km;

–      M3 si N3 − 100 000 km;

  1. b)      starea generala standard, specifica unui autovehicul care indeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare, iar caroseria nu prezinta semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria este curata si fara deteriorari, iar componentele de bord sunt in stare buna;
  2. c)      dotarile standard: aer conditionat, ABS si airbag;
  3. d)      vechimea autovehiculului.”

18      Legea nr. 9/2012 a ramas in vigoare pana la 14 martie 2013 inclusiv.

19      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule din 19 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013), care a abrogat Legea nr. 9/2012, a intrat in vigoare la 15 martie 2013.

 Litigiul principal si intrebarile preliminare

20      La inceputul anului 2013, domnul Manea a solicitat inmatricularea in Romania a unui autovehicul rulat pe care l‑a achizitionat din Spania. Acest autovehicul face parte din categoria M1 de autovehicule. Acesta fusese inmatriculat ca autovehicul nou in Spania in cursul anului 2005.

21      Prin scrisoarea din 5 martie 2013, autoritatea romana competenta a conditionat inmatricularea de plata taxei prevazute de Legea nr. 9/2012.

22      Intrucat a considerat ca Legea nr. 9/2012 este incompatibila cu articolul 110 TFUE, domnul Manea a sesizat Tribunalul Brasov, pentru ca acesta sa oblige autoritatea mentionata sa inmatriculeze autovehiculului respectiv fara a cere plata taxei mentionate.

23      Prin hotararea din 24 septembrie 2013, Tribunalul Brasov a respins aceasta actiune. Impotriva hotararii mentionate, domnul Manea a formulat recurs la Curtea de Apel Brasov.

24      Desi precizeaza ca, potrivit propriei jurisprudente, Legea nr. 9/2012 este compatibila cu articolul 110 TFUE, Curtea de Apel Brasov arata ca o alta curte de apel din Romania a pronuntat o hotarare in sens contrar si ca, in consecinta, se impune o decizie preliminara a Curtii pentru a se asigura aplicarea uniforma a dreptului Uniunii.

25      In aceste conditii, Curtea de Apel Brasov a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 9/2012 si obiectul taxei prevazute de aceasta lege, este necesar sa se considere ca articolul 110 din TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru UE sa instituie o taxa pentru emisii poluante aplicabila tuturor autovehiculelor externe la inmatricularea in statul respectiv, taxa care se aplica si la transferul dreptului de proprietate asupra autovehiculelor interne exceptand cazul in care o astfel de taxa sau una similara a fost deja platita?

2)      Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 9/2012 si obiectul taxei prevazute de aceasta lege, este necesar sa se considere ca articolul 110 din TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru UE sa instituie o taxa pentru emisii poluante aplicabila tuturor autovehiculelor externe la inmatricularea in statul respectiv, taxa care se plateste pentru autovehiculele interne doar la transferul dreptului de proprietate asupra unui astfel de autovehicul, cu rezultatul ca un autovehicul extern nu poate fi folosit fara plata taxei, in timp ce un autovehicul intern poate fi folosit nelimitat in timp fara plata taxei pana la momentul si daca se realizeaza un transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului respectiv?”

26      Guvernul roman a solicitat, in temeiul articolului 16 al treilea paragraf din Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, ca aceasta sa se intruneasca in Marea Camera.

 Cu privire la intrebarile preliminare

27      Prin intermediul intrebarilor formulate, care trebuie analizate impreuna, instanta de trimitere solicita in esenta sa se stabileasca daca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune, pe de o parte, ca un stat membru sa instituie o taxa pe autovehicule care se aplica autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru si autovehiculelor deja inmatriculate in statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri in statul mentionat a dreptului de proprietate asupra acestora si, pe de alta parte, ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja inmatriculate pentru care a fost platita o taxa in vigoare anterior.

28      Trebuie amintit ca articolul 110 TFUE are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta. El vizeaza eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea unor impozite interne, in special a celor care sunt discriminatorii fata de produse care provin din alte state membre (a se vedea in acest sens Hotararea Comisia/Danemarca, C‑47/88, EU:C:1990:449, punctul 9, Hotararea Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, punctul 27, Hotararea Kalinchev, C‑2/09, EU:C:2010:312, punctul 37, si Hotararea X, C‑437/12, EU:C:2013:857, punctul 26).

