Modificarea Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la BNR a Centralei Riscului de Credit

 

In M. Of. nr. 275 din 23 aprilie 2015 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 4/2015 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la BNR a Centralei Riscului de Credit.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 si 49 bis din 20 ianuarie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 16 alineatul (2), prima liniuta va avea urmatorul cuprins:

“- identificarea debitorilor si evidentierea, dupa caz, a situatiilor speciale;”.

  1. La articolul 35, litera d) va avea urmatorul cuprins:

“d) netransmiterea de catre persoanele declarante la CRC a informatiei de risc de credit referitoare la debitorii care indeplinesc conditia de a fi raportati si netransmiterea informatiilor referitoare la grupuri, precum si transmiterea informatiei de risc de credit eronate, existenta in baza de date a CRC, se sanctioneaza cu amenda de 500 lei daca se identifica 20 de debitori neraportati/grupuri neraportate, respectiv raportati/raportate eronat; se adauga la suma mentionata cate 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum si pentru cei raportati eronat identificati peste numarul de 20; informatia eronata de risc de credit, in sensul prezentului capitol, se refera la codul de identificare a debitorului, codul situatiei speciale, tipul si valoarea garantiilor, suma datorata utilizata si neutilizata, suma restanta, codul serviciului datoriei, data scadentei, incadrarea debitorului si componenta grupurilor;”.

  1. La articolul 43, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru scopurile de analiza ale Bancii Nationale a Romaniei, persoanele declarante raporteaza lunar si/sau trimestrial informatiile cantitative si calitative continute in formularul F3 A, sectiunea 2. Informatiile care se raporteaza trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat partii extrabilantiere si expunerea la riscul de credit.

Persoanele declarante vor raporta aceste informatii in perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, in perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, in perioada de raportare din luna august pentru luna iunie si in perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie.”

  1. Formularul F1 din anexa nr. 1, formularul F2A din anexa nr. 2, formularul F3A din anexa nr. 3, formularele F4A si F4B din anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit se inlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1 – 5, care fac parte integranta din prezentul regulament.

ART. II

Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 mai 2015.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close