Modelul si continutul registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal

feature photo

In M. Of. nr. 300 din 30 aprilie 2015 a fost publicat OMFP nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba modelul si continutul registrului de bani personali, prevazute in anexa.

ART. 2

Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

ART. 3

Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre persoana imputernicita de acesta.

ART. 4

Registrul de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.

ART. 5

Operatorul economic raspunde de integritatea registrului de bani personali si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

ART. 6

Operatorul economic notifica organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin.

ART. 7

Organul fiscal inregistreaza intr-o evidenta proprie, tinuta la nivelul fiecarui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

ART. 8

Registrul de bani personali prevazut la art. 2 se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organelor de control.

ART. 9

Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

ART. 10

Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 11

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close