Modelul, continutul si conditiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspectie economico-financiara

 

In M. Of. nr. 266 din 21 aprilie 2015 a fost publicat OMFP  nr. 447/2015 privind modelul, continutul si conditiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspectie economico-financiara.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba modelul programului de activitate pentru aparatul de inspectie economico-financiara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Programul anual de activitate pentru aparatul de inspectie economico-financiara prezinta drept continut minimal: entitatile la care se efectueaza controlul, actiunile de control si perioada desfasurarii controlului.

ART. 2

Pentru elaborarea programului de activitate anual, trimestrial si lunar, Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice si structurile teritoriale de inspectie economico-financiara respecta procedura de selectie a operatorilor economici ce urmeaza a fi inclusi in programele de activitate, in baza analizei de risc, potrivit prevederilor art. 9 din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012.

ART. 3

Durata de desfasurare a controlului se stabileste in functie de structura organizatorica si volumul activitatii entitatii, obiectivele actiunii de control, perioada supusa controlului, cu incadrarea in duratele prevazute la art. 16 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare.

ART. 4

(1) In procesul de elaborare a programului de activitate anual, trimestrial si lunar se au in vedere, in principal, urmatoarele:

 1. a) competentele fiecarei structuri de inspectie economico-financiara de efectuare a controlului;
 2. b) obiectivele controlului;
 3. c) fondul de timp alocat fiecarei actiuni de control;
 4. d) numarul persoanelor cu atributii de inspectie economico-financiara din cadrul fiecarei structuri de inspectie economico-financiara;
 5. e) necesitatea rotatiei personalului cu atributii de inspectie economico-financiara care ocupa functii sensibile.

(2) In programul de activitate anual, trimestrial si lunar se cuprind si actiunile de control incepute in anul precedent, aflate in curs de desfasurare si care se finalizeaza in anul de referinta.

(3) In programul de activitate anual, trimestrial si lunar sunt cuprinse, in principal, entitatile cu grad ridicat de risc, stabilit potrivit analizei efectuate conform art. 9 din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012, si cele pentru care exista riscul de implinire a termenului de prescriptie prevazut de art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare.

ART. 5

Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice respecta urmatoarele etape si termene in procesul de elaborare si aprobare a programelor de activitate:

 1. a) intocmeste, pana la data de 15 octombrie inclusiv, proiectul propriului program de activitate anual;
 2. b) analizeaza, centralizeaza si coreleaza proiectele programelor de activitate anuale, defalcate pe trimestre si luni, transmise de catre fiecare structura teritoriala de inspectie economico-financiara, precum si proiectul programului propriu de activitate;
 3. c) formuleaza si transmite catre structurile teritoriale de inspectie economico-financiara, in vederea revizuirii, pana la data de 31 octombrie inclusiv, eventuale modificari/completari ale proiectelor programelor de activitate transmise de acestea;
 4. d) analizeaza, centralizeaza si intocmeste proiectul programului de activitate anual pentru intregul aparat de inspectie economico-financiara, cu defalcarea pe trimestre si pe luni, si il transmite, pana la data de 20 noiembrie inclusiv, Curtii de Conturi a Romaniei in vederea corelarii cu programul de activitate al acesteia, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 101/2012;
 5. e) transmite spre aprobare conducerii Ministerului Finantelor Publice, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii, proiectul de program corelat cu programul de activitate al Curtii de Conturi a Romaniei, sub semnatura directorului general al Directiei generale de inspectie economico-financiara;
 6. f) in termen de maximum 5 zile lucratoare de la aprobare, transmite programul fiecarei structuri teritoriale de inspectie economico-financiara.

ART. 6

Structurile teritoriale de inspectie economico-financiara respecta in procesul de elaborare a programelor de activitate urmatoarele etape si termene:

 1. a) intocmesc si transmit pe suport hartie si in format electronic catre Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 15 octombrie inclusiv, proiectul propriului program de activitate anual, cu defalcarea pe trimestre si luni, sub semnatura conducatorului organului de inspectie economico-financiara;
 2. b) modifica/completeaza, conform prevederilor art. 5 lit. c), si transmit pe suport hartie si in format electronic catre Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, sub semnatura conducatorului organului de inspectie economico-financiara, pana la data de 10 noiembrie inclusiv, proiectul propriului program de activitate anual revizuit, cu defalcarea pe trimestre si luni, ca urmare a modificarilor/completarilor formulate de Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

ART. 7

(1) Programele de activitate aprobate pentru aparatul de inspectie economico-financiara pot fi modificate si/sau completate cu aprobarea conducerii Ministerului Finantelor Publice.

(2) Propunerile structurilor teritoriale de inspectie economico-financiara de modificare/completare a programelor de activitate trimestriale si lunare ale acestora se transmit, sub semnatura conducatorului organului de inspectie economico-financiara, Directiei generale de inspectie economico-financiara, in vederea analizarii, avizarii si supunerii spre aprobare conducerii Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul urmator, respectiv 15 inclusiv a lunii care preceda luna de referinta.

(3) Modificarile/Completarile programului de activitate aprobate/respinse, dupa caz, se comunica solicitantilor de catre Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la aprobare/respingere.

ART. 8

Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 9

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE ECONOMICO-FINANCIARA

 

PROGRAM DE ACTIVITATE

pentru aparatul de inspectie economico-financiara

pentru anul ……..

 

______________________________________________________________________________

|Nr. | Structura de | Denumirea  | Codul de     | Luna inceperii| Perioada     |

|crt.| inspectie    | entitatii  | identificare | controlului   | desfasurarii |

|    | economico-   |            | fiscala      |               | controlului  |

|    | financiara   |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

|    |              |            |              |               |              |

|____|______________|____________|______________|_______________|______________|

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close