A apărut Curierul fiscal nr. 7-8/2015

feature photo

Cuprinsul revistei (format PDF)


Revista Curierul fiscal din lunile iulie-august 2015

Numărul de vară al revistei Curierul fiscal aduce analize asupra unor prevederi importante din Noul Cod fiscal(precum impozitul pe microîntreprinderi), extinderea aplicării scutirii de impozit pe venit în anumite domenii, precum şi o analiză a mult discutatelor preţuri de transfer în contextul tranzacţiilor cu active nercoporale. Pe lângă aceste analize, răspundem la întrebările cititorilor prin rubrica Ghid fiscal şi vă prezentăm şi câteva decizii naţionale şi europene în materie fiscală.

• Infocurier
– Legislaţie fiscal-contabilă naţională şi europeană (M.Of. nr. 442 din 22 iunie 2015 – M.Of. nr. 597 din 7 august 2015)
– Agenda obligaţiilor fiscale pentru luna septembrie

• Impozite directe
– Articolul semnat de Izabela Stoicescu (Senior Tax Consultant al Țuca Zbârcea & Asociaţii Tax) porneşte de la noutate că republicarea Ordinului privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe de calculator a adus cu sine eliminarea listei specializărilor pe care trebuie să le aibă înscrise în diplomele de absolvire angajaţii care aplică scutirea. În acest context, o întrebare validă care se pune este dacă un angajat care îndeplineşte toate celelalte criterii pentru a beneficia de scutirea de impozit pe venit (a se vedea mai jos criteriile) poate să aibă înscrisă orice specializare în diploma obţinută?
– Articolul semnat de Doina Ştefănescu (Consultant fiscal, Departamentul de consultanţă fiscală, contabilă şi de personal, Roedl & Partner Outsourcing SRL) face o trecere în revistă a principalelor aspecte al impozitului pe venitulmicroîntreprinderilor în contextul adoptării Codului fiscal.
– Articolul semnat de Lavinia Bartoş şi Iulia Butnaru (fondatoare TaxWise) analizează problema preţurilor de transfer în contextul tranzacţiilor cu active necorporale având în vedere noutăţile adoptate de OCD, mai exact, planul de acţiune Base Erosion and Profit Shifting („BEPS”), care îşi propune, încă din iulie 2013, să pună capăt planificării fiscale şi mutării artificiale a profiturilor în jurisdicţii favorabile din punct de vedere fiscal.
Bianca Vlad şi Adela Țopescu (Senior Manager/Senior consultant, departamentul de Impozitare Indirectă, PwC România) analizează impactul reducerii cotei de TVA la 9% pentru produsele alimentare, de la 24%.

• Impozite indirecte
Emanuela Matei (Of counsel, Mircea & Asociaţii) abordează problema conceptului de „going concern” şi deductibilitatea cheltuielilor aferente în dreptul TVA, în contextul cauzei CJUE Nolato unde se dezbate situaţia revendicării dreptului de deducere a TVA plătită în amonte pentru servicii de consultanţă.

• Procedură fiscală
Adrian Benţa şi Dragoş Pătroi (consultanţi fiscali) analizează chestiunea amnistiei fiscale, din perspectiva unui studiu de caz, amnistia pentru reîncadrarea activităţii PFA din activitate independentă în activitate salarială, studiu de caz aplicabil pe profesia de farmacist(ă).
– Articolul semnat de Sorin Biban (Tax Manager, Biriş Goran) porneşte de la introducere în Noul Cod de procedură fiscală a principiului proporţionalităţii, o prevdere binevenită, făcând, în acelşi timp, o analiză a practicii recente a organelor fiscale şi a modului în care aceste vor fi sau nu capabile să facă o reală aplicare a acestui principiu.

• Dreptul afacerilor
– Articolul semnat de Ciprian Păun (conf.univ.dr., Avocat Baroul Cluj) analizează aplicabilitatea extinsă a Legii nr. 209/2015 în cazul contractelor de administrare-managament, în contextul în care definiţia fiscală a acestui contract este similară, dacă nu identică cu cea a contractelor de muncă. Dar, atunci când vine vorba de structura juridică a obligaţiei, autoritatea fiscală face o diferenţa între aceste tipuri de contracte. Este justă o astfel de diferenţiere sau încălcăm principiul egalităţii?

• Jurisprudenţa fiscală
– Jurisprudenţa fiscală naţională, prezentată de dr. Emanuel Albu (judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) include în numărul acest 2 decizii, una privind obligaţii fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru Mediu, iar ce ade-a doua privind chirii şi cheltuieli de protocol din perspectiva deductibilităţii TVA.
– În cadrul rubricii Jurisprudenţa CJUE vă prezentăm 2 hotărâri: cauza C-331/14, Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma împotriva Republika Slovenija şi cauza C-209/14, NLB Leasing d.o.o.- împotriva Republika Slovenija

• Ghid fiscal
– În rubrica Ghid fiscal de luna aceasta avem două speţe la care au răspuns Delia Cataramă (Lect. univ. dr. ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe, Tax Partener Viboal FindEX) şi Horaţiu Sasu (jursit, consultant în afaceri), cărora le mulţumim pentru disponibilitate.

Curierul fiscal nr. 7-8/2015 poate fi achiziționat în format tipărit


sau abonandu-va la revista in format electronic pe

.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close