Calendarul obligatiilor fiscale: 15 iunie 2015

feature photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Obligația Categorii de contribuabili
15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România
15 Declaraţia Intrastat pentru luna precedentă Operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii:- Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată (au cod de identificare fiscală)

– Realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene

– Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri, respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an

15 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru trimestrul II 2015 Persoanele care desfăşoară activităţi independente, asupra venitului estimatPersoane care realizează venituri din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor care au calitatea de angajator sau care desfăşoară activităţi independente, sub nivelul salariului minim brut pe ţară. Contribuţia se stabileşte asupra sumei reprezentând o treime din salariul minim brut pe ţară, pentru fiecare lună
15 Depunerea on-line a jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie Anexele nr. 52.1 şi nr. 52.2 – pentru luna precedentă Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare și antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile cătreaeronave
15 Depunerea situaţiei privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice Anexa nr. 35 – pentru luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetice şi energie electrică utilizate pentru menţinerea capacităţii de producţie, pentru producţia combinată de energie electrică şi termică
15 Depunerea on-line a jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie/aviaţie Anexele nr. 53.1 şi nr. 53.2 – pentru luna precedentă Operatorii economici care deţin certificate de autorizare ca distribuitori de combustibil pentru navigaţie/pentruaprovizionarea aeronavelor cu produse energetice și antrepozitele fiscale care fac alimentarea aeronavelor
15 Depunerea on-line a situaţiei centralizatoare privindachiziţiile / utilizările produselor accizabile şi livrărilor de produse finite rezultate Anexa nr. 35 – pentru luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la plata accizelor
15 Depunerea situaţiei produselor eliberate pentru consum în luna de raportare Anexele nr. 311 și nr. 312 – pentru luna precedentă Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
15 Depunere on-line a situației centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile Anexa nr. 47 – pentru luna precedentă Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru livrări şi achiziţii intracomunitare de produse accizabile
15 Depunere on-line a situației centralizatoare privind achiziţiile / utilizările produselor accizabile şi livrărilor de produse finite rezultate Anexa nr. 35 – pentru luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final pentru produsele energetice exceptate de la plata accizelor
15 Transmiterea on-line a situaţiei privind operaţiunile desfăşurateîn antrepozitul fiscal de producţie şi de depozitare Anexele nr. 48.1 – 48.5 şi nr. 49 pentru luna precedentă Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare
15 Transmiterea on-line a situaţiei privind privind livrările de produse accizabile Anexa nr.55.1 – pentru luna precendentă Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
15 Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şireturnării marcajelor Anexa nr. 57 – pentru luna precedentă Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close