Modificarea si completarea Procedurilor de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de BNR

 

In M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul BNR nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului BNR nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de BNR.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. In tot cuprinsul ordinului, sintagma “participant eligibil (contrapartida eligibila)” se inlocuieste cu sintagma “participant eligibil”.
  2. In tot cuprinsul ordinului, trimiterile la “Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificarile si completarile ulterioare”, respectiv la “Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare” se inlocuiesc cu trimiteri la “Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat, cu modificarile ulterioare”, respectiv la “Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000.”
  3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Participantii eligibili vor transmite ofertele la Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata, prin modalitatile considerate acceptabile de Banca Nationala a Romaniei, precum mesagerie electronica (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., cu incadrarea in termenul de transmitere a ofertelor prevazut la art. 1.”

  1. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

“(8) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul ofertelor transmise prin mesaje standardizate de tip XML care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de transmitere electronica a documentatiei aferente operatiunilor de piata monetara si facilitatilor permanente – Sistemul OPMA.”

  1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

In situatia in care, ulterior anuntarii rezultatelor licitatiei si notificarilor transmise participantilor eligibili, acestia nu pot onora oferta transmisa Bancii Nationale a Romaniei si declarata castigatoare, Banca Nationala a Romaniei va aplica prevederile art. 41 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000.”

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 4 mai 2015.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close