Norma BNR nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre BNR

Norma BNR nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

In M. Of. nr. 277 din 24 aprilie 2015 a fost publicata Norma BNR nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre BNR prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili.

Din cuprins:

ART. 1

Prezenta norma stabileste termenii si modalitatile de transmitere in sistem electronic a urmatoarelor documente:

 1. a) ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000;
 2. b) notificarile pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, transmise de catre participantii eligibili;
 3. c) notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei;
 4. d) solicitarile participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente (facilitatea de depozit si facilitatea de creditare – credit lombard) acordate de Banca Nationala a Romaniei conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000;
 5. e) notificarile referitoare la decizia Bancii Nationale a Romaniei asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente.

ART. 2

(1) Banca Nationala a Romaniei, in vederea indeplinirii atributiilor privind aplicarea politicii monetare, primeste, respectiv transmite documentele prevazute la art. 1, in format electronic, prin intermediul Sistemului de transmitere electronica a documentatiei aferente operatiunilor de piata monetara si facilitatilor permanente, denumit in continuare Sistemul OPMA, precum si prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, administrata de Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari – TRANSFOND – S.A., utilizand aplicatia LOTUS Notes.

(2) In vederea transmiterii, respectiv primirii documentelor prevazute la art. 1, participantul eligibil va indeplini formalitatile necesare pentru dobandirea accesului la Sistemul OPMA, precum si la reteaua IP securizata VPN TFDnet, in conformitate cu documentatia tehnica aferenta acestora. Accesul si participarea la Sistemul OPMA se realizeaza in baza conturilor de utilizatori alocate fiecarui participant dupa semnarea contractului de participare prevazut in anexa nr. 1.

ART. 3

(1) Fiecare participant eligibil, dupa intocmirea ofertei de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, a notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, conform prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000, va efectua transpunerea documentatiei mentionate, dupa cum urmeaza:

 1. a) in format electronic standardizat de tip XML, in cazul transmiterii prin intermediul Sistemului OPMA in conformitate cu documentatia aferenta Sistemului OPMA;
 2. b) in format electronic de tip PDF, prin scanare, in cazul transmiterii prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet.

(2) Formularele utilizate pentru intocmirea ofertei de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei in vederea transmiterii acesteia conform prevederilor alin. (1) sunt cele prevazute in anexele nr. 2, 5, 6, 8 si 9 la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in anexa nr. 1 la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Documentatia mentionata la alin. (1) transpusa in format electronic, cu respectarea instructiunilor prevazute de prezenta norma, se vor transmite Bancii Nationale a Romaniei – Directia operatiuni de piata prin intermediul Sistemului OPMA conform documentatiei tehnice a sistemului, precum si a retelei IP securizate VPN TFDnet la adresele de e-mail atribuite in reteaua securizata TFDnet comunicate participantilor eligibili in mod separat prin corespondenta pe suport hartie si/sau prin intermediul mesageriei electronice securizate din reteaua VPN TFDnet.

(4) In cazul constatarii de diferente in ceea ce priveste continutul versiunii documentelor transmise conform prevederilor alin. (1) versiunea documentelor transmise prin Sistemul OPMA va fi considerata varianta corecta si va fi acceptata ca document valabil pentru participarea la operatiunile de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, participantul eligibil fiind obligat sa corecteze versiunea documentelor transmise prin reteaua IP securizata VPN TFDnet, pentru eliminarea inadvertentelor identificate si comunicate de catre Banca Nationala a Romaniei.

(5) Participantii eligibili vor fi instiintati in timp util, prin corespondenta pe suport hartie si/sau prin intermediul mesageriei electronice securizate din reteaua VPN TFDnet, cu privire la inlocuirea persoanelor desemnate de Banca Nationala a Romaniei sa primeasca mesajele electronice continand ofertele de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarile de accesare a facilitatilor permanente.

ART. 4

(1) Pentru transmiterea la Banca Nationala a Romaniei de catre participantii eligibili a documentelor transpuse in mesaje electronice standardizate de tip XML prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), in conformitate cu documentatia tehnica a Sistemului OPMA, vor fi utilizate pentru fiecare operatiune urmatoarele tipuri de mesaje:

