Stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate

 

In M.Of. nr. 256 din 16 aprilie 2015 a fost publicata OUG nr. 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate.

Din cuprins:

Avand in vedere trecerea in proprietatea privata a statului, prin confiscare, a unor bunuri imobile,

luand in considerare necesarul de spatii pentru autoritatile administratiei publice centrale si alte institutii publice de interes national, dupa caz, sau pentru regiile autonome de interes national, in conditiile in care unele locatii actuale sunt improprii desfasurarii activitatii in conditii optime sau unele imobile au fost retrocedate in conditiile legii, aspecte care afecteaza buna desfasurare a activitatii entitatilor respective si indeplinirea atributiilor legale ale acestora si, totodata, genereaza cheltuieli suplimentare de functionare, care greveaza bugetul de stat,

avand in vedere nivelul redus al cheltuielilor bugetare pentru finantarea investitiilor destinate asigurarii spatiilor de functionare ale autoritatilor administratiei publice centrale si ale altor institutii publice de interes national,

tinand seama de:

– cresterea exponentiala a volumului bunurilor confiscate care fac obiectul valorificarii de catre aparatul propriu al organelor de valorificare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

– mentinerea unor costuri ridicate pentru conservarea bunurilor confiscate pana la momentul valorificarii acestora;

– principiul economicitatii, eficientei si eficacitatii utilizarii resurselor alocate activitatii de valorificare a bunurilor intrate, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului;

– necesitatea reducerii costurilor administrative si birocratice,

avand in vedere ca, in cazul neadoptarii masurilor propuse in regim de urgenta, nu se poate asigura indeplinirea de catre Guvern a functiei de administrare a proprietatii publice si private a statului, cu respectarea principiul economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului,

retinandu-se faptul ca cele de mai sus constituie elemente ce vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. 1

(1) Bunurile imobile intrate, prin confiscare, in proprietatea privata a statului pot fi transmise in domeniul public al statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale, altor institutii publice de interes national, dupa caz, sau regiilor autonome de interes national, denumite in continuare entitati beneficiare, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii.

(2) Bunurile prevazute la alin. (1) se dau in administrare entitatilor beneficiare, la solicitarea acestora, la valoarea stabilita potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata.

ART. 2

(1) Bunurile imobile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta se preiau pe baza de proces-verbal de predare-preluare incheiat intre organul de valorificare si entitatea beneficiara. In toate cazurile, termenul de predare-preluare este de maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 1 alin. (1).

(2) In situatia in care procesul-verbal de predare-preluare nu este incheiat in termenul stabilit in hotararea Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (1), bunurile revin de drept in proprietatea privata a statului si pot fi valorificate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, republicata.

ART. 3

(1) Bunurile imobile confiscate aflate in procedura de valorificare prin licitatie publica la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt supuse prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, republicata, pana la finalizarea procedurii de licitatie publica.

(2) Daca procedura de valorificare prin licitatie publica nu s-a finalizat cu adjudecarea bunului imobil, acesta poate intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close