NCF: Afla modificarile privind TVA

Noul Cod fiscal - NCFNoul Cod fiscal in forma promulgata de presedintele Romaniei cuprinde o serie de modificari fata de Legea nr. 571/2003. Va prezentam o sinteza a celor mai importante schimbari introduse de noile prevederi, realizata cu sprijinul consultantului fiscal Cristi Rapcencu.

In privinta TVA se prevede, printre altele, si:

1. incepand cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scadea de la 24% la 20%, iar incepand cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%;
2. introducerea taxarii inverse in cazul cladirilor, partilor de cladire si a terenurilor de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune;
3. introducerea taxarii inverse, pana la 31 decembrie 2018, in cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu circuite integrate;
4. modificarea definitiei activelor corporale fixe, in sensul ca sunt incadrate toate imobilizarile corporale;
5. modificarea definitiei bunurilor de capital si implicit a regulilor de ajustare a TVA in cazul acestora, in sensul ca in categoria bunurilor de capital intra si activele cu durata de amortizare mai mica de 5 ani;
6. modificarea componentei plafonului de scutire de 220.000 lei;
7. ajustarea bazei de impozitare in cazul creantelor neincasate se face si in cazul punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, nu doar in urma inchiderii procedurii falimentului;
8. introducerea unei prevederi conform careia baza de impozitare a bunurilor de natura alimentara al caror termen de consum a expirat si care nu mai pot fi valorificate va fi stabilita intr-o procedura stabilita prin normele metodologice;
9. introducerea cotei reduse de TVA de 5% si in cazul livrarii de manuale scolare, carti, ziare si unele reviste, precum si pentru serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusa de TVA de 9%;
10. incadrarea evenimentelor sportive in categoria operatiunilor pentru care se aplica TVA redusa de 5%;
11. modificarea plafonului de la 380.000 lei la 450.000 lei, in cazul aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru locuintele sociale;
12. se aduc o serie de precizari in cazul vanzarii de constructii noi;
13. introducerea unor prevederi pentru o serie de situatii cu care se pot confrunta entitatile care aplica pro-rata;
14. prevederi mai clare cu privire la momentul in care radierea din ROI este efectuata;
15. reguli noi si extinderea categoriilor de persoane care tebuie sa aplice pro-rata;
16. exercitarea dreptului de deducere a TVA in cel mult 1 an de la primirea facturii de corectie de catre beneficiarul operatiunilor, in cazul in care organul fiscal a stabilit TVA colectata furnizorilor pe perioada inspectiei fiscale;
17. nepreluarea in primul Decont de TVA depus dupa data inscrierii organului fiscal la masa credala, a TVA cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala;
18. nepreluarea soldului sumei negative a TVA in primul Decont de TVA depus dupa data deschiderii procedurii de insolventa, fiind obligatorie solicitarea rambursarii de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare;
19. eliminarea prevederilor referitoare la raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei;
20. posibilitatea de a renunta la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificari depuse la autoritatile fiscale;
21. atunci cand este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul nu emite factura de corectie, beneficiarul trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii taxei deductibile, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele respective;
22. se elimina termenul pana la care NU se face plata TVA in vama pentru persoanele care au obtinut certificate de la organele competente, potrivit OMFP 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri;
23. eliminarea prevederii conform careia de la data de 1 ianuarie 2017, NU se face plata efectiva a TVA la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, ceea ce inseamna ca in continuare TVA aferenta importurilor se va plati la organul vamal.

Sursa: economie.hotnews.ro

Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este lector CECCAR si preda disciplinele Contabilitate si IFRS expertilor contabili din peste 20 de filiale CECCAR. Este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, membru CCF. Cristi are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close