NCF: Afla modificarile privind impozitele si taxele locale

Noul Cod fiscal - NCFNoul Cod fiscal in forma promulgata de presedintele Romaniei cuprinde o serie de modificari fata de Legea nr. 571/2003. Va prezentam o sinteza a celor mai importante schimbari introduse de noile prevederi, realizata cu sprijinul consultantului fiscal Cristi Rapcencu.

In privinta impozitelor si taxelor locale se prevede, printre altele, si:

1. eliminarea taxei hoteliere;
2. introducerea unor noi cladiri in categoria celor scutite de impozit;
3. consiliile locale pot hotari acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitelor;
4. eliminarea prevederilor conform carora persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat;
5. clasificarea cladirilor in rezidentiale, nerezidentiale si cu destinatie mixta;
6. in cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii;
7. in cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii cladirii;
8. pentru cladirile nerezidentiale detinute de persoane fizice, valoarea impozabila trebuie stabilita prin raport de evaluare daca aceasta nu a fost construita sau dobandita in ultimii 5 ani;
9. daca valoarea unei cladiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica nu poate fi calculata, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fi fost rezidentiala;
10. in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential;
11. in cazul persoanelor fizice, daca la adresa cladirii cu destinatie mixta este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale;
12. daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, iar la adresa cladirii, o persoana fizica are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidential numai in situatia cand se deduc cheltuielile cu utilitatile;
13. pentru cladirile nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;
14. in cazul in care proprietarul cladirii este o persoana juridica si acesta NU a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%;
15. este eliminata prevederea conform careia in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective;
16. impozitul pe cladirile si terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie;
17. impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an;
18. impozitul pe cladiri si pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe cladiri/teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta;
19. eliminarea prevederii conform careia NU se datoreaza impozit pe terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
20. scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor actionate electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
21. in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local;
22. consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol;
23. modificarea prevederilor referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe spectacole si a scadentei acestuia;
24. autoritatile publice locale pot majora impozitele locale cu pana la 50% fata de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara;
25. pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500% incepand cu al treilea an;
26. Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile, neingrijite, situate in intravilan, criteriile de incadrare urmand a fi adoptate prin hotarare a Consiliilor Locale;
27. Incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele respective se indexeaza anual cu rata inflatiei, pana la data de 30 aprilie si nu o data la 3 ani cum se proceda anterior – nu va mai fi emisa o HG in acest sens;

Sursa: economie.hotnews.ro

Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este lector CECCAR si preda disciplinele Contabilitate si IFRS expertilor contabili din peste 20 de filiale CECCAR. Este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, membru CCF. Cristi are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close