 1. a) Mesajul “OPMA001-01” – “Oferta licitatie REPO – BNR cumpara active eligibile”;
 2. b) Mesajul “OPMA002-01” – “Oferta licitatie REVERSE REPO – BNR vinde active eligibile”;
 3. c) Mesajul “OPMA003-01” – “Oferta licitatie de DEPOZITE ATRASE”;
 4. d) Mesajul “OPMA004-01” – “Oferta licitatie SWAP – BNR cumpara valuta”;
 5. e) Mesajul “OPMA005-01” – “Oferta licitatie SWAP – BNR vinde valuta”;
 6. f) Mesajul “OPMA006-01” – “Oferta licitatie Credite colateralizate”;
 7. g) Mesajul “OPMA007-01” – “Garantii credite colateralizate”;
 8. h) Mesajul “OPMA008-01” – “Oferta licitatie Certificate de depozit”;
 9. i) Mesajul “OPMA010-01” – “Cerere facilitate de depozit”;
 10. j) Mesajul “OPMA011-01” – “Cerere facilitate de credit”;
 11. k) Mesajul “OPMA009-01” – “Anulare oferta/cerere facilitate”.

(2) Mesajele electronice in format XML prevazute la alin. (1), cu exceptia mesajelor prevazute la lit. g) si k), au corespondent in mesaje electronice in format XML generate automat de Sistemul OPMA, ulterior deciziei adoptate de Banca Nationala a Romaniei, continand notificari de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare, precum si a solicitarilor de accesare a facilitatilor permanente, transmise participantilor eligibili de catre Banca Nationala a Romaniei, conform documentatiei aferente Sistemului OPMA.

(3) Corespondenta dintre tipurile de mesaje electronice in format XML si ofertele aferente fiecarui tip de licitatie, in procesul de notificare de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare, precum si a solicitarilor de accesare a facilitatilor permanente, transmise de catre Banca Nationala a Romaniei catre participantii eligibili, este urmatoarea:

 1. a) Mesajul “OPMA101-01” – “Comunicat licitatie REPO – BNR cumpara active eligibile”.
 2. b) Mesajul “OPMA102-01” – “Comunicat licitatie REVERSE REPO – BNR vinde active eligibile”.
 3. c) Mesajul “OPMA103-01” – “Comunicat licitatie de DEPOZITE ATRASE”;
 4. d) Mesajul “OPMA104-01” – “Comunicat licitatie SWAP – BNR cumpara valuta”;
 5. e) Mesajul “OPMA105-01” – “Comunicat licitatie SWAP – BNR vinde valuta”;
 6. f) Mesajul “OPMA106-01” – “Comunicat licitatie Credite colateralizate”;
 7. g) Mesajul “OPMA108-01” – “Comunicat licitatie Certificate de depozit”;
 8. h) Mesajul “OPMA110-01” – “Comunicat facilitate de depozit”;
 9. i) Mesajul “OPMA111-01” – “Comunicat facilitate de credit”.

ART. 5

Documentele intocmite si transmise conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) vor fi scanate alb/negru, la rezolutia minima de 150 dpi, iar denumirea fisierului electronic in format PDF rezultat va fi compusa din urmatoarele elemente:

 1. a) in cazul ofertelor participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei:

(i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;

(ii) referinta licitatiei, conform anuntului publicat de Banca Nationala a Romaniei;

(iii) data licitatiei, conform anuntului publicat de Banca Nationala a Romaniei;

 1. b) in cazul solicitarilor de accesare a facilitatilor permanente (facilitatea de depozit si facilitatea de creditare – credit lombard):

(i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;

(ii) tipul facilitatii accesate: “FD” pentru facilitatea de depozit si “FC” pentru facilitatea de creditare;

(iii) data accesarii facilitatii permanente.

ART. 6

Participantul eligibil este obligat sa verifice daca fisierul electronic PDF rezultat in urma scanarii cuprinde toate informatiile/datele continute in oferta de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, in notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv in solicitarea de accesare a facilitatilor permanente, respectiv daca fisierul electronic PDF rezultat reproduce intocmai documentul supus scanarii.

ART. 7

(1) In vederea transmiterii catre Banca Nationala a Romaniei a fisierului intocmit conform prevederilor art. 5, prin reteaua securizata VPN TFDnet, participantii eligibili vor intocmi un mesaj electronic nou, dupa cum urmeaza:

 1. a) in campul “Subject” se va completa expresia:
 2. b) “Oferta de participare a …………….. (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru ………… (referinta licitatiei) din ………. (data licitatiei, in formatul zz.ll.aaaa)” sau
 3. c) “Solicitare a ……………. (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru accesare …………….. (tipul facilitatii) din …………. (data licitatiei, in formatul zz.ll.aaaa)”;
 4. d) se va atasa fisierul electronic rezultat in urma procedurii de scanare, care va contine oferta de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarea de accesare a facilitatilor permanente;
 5. e) prin activarea optiunii “Delivery Options…” din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog in care in tab-ul “Basic” se selecteaza optiunea “Confirm delivery” din campul “Delivery report”;
 6. f) in corpul mesajului se va mentiona: “Fisierul atasat contine un numar de ………. pagini”, ce reprezinta numarul total de pagini ale ofertei de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei si ale notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv ale solicitarii de accesare a facilitatilor permanente.

