Noi dispoziții privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile

În M.Of. nr. 400 din 8 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 127/2015 pentru completarea art. 5 din OUG 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.

Conform noului act, art. 5 din OUG 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1¹), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f¹), cu următorul cuprins:
„f¹) sume necesare reîntregirii conturilor programelor PHARE gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul în care serviciile Comisiei Europene au aplicat procedura de compensare, cu sume cuvenite acestora, a unor debite aferente programelor PHARE anterioare programului PHARE 1998, când respectivele debite nu pot fi recuperate de la entităţile debitoare, deoarece acestea nu au fost identificate sau deoarece, în favoarea acestora, în urma acţiunilor în justiţie, au fost emise hotărâri judecătoreşti definitive care anulează titlurile de creanţă;“.

2. La alineatul (3¹), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) sumele datorate beneficiarilor de către structurile de implementare, ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, hotărâri judecătoreşti definitive, prin care se admit parţial sau integral pretenţiile.“

3. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7¹), cu următorul cuprins:
„(7¹) Sumele utilizate de Ministerul Finanţelor Publice, în baza prevederilor alin. (1¹) lit. f¹), precum şi sumele plătite din bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru reîntregirea conturilor programelor de preaderare reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile care nu se pot recupera de la debitori sau care nu sunt restituite de către Comisia Europeană rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat.“

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close