Modificarea si completarea OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor

 

In M. Of. nr. 252 din 15 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 75/2015 privind aprobarea O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 14 din 31 iulie 2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 22 august 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

  1. La articolul unic, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

“- La articolul 3, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

<<d^1) active functionale inseamna totalitatea resurselor economice care constau in active fixe, circulante, de trezorerie, know-how etc., inclusiv a drepturilor si obligatiilor nascute in legatura cu acestea, precum si resursele umane, apreciate pe baze rezonabile ca fiind exploatabile in procese economice prezente si viitoare;>>”.

  1. La articolul unic punctul 2, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 24^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 24^1

(1) Societatile/Regiile autonome la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si filialele acestora pot transfera prin negociere directa active aflate in proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau filialelor acestora, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:”.

  1. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:

“2^1. Dupa articolul 24^1 se introduce un nou articol, articolul 24^2, cu urmatorul cuprins:

<<ART. 24^2

(1) Institutiile publice implicate si societatile/regiile autonome cu capital majoritar sau integral de stat pot prelua active si active functionale de la alte societati/regii autonome in scopul valorificarii acestora prin includerea lor in circuite economice viabile si/sau in societati/regii autonome infiintate potrivit legii.

(2) Preluarea va avea ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau reorganizarea operatorului economic de la care se preiau activele functionale.>>”

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close