29      In acest sens, primul paragraf al articolului 110 TFUE interzice fiecarui stat membru sa aplice produselor celorlalte state membre impozite interne mai mari decat cele care se aplica produselor nationale similare. Aceasta dispozitie a tratatului vizeaza garantarea neutralitatii impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele importate (a se vedea in acest sens Hotararea Comisia/Danemarca, C‑47/88, EU:C:1990:449, punctele 8 si 9, Hotararea Weigel, C‑387/01, EU:C:2004:256, punctul 66, precum si Hotararea X, C‑437/12, EU:C:2013:857, punctul 29).

30      Pentru a verifica daca o taxa, precum cea in discutie in litigiul principal, creeaza o discriminare, este necesar, avand in vedere intrebarile instantei nationale si observatiile prezentate in fata Curtii, sa se examineze mai intai daca aceasta taxa este neutra fata de concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre decat Romania si autovehiculele similare romanesti care au fost inmatriculate pe teritoriul national fara sa fi fost platita o taxa in acest scop. In continuare, va fi necesar sa se examineze neutralitatea taxei mentionate intre autovehiculele rulate provenite din alte state membre decat Romania si autovehiculele similare nationale care au fost supuse unei taxe cu ocazia inmatricularii lor.

31      In aceasta privinta, potrivit unei jurisprudente constante, autovehiculele rulate provenite din alte state membre, care sunt „produsele altor state membre” in sensul articolului 110 TFUE, sunt autovehiculele puse in vanzare in alte state membre decat statul membru vizat si care pot, in cazul cumpararii de catre un rezident al acestui din urma stat, sa fie importate si puse in circulatie in acest stat, in timp ce autovehiculele similare nationale, care sunt „produse nationale” in sensul articolului 110 TFUE, sunt autovehiculele rulate de acelasi tip, cu aceleasi caracteristici si aceeasi uzura care sunt puse in vanzare in acest stat membru (a se vedea in special Hotararea Comisia/Danemarca, C‑47/88, EU:C:1990:449, punctul 17, Hotararea Kalinchev, C‑2/09, EU:C:2010:312, punctele 32 si 40, precum si Hotararea Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punctul 55).

32      In consecinta, nu este necesar ca neutralitatea impusa de articolul 110 TFUE sa fie examinata tinand seama de autovehiculele care circula in Romania si care nu sunt puse in vanzare. Astfel cum a aratat avocatul general la punctul 16 din concluzii, tocmai ca urmare a faptului ca nu sunt disponibile pe piata, aceste autovehicule nu se afla intr‑un raport de concurenta cu alte autovehicule, indiferent daca este vorba despre cele disponibile pe piata nationala sau despre cele disponibile pe piata altor state membre.

 Neutralitatea taxei fata de concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare nationale deja inmatriculate in statul membru vizat fara plata unei taxe

33      Pentru aplicarea articolului 110 TFUE si in special in vederea compararii impozitarii autovehiculelor rulate importate cu impozitarea autovehiculelor rulate deja prezente pe teritoriul national, este necesar sa se ia in considerare nu numai nivelul taxei, ci si baza de impozitare si modalitatile acesteia (a se vedea in aceasta privinta Hotararea Comisia/Danemarca, C‑47/88, EU:C:1990:449, punctul 18, Hotararea Nunes Tadeu, C‑345/93, EU:C:1995:66, punctul 12, si Hotararea Comisia/Grecia, C‑74/06, EU:C:2007:534, punctul 27).

34      Mai precis, un stat membru nu poate percepe o taxa pe autovehiculele rulate importate bazata pe o valoare superioara valorii reale a autovehiculului, avand drept consecinta o impozitare mai mare a acestora in raport cu cea a autovehiculelor similare disponibile pe piata nationala. Prin urmare, pentru a evita o impozitare discriminatorie, se impune luarea in considerare a deprecierii reale a autovehiculelor (Hotararea Weigel, C‑387/01, EU:C:2004:256, punctul 70, si Hotararea Comisia/Grecia, C‑74/06, EU:C:2007:534, punctul 28).