(2) Pentru a putea fi transmis in reteaua VPN TFDnet, mesajul electronic trebuie sa aiba dimensiunea maxima de 3 MB.

ART. 8

(1) Participantii eligibili trebuie sa transmita mesajele electronice in format XML, precum si mesajele electronice in format PDF, in termenul-limita, dupa cum urmeaza:

(i) in ziua desfasurarii licitatiei, pana la incheierea termenului de transmitere a ofertelor de participare prevazut in anuntul licitatiei aferent operatiunilor de piata, respectiv pana la ora 10,00, in cazul operatiunilor cu certificate de depozit;

(ii) in ziua accesarii facilitatilor permanente pana la ora 17,15.

(2) In cadrul termenelor specificate la alin. (1), in cazul rectificarii ofertei de participare la licitatie, notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, participantii eligibili pot transmite mai multe mesaje electronice in format XML rectificate, respectiv mesaje electronice in format PDF rectificate continand oferte de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificari pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitari de accesare a facilitatilor permanente.

(3) Fiecare nou mesaj electronic transmis in format XML, respectiv in format PDF va contine toate elementele necesare aferente ofertei de participare la licitatie, notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarii de accesare a facilitatilor permanente.

(4) Va fi considerat valid numai ultimul mesaj electronic in format XML acceptat de Sistemul OPMA, conform documentatiei tehnice a sistemului. Mesajele electronice in format XML transmise dupa termenul-limita nu sunt incluse in procesul de adjudecare a licitatiei/acceptare a solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, conform documentatiei tehnice a Sistemului OPMA.

(5) Va fi considerat valid numai ultimul mesaj electronic in format PDF transmis prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, continand ofertele de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarile de accesare a facilitatilor permanente, care a fost transmis cu data si ora transmiterii cele mai recente fata de termenul-limita. Mesajele electronice in format PDF transmise dupa expirarea termenului-limita prevazut la alin. (1) nu vor fi luate in considerare.

ART. 9

Mentiunile de data si ora efectuate in cuprinsul prezentei norme se refera la ora setata si afisata de serverul care administreaza Sistemul OPMA, respectiv reteaua securizata VPN TFDnet.

ART. 10

(1) Mesajele electronice in format XML procesate de Sistemul OPMA sunt confirmate automat de catre Sistemul OPMA si pot fi verificate in interfata web a aplicatiei din Sistemul OPMA sau utilizand Webservice, conform documentatiei tehnice.

In cazul utilizarii retelei securizate VPN TFDnet confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de participantii eligibili se realizeaza automat de catre sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: “DELIVERED: (Subject) de la adresa “Mail Router” catre participantii eligibili.

(2) In cazul neprimirii confirmarii automate sau daca mesajul electronic in format XML transmis nu poate fi identificat utilizand interfata web a aplicatiei din Sistemul OPMA, participantul eligibil va contacta Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata in vederea remedierii situatiei ca urmare a solutiilor identificate.

ART. 11

(1) Notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, precum si notificarile referitoare la decizia asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000, sunt transpuse de catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata, astfel:

(i) in format XML prin intermediul Sistemului OPMA si transmise catre participantii eligibili la adresele utilizatorilor sistemului, desemnati conform anexei nr. 2;

(ii) in format PDF prin intermediul retelei securizate VPN TFDnet si transmise catre participantii eligibili la adresele utilizatorilor desemnati conform anexei nr. 3.

(2) In cazul constatarii de diferente in ceea ce priveste continutul versiunii notificarilor prevazute si transmise conform prevederilor alin. (1), va fi considerata corecta versiunea notificarii transmisa prin Sistemul OPMA, Banca Nationala a Romaniei fiind obligata sa corecteze versiunea notificarii transmise prin reteaua IP securizata VPN TFDnet, pentru eliminarea inadvertentelor identificate si comunicate de catre participantul eligibil.

