OMFP nr. 863/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizia de reverificare”

 

In M.Of. nr. 259 din 17 aprilie 2015 a fost publicat OMFP nr. 863/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizia de reverificare”:

 

„In temeiul prevederilor:

— art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare;

— art. 1051si art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1.

Se aproba modelul si continutul formularului „Decizia de reverificare”, cuprins in anexa nr. 1.

Art. 2.

Instructiunile de completare si utilizare a formularului „Decizia de reverificare” sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3.

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului „Decizia de reverificare” sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4.

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5.

Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice, inclusiv administratiile judetene ale finantelor publice, administratiile sectoarelor finantelor publice ale municipiului Bucuresti, administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii din municipiul Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

DECIZIA DE REVERIFICARE

 

ANEXA Nr. 2

INSTRUCTIUNI

de completare si utilizare a formularului „Decizia de reverificare”

 

 1. Formularul „Decizia de reverificare” este actul administrativ fiscal care are ca obiect dispunerea reverificarii unei anumite perioade, in baza art. 1051alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), de catre conducatorul inspectiei fiscale, ca urmare a aparitiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.
 2. Formularul se completeaza in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1051alin. (3) din Codul de procedura fiscala, respectiv in baza unor informatii, documente sau alte inscrisuri obtinute ca urmare a unor controale incrucisate, inopinate ori comunicate organului fiscal de catre organele de urmarire penala sau de alte autoritati publice ori obtinute in orice mod de organele de inspectie, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.
 3. Decizia de reverificare este emisa de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor art. 1051alin. (4) din Codul de procedura fiscala si cuprinde posibilitatea de a fi contestata, precum si dispozitiile referitoare la avizul de inspectie prevazute la art. 101 din Codul de procedura fiscala.
 4. Decizia de reverificare se comunica contribuabilului, cu respectarea prevederilor art. 102 din Codul de procedura fiscala, respectiv inainte de inceperea inspectiei fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.
 5. Informatiile din continutul formularului se completeaza dupa cum urmeaza:

5.1. Denumirea organului fiscal emitent: se completeaza cu denumirea exacta a organului fiscal si a structurii de inspectie fiscala care emite formularul „Decizia de reverificare”.

5.2. Numarul si data inregistrarii formularului: se completeaza numarul si data emiterii Deciziei de reverificare.

5.3. Denumirea completa si datele de identificare ale contribuabilului: cuprinde denumirea completa a contribuabilului, codul de identificare fiscala si domiciliul fiscal ale acestuia.

5.4. Denumirea obligatiilor fiscale si perioadele aferente fiecarei obligatii pentru care se dispune reverificarea: se va completa cate un rand pentru fiecare impozit, taxa, contributie, precum si perioada cuprinsa in reverificare aferenta obligatiei fiscale.

5.5. Motivul reverificarii: va cuprinde datele suplimentare care influenteaza rezultatele inspectiei fiscale anterioare.

5.6. Date despre actul administrativ fiscal supus reverificarii: cuprinde denumirea organului fiscal emitent al actului administrativ, denumirea completa, numarul si data inregistrarii, precum si cate un rand pentru fiecare obligatie fiscala supusa reverificarii, perioada pentru care aceasta a fost calculata si suma stabilita in actul administrativ fiscal supus reverificarii.

5.7. Formularul cuprinde si data programata pentru inceperea inspectiei fiscale.

5.8. Date privind conducatorul de inspectie fiscala care aproba formularul: se completeaza cu functia, numele si prenumele, semnatura persoanei care aproba formularul, precum si stampila unitatii emitente.

 1. Formularul „Decizia de reverificare” se intocmeste, in 3 exemplare, de echipa de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu coordonator si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie, cate un exemplar pentru:

— organul fiscal cu atributii de administrare competent;

— echipa de inspectie fiscala, exemplar care cuprinde si numele, prenumele si semnatura persoanelor care au intocmit formularul, precum si numele, prenumele si semnatura sefului de serviciu coordonator care avizeaza formularul;

— contribuabilul verificat.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului „Decizia de reverificare”

 1. Denumire: Decizia de reverificare
 2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
 3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata utilizandu-se echipamente informatice pentru editare; poate avea numar variabil de pagini, in functie de informatiile inscrise.
 4. Se difuzeaza gratuit.
 5. Se utilizeaza pentru dispunerea reverificarii de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala al organului fiscal competent sa efectueze actiunea de inspectie fiscala.
 6. Se intocmeste in 3 exemplare (toate cu titlu de original) de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala.
 7. Circula:

— un exemplar la contribuabil;

— un exemplar la structura de inspectie fiscala care a efectuat actiunea de reverificare, pentru a fi anexat la raportul de inspectie;

— un exemplar la organul fiscal cu atributii de administrare competent.

 1. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close