ICCJ: Decizia nr. 4667 din 4 decembrie 2014, Sectia de contencios administrativ si fiscal

feature photo

 

 

 

 

 

 

 

 

„Potrivit art. 214 alin. (1) lit. a) C.proc.fi sc., organul de solu ţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele de urmărire penală cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fi e dată în procedura administrativă. Din cuprinsul plângerii penale formulate împotriva administrato rului societăţii, reiese că s-a imputat acestuia fapta de a nu ţine o evidenţă nominală zilnică, detaliată şi clară a câştigurilor pentru fi ecare joc, ceea ce, însă, constituie contravenţia prevăzută de art. 76 din H.G. nr. 870/2009, astfel că prin Rezoluţia din 28.03.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi prin Sentinţa penală nr. 274/12.09.2012 a Tribunalului Vâlcea, Secţia penală s-a confi rmat netemeinicia sesizării penale formulate împotriva administratorului societăţii, ceea ce conduce la nelegalitatea Deciziei nr. 278/12.07.2011 emisă de ANAF. Or, potrivit prevederilor art. 214 alin. (3) C.proc.fi sc., procedura administrativă, soluționarea contestației fi scale în cauza de față, este reluată de organul de soluționare competent, la încetarea motivului care a determinat suspendarea.”

Decizia nr. 4667 din 4 decembrie 2014,

Sectia de contencios administrativ si fiscal, ICCJ

Decizie furnizata de dr. Emanuel Albu (judecator, ICCJ, Sectia de contencios administrativ si fiscal).

Decizia poate fi citita integral in Revista Curierul fiscal nr. 1/2015

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close