ART. 12

(1) In termen de maximum doua zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, participantii eligibili au obligatia de a depune/transmite la/catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata documentul continand datele de contact ale utilizatorilor serviciilor de mesagerie electronica imputerniciti pentru transmiterea mesajelor electronice, astfel:

(i) pentru transmiterea mesajelor electronice prin intermediul sistemului OPMA se va completa formularul de utilizator prevazut in anexa nr. 2;

(ii) pentru transmiterea mesajelor electronice prin intermediul retelei securizate VPN TFDnet se va completa formularul de utilizator prevazut in anexa nr. 3;

(2) Formularele de utilizator prevazute la pct. (i) si (ii) se vor completa sau, dupa caz, se vor actualiza de catre participantii eligibili in vederea desemnarii/confirmarii persoanelor responsabile pentru transmiterea mesajelor electronice continand ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile aferente creditului colateralizat, solicitarile participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, precum si pentru primirea mesajelor electronice continand notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei si notificarile referitoare la decizia Bancii Nationale a Romaniei asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente.

(3) Ori de cate ori se produce o modificare cu privire la continutul documentelor prevazute la alin. (2), participantii eligibili au obligatia actualizarii acestora in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare anterioara desfasurarii licitatiei, respectiv transmiterii solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, prin depunerea/transmiterea unui document actualizat. Orice operatiune de piata monetara, respectiv facilitate permanenta angajata de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Nationala a Romaniei documentul actualizat va fi considerata nula.

(4) Semnarea formularelor de utilizator depuse/transmise la/catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata se realizeaza de catre persoane autorizate care reprezinta participantii eligibili.

(5) Numarul de utilizatori desemnati de catre participantii eligibili care pot fi acceptati in Sistemul OPMA este de minimum 2 si maximum 4.

(6) Mesajele electronice intocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor Sistemului OPMA, respectiv a retelei securizate VPN TFDnet, de catre persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) – (3).

ART. 13

(1) In cazul inregistrarii unor disfunctionalitati in procesul de intocmire si transmitere a ofertelor de participare, a notificarilor aferente creditului colateralizat, a solicitarilor participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, precum si cu privire la notificarile de acceptare/refuz aferente, in functie de incidentul inregistrat, se vor aplica urmatoarele proceduri alternative:

 1. a) In situatia in care participantul eligibil nu poate asigura transmiterea prin Sistemul OPMA a mesajului electronic in format XML:

(i) participantul eligibil instiinteaza Banca Nationala a Romaniei in termenul-limita prevazut pentru transmiterea mesajelor electronice in format XML;

(ii) participantul eligibil va transmite prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet un mesaj electronic care va contine atasat mesajul electronic in format XML;

(iii) Banca Nationala a Romaniei va incarca fisierul XML in Sistemul OPMA in numele participantului eligibil;

(iv) daca Sistemul OPMA returneaza mesaje de eroare la incarcarea respectivului fisier XML, acestea vor fi comunicate participantului eligibil care va remedia erorile constatate si va transmite prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet un nou mesaj electronic la care ataseaza fisierul XML rectificat;

(v) mesajele electronice specificate la pct. (ii) si (iv) se vor transmite prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet in termenul-limita stabilit pentru transmiterea mesajelor electronice in format XML;

 1. b) In situatia in care participantul eligibil este in imposibilitate de a crea mesajul electronic in format XML sau, dupa caz, reteaua securizata VPN TFDnet este indisponibila se vor aplica prevederile alin. (2) lit. a);
 2. c) In situatia in care Banca Nationala a Romaniei nu poate asigura transmiterea prin intermediul Sistemului OPMA a mesajelor electronice in format XML continand notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor, Banca Nationala a Romaniei va transmite prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet documentele in format scanat. In cazul constatarii nefunctionarii retelei securizate VPN TFDnet se vor aplica prevederile alin. (2) lit. b).

(2) In caz de nefunctionare a retelei securizate VPN TFDnet se vor aplica urmatoarele proceduri:

 1. a) in cazul transmiterii mesajelor electronice continand ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile aferente creditului colateralizat, solicitarile participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, participantul eligibil va anunta Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata in termenul-limita prevazut la art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice si va intreprinde masurile necesare pentru transmiterea documentelor pe suport hartie, prin fax, la numerele de fax specificate de catre Banca Nationala a Romaniei la momentul comunicarii nefunctionarii retelei securizate de transmitere electronica VPN TFDnet;
 2. b) in cazul transmiterii notificarilor de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei si a notificarilor referitoare la decizia Bancii Nationale a Romaniei asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, participantii eligibili vor primi notificarile in format letric de la sediul Bancii Nationale a Romaniei, prin persoanele special delegate in acest sens.

ART. 14

(1) Prezenta norma intra in vigoare la data de 4 mai 2015, data de la care se abroga Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 13 iulie 2010.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei norme, orice referire sau trimitere la Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili se considera referire sau trimitere la prezenta norma.

(3) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta norma.

(4) Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close