35      Aceasta luare in considerare nu trebuie in mod necesar sa dea nastere la o evaluare sau la o expertiza a fiecarui autovehicul. Astfel, evitand dificultatile inerente unui astfel de sistem, un stat membru poate stabili, prin intermediul unor bareme forfetare determinate de un act cu putere de lege sau de un act administrativ si calculate pe baza unor criterii precum vechimea, rulajul, starea generala, modul de propulsie, marca sau modelul autovehiculului, o valoare a autovehiculelor rulate care, ca regula generala, ar fi foarte apropiata de valoarea lor reala (Hotararea Gomes Valente, C‑393/98, EU:C:2001:109, punctul 24, Hotararea Weigel, C‑387/01, EU:C:2004:256, punctul 73, Hotararea Comisia/Grecia, C‑74/06, EU:C:2007:534, punctul 29, si Hotararea Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punctul 41).

36      Aceste criterii obiective care servesc la evaluarea deprecierii autovehiculelor nu au fost enumerate de Curte intr‑o maniera imperativa. Prin urmare, acestea nu trebuie in mod necesar sa fie aplicate cumulativ. Cu toate acestea, aplicarea unui barem intemeiat pe un singur criteriu de depreciere, precum vechimea autovehiculului, nu garanteaza ca baremul reflecta deprecierea reala a acestor autovehicule. In special, in lipsa luarii in considerare a rulajului, un astfel de barem nu conduce, ca regula generala, la o aproximare rezonabila a valorii reale a autovehiculelor rulate importate (Hotararea Comisia/Grecia, C‑74/06, EU:C:2007:534, punctele 37-43, si Hotararea Tatu, EU:C:2011:219, punctul 42).

37      In speta, din dosarul prezentat Curtii reiese fara echivoc ca valoarea taxei in discutie in litigiul principal este stabilita, pe de o parte, in functie de parametri care reflecta intr‑o anumita masura poluarea cauzata de autovehicul, precum capacitatea cilindrica a acestuia si norma Euro careia ii corespunde, si, pe de alta parte, tinand seama de deprecierea acestui autovehicul. Aceasta depreciere, care conduce la reducerea valorii obtinute pe baza parametrilor de mediu, este determinata nu numai in functie de vechimea vehiculului [elementul E in formulele prevazute la articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 9/2012], ci si, astfel cum rezulta din articolul 6 alineatul (4) din Legea nr. 9/2012 si din articolul 6 alineatul (1) din normele metodologice, de rulajul mediu anual al acestuia din urma, cu conditia ca o declaratie care sa ateste acest rulaj sa fi fost depusa de contribuabil. Pe de alta parte, in cazul in care apreciaza ca vechimea si rulajul mediu anual nu reflecta, in mod corect si suficient, deprecierea reala a autovehiculului, contribuabilul poate, in temeiul articolului 9 din Legea nr. 9/2012, sa ceara ca aceasta sa fie determinata printr‑o expertiza ale carei costuri, suportate de contribuabil, nu pot depasi costul operatiunilor aferente expertizei.

38      Prin introducerea, in calculul taxei, a vechimii autovehiculului si a rulajului mediu anual al acestuia si prin adaugarea la aceste criterii a luarii in considerare facultative, cu costuri neexcesive, a starii acestui autovehicul si a dotarilor sale prin intermediul unei expertize obtinute din partea autoritatilor competente in materie de inregistrare a autovehiculelor, o reglementare precum cea in cauza in litigiul principal garanteaza ca valoarea taxei este redusa in functie de o aproximare rezonabila a valorii reale a autovehiculului (a se vedea prin analogie Hotararea Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punctul 44).

39      Aceasta concluzie este confirmata de imprejurarea ca, in baremele forfetare care figureaza in anexa nr. 4 la Legea nr. 9/2012, s‑a tinut seama in mod corespunzator de faptul ca diminuarea anuala a valorii autovehiculelor este in general mai mare de 5 % si ca aceasta depreciere nu este lineara, in special in primii ani de punere in circulatie a acestora, in care se dovedeste mult mai pronuntata decat ulterior (a se vedea prin analogie Hotararea Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punctul 45).

