Norma ASF privind autorizarea si functionarea brokerilor de asigurare

 

In M.Of. nr. 268 din 22 aprilie 2015 a fost publicata Norma nr. 9/2015 a ASF privind autorizarea si functionarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare.

In cadrul actului normativ se arata:

Domeniul de aplicare

Prezenta norma reglementeaza:

 • conditiile care trebuie indeplinite si documentele pe care trebuie sa le prezinte persoanele juridice romane pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca brokeri de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia;
 • fuziunea si divizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare;
 • conditiile care trebuie indeplinite si documentele pe care trebuie sa le prezinte brokerii de asigurare si/sau de reasigurare pentru desfasurarea activitatii de intermediere pe teritoriul statelor membre.

Conditii privind obtinerea autorizatiei de functionare

In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica romana a carei denumire sa nu induca in eroare publicul si sa cuprinda in mod obligatoriu sintagma „broker de asigurare”, „broker de asigurare-reasigurare” sau „broker de reasigurare”, dupa caz, in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie internationala;
 • sa aiba un capital social subscris si varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150.000 lei;
 • sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pe teritoriul statelor membre cu o limita minima de acoperire de 1.250.000 euro/eveniment si o suma agregata de 1.850.000 euro pe an, fara fransiza, si sa prevada clauzele minime obligatorii, conform anexei nr. 5;
 • sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia prevazuta la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa aiba sediu social, destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenta, sediu la care sa fie prezent un angajat, in cadrul programului zilnic de lucru, si care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  sediul social si punctele de lucru sa nu fie situate la subsolurile cladirilor, cu exceptia cladirilor de birouri tip centru de afaceri, sa aiba o dotare tehnica adecvata, care sa asigure buna desfasurare a activitatii;
  2. sediul social si punctele de lucru sa dispuna de tehnica de calcul care sa permita gestionarea politelor de asigurare in conditii optime si care sa cuprinda: calculatoare si software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax etc.;
 • din documentele prezentate sa rezulte ca brokerul de asigurare si/sau de reasigurare nu este si nu va fi actionar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurator, reasigurator, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat si ca nu are si nu va avea ca actionar sau asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurator, reasigurator, un agent de asigurare sau de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducatorul unui agent de asigurare persoana juridica;
 • asociatii/actionarii directi si indirecti, conducatorii executivi si administratorii sa nu aiba fapte inscrise in cazierul judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si cazier fiscal pentru infractiuni prevazute in legislatia financiar-fiscala;
 • conducatorii executivi sa aiba studii superioare si o experienta de cel putin 2 ani intr-o functie de conducere in domeniul asigurarilor sau de cel putin 4 ani intr-o functie de conducere in domeniul financiar-bancar. Aceasta prevedere se aplica si administratorilor, atunci cand acestia au atributii similare conducerii executive;
 • conducatorii executivi trebuie sa dispuna de buna reputatie, onestitate si probitate morala. In cazurile in care persoana propusa in functia de conducator executiv a fost sanctionata cu retragerea autorizatiei de catre o autoritate din Romania sau din strainatate insarcinata cu supravegherea in domeniul asigurarilor sau financiar-bancar, aceasta nu va mai putea fi aprobata intr-o functie de conducere similara pentru o perioada de 5 ani;
 • conducatorii executivi sa nu detina aceeasi functie la o alta persoana juridica romana sau straina, dupa obtinerea autorizatiei de functionare ori dupa aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si in timpul exercitarii functiei la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia posibilitatii desfasurarii de activitati didactice si cercetare stiintifica, cu evitarea conflictului de interese;
 • administratorii sa nu fie angajati ai societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, persoana juridica romana sau straina, pe perioada mandatului la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
 • persoana propusa pentru functia de conducator executiv trebuie sa detina certificat de absolvire a unui program de calificare profesionala sau a unui program de pregatire profesionala continua, dupa caz, conform prevederilor normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari;
 • sa achite taxa de autorizare prevazuta la pct. 1.38 din anexa nr. 3 „Venituri provenite din alte activitati” din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara. In cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentatiei de catre solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.

Autoritatea de Supraveghere Financiara poate verifica anterior acordarii autorizatiei de functionare si oricand in perioada functionarii daca sediul social al brokerului de asigurare si/sau de reasigurare este corespunzator pentru desfasurarea activitatii de intermediere si indeplineste cerintele prevazute la alin. (1) lit. e), precum si oricand pe parcursul desfasurarii activitatii acestuia.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close