ICCJ: Decizia nr. 4415 din 20 noiembrie 2014, sectia de contencios administrativ si fiscal

feature photo

 

 

 

 

 

 

 

„În cauză, obiectul acţiunii îl formează cererea de anulare a Deciziei de impunere nr. F/IL/239/28.02.2012 şi a Deciziei nr. 152/19.04.2012 prin care fusese respinsă contestaţia fi scală formulată împotriva deciziei de impunere. Referitor la fondul cauzei, recurenta-reclamantă a susţinut, în esență, că actele administrative fi scale sunt nelegale ca urmare a faptului că organul fi scal a încălcat principiul unicităţii inspecţiei fi scale, consemnat la art. 105 alin. (3) şi (5) C.proc.fi sc., ceea ce atrage nulitatea deciziei de reverifi care fi scală. Potrivit art. 105 alin. (3) şi (5) C.proc.fi sc.: „(3) Inspecţia fi scală se efectuează o singură dată pentru fi ecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fi ecare perioadă supusă impozitării”. „(5) Inspecţia  fiscală se exercită pe baza principiului independenţei, unicităţii, autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării”. Totodată, potrivit art. 1051 alin. (4) C.proc.fi sc.: „(4) La înce perea acţiunii de verifi care, organul de inspecţie fi scală este obligat să comunice contribuabilului decizia de reverifi care, care poate fi contestată în condiţiile prezentului cod”. Or,organul de inspecţie fi scală a comunicat recurenteirecla mante Decizia de reverifi care nr. 4004562/7.10.2011, sub semnătură, la data de 13.10.2011, aspect necontestat în cauză, iar, din actele dosarului, rezultă că recurenta-reclamantă nu a uzat de posibilitatea legală prevăzută la art. 1051 alin. (4) C.proc.fi sc. pentru contestarea deciziei de reverifi care, astfel încât susţinerile sale cu privire la nelegalitatea Deciziei nr. 4004562/7.10.2011 nu pot fi invocate în mod legal în cauza de faţă, ca argumente referitoare la nulitatea actelor administrative fi scale atacate: decizia de impunere şi respectiv, decizia de soluţionare a contestaţiei fiscale.”

Decizia nr. 4415 din 20 noiembrie 2014

Sectia de contencios administrativ si fiscal, ICCJ

Decizie furnizata de dr. Emanuel Albu (judecator, ICCJ, Sectia de contencios administrativ si fiscal).

Decizia poate fi citita integral in Revista Curierul fiscal nr. 1/2015

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close