40      De altfel, legiuitorul roman a apreciat in mod intemeiat ca criteriile de depreciere referitoare la starea autovehiculului si a dotarilor sale nu pot fi aplicate corespunzator decat prin recurgerea la o verificare individuala a acestui vehicul de catre un expert si ca, pentru ca expertizele sa nu aiba loc prea frecvent si sa nu ingreuneze astfel, atat din punct de vedere administrativ, cat si financiar, sistemul instituit, contribuabilului i se cere sa suporte costurile expertizei (a se vedea prin analogie Hotararea Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punctul 46).

41      Spre deosebire de taxa speciala perceputa in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2007 si 30 iunie 2008, de taxa pe poluare perceputa in temeiul OUG nr. 50/2008 in perioada cuprinsa intre 1 iulie 2008 si 12 ianuarie 2012 si de taxa pe poluare perceputa in temeiul Legii nr. 9/2012, in forma aplicabila in perioada cuprinsa intre 13 ianuarie 2012 si 1 ianuarie 2013, taxa pe poluare perceputa in temeiul Legii nr. 9/2012, in forma aplicabila in perioada urmatoare pana la 14 martie 2013 si care este pertinenta in cauza principala, se aplica potrivit aceleiasi metode de calcul, pe de o parte, autovehiculelor rulate provenite din alte state membre cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania si, pe de alta parte, autovehiculelor deja inmatriculate in Romania cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate asupra acestor autovehicule rulate in acest stat membru, in cazul in care la momentul inmatricularii lor in statul membru mentionat nu se platise nicio taxa.

42      In consecinta, sarcina fiscala care decurge din Legea nr. 9/2012, in forma aplicabila in perioada pertinenta in cauza principala, era aceeasi pentru contribuabilii care au cumparat un autovehicul rulat provenit dintr‑un alt stat membru decat Romania si care solicita inmatricularea lui in acest din urma stat membru si pentru contribuabilii care au cumparat in Romania un autovehicul rulat care fusese inmatriculat in acest stat anterior datei de 1 ianuarie 2007 fara sa fi fost platita vreo taxa si pentru care trebuia sa se faca prima transcriere a dreptului de proprietate, daca acest din urma autovehicul era, la momentul perceperii taxei instituite de Legea nr. 9/2012, de acelasi tip si avea aceleasi caracteristici si aceeasi uzura ca si autovehiculul provenit dintr‑un alt stat membru.

43      Din consideratiile de mai sus rezulta ca un regim de taxare, precum cel in discutie in litigiul principal, este neutru fata de concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre decat Romania si autovehiculele similare nationale deja inmatriculate in statul membru vizat fara sa fi fost platita o taxa in acest scop.

 Neutralitatea taxei fata de concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare nationale deja inmatriculate in statul membru vizat cu plata unei taxe

44      Este cert ca, in perioada pertinenta in cauza principala, articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 9/2012 avea ca efect scutirea de taxa a primei transcrieri a dreptului de proprietate asupra autovehiculelor de ocazie nationale a caror inmatriculare in Romania anterior perioadei pertinente in prezenta cauza se facuse cu plata taxei speciale (inmatriculare intre 1 ianuarie 2007 si 30 iunie 2008), a taxei pe poluare in temeiul OUG nr. 50/2008 (inmatriculare intre 1 iulie 2008 si 12 ianuarie 2012) sau a taxei pe poluare in temeiul Legii nr. 9/2012, astfel cum a fost in parte suspendata prin OUG nr. 1/2012 (inmatriculare intre 13 ianuarie 2012 si 1 ianuarie 2013).

