NCF: Afla modificarile privind impozitul pe profit

Noul Cod fiscal - NCFNoul Cod fiscal in forma promulgata de presedintele Romaniei cuprinde o serie de modificari fata de Legea nr. 571/2003. Va prezentam o sinteza a celor mai importante schimbari introduse de noile prevederi, realizata cu sprijinul consultantului fiscal Cristi Rapcencu.

In privinta impozitului pe profit se prevede, printre altele, si:

1. cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2017;
2. introducerea definitiei pentru termenii “retinere la sursa” si pentru “impozite si contributii sociale cu retinere la sursa”, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale 363/2015 prin care art 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale a fost declarat neconstitutional;
3. simplificarea modului de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile si a rezervei legale, prin raportare la rezultatul contabil, fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri, cota de 2% ramanand aceeasi;
4. rezerva legala se determina prin raportare la rezultatul contabil (fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri) si poate constitui element similar veniturilor, impozitata ca atare proportional, in cazul reducerii capitalului social;
5. in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 3 la mie din cifra de afaceri a fost majorata la 5 la mie din cifra de afaceri, celelalte conditii ramanand neschimbate;
6. cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 5% (inainte, limita era de 2%), aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;
7. in cazul deducerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor, a fost eliminata conditia conform careia veniturile aferente creantelor trebuiau sa fie incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;
8. pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor sunt deductibile si in cazul in care au fost incheiate contracte de asigurare pentru acele sume;
9. ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile pot fi considerate deductibile, daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile integral);
10. modificari in stabilirea gradului de indatorare calculat in vederea deducerii cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar aferente anumitor imprumuturi; de asemenea, a fost redusa si rata dobanzii utilizata pentru imprumuturile in valuta de la 6% la 4%;
11. in cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune), pentru cheltuielile reprezentand diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing , limita de 50% se aplica asupra pierderii nefavorabile de curs valutar, si nu asupra cheltuielilor inregistrate;
12. castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare nu se determina in functie de valoarea fiscala a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala ci se tine cont de valoarea contabila neamortizata;
13. dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine sunt deductibile daca sunt aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati;
14. cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cu primele de asigurare voluntara de sanatate, sunt integral deductibile pentru societate indiferent de suma (daca insa se depaseste limita de 400 euro/participant pentru fiecare dintre cele 2 cheltuieli, atunci sumele care depasesc acele limite sunt considerate venituri salariale);
15. introducerea unor noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accepta si daca au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii si daca au termen de valabilitate/expirare depasit);
16. cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie sunt considerate nedeductibile;
17. cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, eliminandu-se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii etc);
18. modificarea termenului de depunere a Formularului 014 pentru entitatile care opteaza sa isi modifice anul fiscal (“15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat”, in loc de “cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat”);
19. in cazul celor care isi modifica anul fiscal, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se implinesc 6 luni de la incheierea anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscala;
20. eliminarea din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5% a celor care desfasoara activitati de natura pariurilor sportive;
21. deducerile fiscale prevazute in cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare NU se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare;
22. in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit, a fost introdusa o noua categorie de active (calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice ¬ clasa 2.2.9 din Catalog);
23. la aplicarea facilitatii constand in scutirea de impozit a profitului reinvestit, in situatia in care in trimestrul in care activele sunt puse in functiune se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza;
24. dividendele primite de la o persoana juridica romana sunt neimpozabile, eliminandu-se astfel conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primeste dividendele trebuie sa detina la data inregistrarii acestora, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
25. noi modificari in categoria veniturilor neimpozabile;
26. cultele religioase, institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate si asociatiile de proprietari sunt eliminate din categoria entitatilor scutite de impozit pe profit, dar veniturile enumerate in lege vor fi considerate nedeductibile;
27. corelarea tratamentului contabil cu cel fiscal in cazul erorilor inregistrate in contabilitate (semnificative sau nesemnificative);
28. se introduce termenul de “tranzactii transfrontaliere”, iar cele care sunt calificate ca fiind artificiale de organul fiscal competent NU vor face parte din domeniul de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri;
29. in cazul sediilor permanente, rezultatul fiscal se stabileste tinand cont de noi conditii.
30. in cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, platile anticipate aferente trimestrului IV se declara si se platesc pana la data de 25 decembrie, respectiv pana la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.

Sursa: economie.hotnews.ro

Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este lector CECCAR si preda disciplinele Contabilitate si IFRS expertilor contabili din peste 20 de filiale CECCAR. Este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, membru CCF. Cristi are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close