Actele organelor fiscale locale se vor comunica electronic

electronicMDRAP a publicat un proiect de ordin privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale.

Conform proiectului, categoriile de acte administrative fiscale ce pot face obiectul comunicării sunt:
a) decizii de impunere;
b) rapoarte de inspecție fiscală;
c) adrese de înființare a popririi;
d) somații;
e) titluri executorii;
f) procese-verbale de sechestru;
g) alte acte administrative fiscale potrivit prevederilor legale.

Mijloace prin care se poate realiza comunicarea. Organele fiscale locale pot opta pentru comuni-carea actelor administrative fiscale către contribuabil prin următoarele mijloace de comunicare:
a) fax;
b) e-mail (căsuță de poștă electronică);
c) platformă de contact pusă la dispoziție de către organele fiscale locale.

Comunicarea se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) organul fiscal local deține un certificat digital calificat;
b) contribuabilul persoană juridică deține un certificat digital calificat;
c) contribuabilul se obligă să transmită un e-mail de confirmare a primirii actului administrativ-fiscal, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close