Cazurile de incompatibilitate pentru consultanții fiscali au fost stabilite

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 817 din 3 noiembrie 2015 a fost publicată Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2015 privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activității de consultanță fiscală.

Principalele prevederi
– consultanții fiscali persoane fizice sau societățile de consultanță fiscală sunt în situație de incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanță fiscală, așa cum este prevăzută de art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 71/2001, atunci când există orice fel de interes material, direct sau indirect, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate, respectiv: se află într-o relație angajat-angajator cu beneficiarul prestației; există o reprezentare a consultantului fiscal în organele de conducere, executive sau neexecutive, ale societății beneficiare; dețin acțiuni sau părți sociale, în nume propriu sau prin societate, la societatea beneficiară; consultantul fiscal este rudă sau afin până la gradul doi inclusiv cu administratorul sau acționarul care deține direct sau indirect controlul la societatea beneficiară; beneficiarul prestației este acționar semnificativ la societatea de consultanță fiscală;
– consultanții fiscali au obligația să se abțină de la efectuarea unei lucrări atunci când constată înainte de încheierea contractului că se află într-o situație de incompatibilitate. În situația în care persoana obligată la aceasta a luat cunoștință de existența cazului de incompatibilitate după încheierea contractului de consultanță fiscală, este obligată să facă de îndată declarație de abținere, cu arătarea cazului de incompatibilitate și a temeiurilor de fapt care constituie motivul abținerii. Nerespectarea obligației de abținere prevăzută la art. 3 reprezintă abatere disciplinară și se sancționează cu suspendarea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali pe o perioadă de la 3 luni până la un an.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close