45      Or, din deciziile preliminare date de Curte in cauzele referitoare la taxa perceputa cu ocazia inmatricularii unor autovehicule rulate in Romania in temeiul OUG nr. 50/2008 si la taxa perceputa cu ocazia inmatricularii unor autovehicule rulate in Romania in temeiul Legii nr. 9/2012, astfel cum a fost in parte suspendata prin OUG nr. 1/2012, reiese fara echivoc ca aceste taxe erau incompatibile cu articolul 110 TFUE si trebuie, asadar, in principiu, sa fie restituite cu dobanda (a se vedea in special Hotararea Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, Hotararea Nisipeanu, C‑263/10, EU:C:2011:466, Hotararea Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, Ordonanta Campean si Ciocoiu, C‑97/13 si C‑214/13, EU:C:2014:229, precum si Hotararea Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285). Astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 2, 3 si 26 din concluziile avocatului general, taxa speciala perceputa in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2007 si 30 iunie 2008 avea caracteristici identice cu cele, incompatibile cu articolul 110 TFUE, prevazute de OUG nr. 50/2008 si de Legea nr. 9/2012, astfel cum a fost in parte suspendata prin OUG nr. 1/2012.

46      Rezulta, in consecinta, ca articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 9/2012 a scutit de taxa instituita prin aceasta lege transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculelor de ocazie nationale a caror inmatriculare in Romania intre 1 ianuarie 2007 si 1 ianuarie 2013 s‑a facut cu plata unei taxe care este incompatibila cu dreptul Uniunii si care trebuie, pentru acest motiv, sa fie restituita cu dobanda.

47      In aceasta privinta, trebuie aratat, astfel cum o face avocatul general la punctul 28 din concluzii, ca scutirea de o noua taxa a autovehiculelor rulate care au fost supuse taxei in vigoare anterior, declarata ulterior incompatibila cu dreptul Uniunii, nu poate inlocui restituirea cu dobanda a acestei taxe.

48      In plus, o astfel de scutire a avut ca efect sustragerea de la plata taxei in cauza a primei transcrieri, in perioada pertinenta in cauza principala, a dreptului de proprietate asupra autovehiculelor rulate nationale inmatriculate in Romania intre 1 ianuarie 2007 si 1 ianuarie 2013, in timp ce aceasta taxa a fost perceputa invariabil cu ocazia inmatricularii in Romania, in perioada pertinenta in cauza principala, a autovehiculelor similare provenite din alte state membre. O scutire precum cea in discutie in litigiul principal favorizeaza astfel vanzarea autovehiculelor de ocazie nationale si descurajeaza importul unor autovehicule similare.

49      Pe de alta parte, astfel cum Curtea a statuat in repetate randuri, valoarea taxei percepute cu ocazia inmatricularii unui autovehicul se incorporeaza in valoarea acestui autovehicul. Atunci cand un autovehicul inmatriculat cu plata unei taxe intr‑un stat membru este, ulterior, vandut ca autovehicul rulat in acest stat membru, valoarea sa de piata include valoarea reziduala a taxei de inmatriculare. Daca valoarea taxei de inmatriculare aplicate unui autovehicul rulat importat de acelasi tip si avand aceleasi caracteristici si aceeasi uzura depaseste valoarea reziduala mentionata, se incalca articolul 110 TFUE. Astfel, aceasta diferenta de sarcina fiscala risca sa favorizeze vanzarea de autovehicule rulate nationale si sa descurajeze astfel importul de autovehicule similare (Hotararea X, C‑437/12, EU:C:2013:857, punctele 30-32 si jurisprudenta citata).

50      Or, intrucat valoarea taxei percepute cu ocazia inmatricularii autovehiculelor rulate nationale trebuie, in speta, sa fie restituita cu dobanda, astfel incat sa fie restabilita situatia existenta anterior perceperii sumei mentionate, aceasta trebuie considerata, astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 29 din concluzii, ca nemaifiind incorporata in valoarea de piata a acestor autovehicule. In consecinta, valoarea reziduala a taxei respective, care se regaseste in valoarea autovehiculelor rulate nationale inmatriculate intre 1 ianuarie 2007 si 1 ianuarie 2013, este egala cu zero si este, asadar, in mod necesar inferioara taxei de inmatriculare aplicate unui autovehicul rulat importat de acelasi tip, avand aceleasi caracteristici si aceeasi uzura. Astfel cum reiese din jurisprudenta citata la punctul precedent, o asemenea situatie este incompatibila cu articolul 110 TFUE.

51      Avand in vedere toate cele de mai sus, se impune ca la intrebarile adresate sa se raspunda ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul:

–        ca nu se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe autovehicule care se aplica autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru si autovehiculelor deja inmatriculate in statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri in acelasi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urma,

–      ca se opune ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja inmatriculate pentru care a fost platita o taxa in vigoare anterior declarata incompatibila cu dreptul Uniunii.

 Cu privire la efectele in timp ale hotararii Curtii

52      In ipoteza in care hotararea care urmeaza sa fie pronuntata ar statua ca un regim de taxare precum cel instituit prin Legea nr. 9/2012 in perioada pertinenta in cauza principala este incompatibil cu articolul 110 TFUE, guvernul roman a solicitat Curtii sa limiteze in timp efectele hotararii sale.

53      Potrivit unei jurisprudente constante, interpretarea de catre Curte a unei norme de drept al Uniunii, in exercitarea competentei pe care i‑o confera articolul 267 TFUE, lamureste si precizeaza semnificatia si domeniul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la momentul intrarii sale in vigoare. Rezulta ca norma astfel interpretata poate si trebuie sa fie aplicata raporturilor juridice nascute si constituite inainte de hotararea asupra cererii de interpretare daca sunt intrunite si conditiile care permit supunerea litigiului privind aplicarea normei respective instantelor competente (a se vedea in special Hotararea Blaizot si altii, 24/86, EU:C:1988:43, punctul 27, Hotararea Skov si Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, punctul 50, precum si Hotararea Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, punctul 55).

54      Prin urmare, numai in mod exceptional, in aplicarea principiului general al securitatii juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate sa fie determinata sa limiteze posibilitatea de a se invoca o dispozitie pe care a interpretat‑o. Pentru a putea decide o astfel de limitare, este necesara intrunirea a doua criterii esentiale, si anume buna‑credinta a celor interesati si riscul unor perturbari grave (Hotararea Skov si Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, punctul 51, si Hotararea Kalinchev, C‑2/09, EU:C:2010:312, punctul 50).

55      In ceea ce priveste riscul unor perturbari grave, trebuie amintit ca existenta unor consecinte financiare care ar rezulta pentru un stat membru dintr‑o hotarare preliminara nu justifica, prin ea insasi, limitarea in timp a efectelor acestei hotarari (a se vedea in special Hotararea Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, punctul 68, si Hotararea Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, punctul 58). Statului membru care solicita o astfel de limitare ii revine obligatia de a prezenta in fata Curtii date cifrice care sa stabileasca riscul unor repercusiuni economice grave (Hotararea Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, punctele 59 si 60, precum si Hotararea Kalinchev, C‑2/09, EU:C:2010:312, punctele 54 si 55).

56      In ceea ce priveste repercusiunile economice care pot decurge dintr‑o incompatibilitate cu articolul 110 TFUE a regimului de taxare instituit prin Legea nr. 9/2012 in perioada pertinenta, guvernul roman a prezentat o estimare potrivit careia restituirea cu dobanda a sumelor percepute in temeiul acestei legi in perioada mentionata s‑ar ridica la 181 349 488,05 lei romanesti (RON). Aceasta repercusiune economica trebuie, potrivit guvernului mentionat, sa fie considerata grava avand in vedere dificultatile economice ale Romaniei.

57      Trebuie sa se constate ca estimarea prezentata de acest guvern nu permite, prin ea insasi, sa se considere ca economia romaneasca risca sa fie serios perturbata de repercusiunile prezentei hotarari. Conditia privind existenta unor perturbari grave nu poate, in consecinta, sa fie considerata stabilita.

58      In aceste conditii, nu este necesar sa se verifice daca este indeplinit criteriul privind buna‑credinta a celor interesati.

59      Din consideratiile de mai sus rezulta ca nu este necesar ca efectele prezentei hotarari sa fie limitate in timp.

 Cu privire la cheltuielile de judecata

60      Intrucat, in privinta partilor din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Camera) declara:

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul:

–        ca nu se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe autovehicule care se aplica autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru si autovehiculelor deja inmatriculate in statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri in acelasi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urma,

–        ca se opune ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja inmatriculate pentru care a fost platita o taxa in vigoare anterior declarata incompatibila cu dreptul Uniunii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close